Mirëserdhët në faqen elektronike www.albnur.com. Në këtë faqe janë të vendosur veprat e Risale-i Nur-it, autor i së cilave është dijetari i shquar Bediuzzaman- Said Nursiu. Ai i ka ditur tërë shkencat ekzakte dhe ato teologjike. Prandaj me njohurinë e këtyre shkencave ai e ka dhënë provimin dhe që kur ishte 14 vjeç, dijetarët ia dhanë titullin Bediuzzaman që në kuptim do të thotë: I pashoq. Veprat e këtij autori janë të përkthyera dhe qarkullojnë në 50 gjuhë të botës.