ÇFARË ËSHTË KUR`ANI?

Kur’ani një kushtetutë deri në mbarim,
Atij nuk i përngjan as edhe një shkrim.

Ai është i freskët dhe kurrë nuk plaket,
Po edhe vlera e tij asnjëherë s’paket.

Atij asnjë libër nuk mund t’ia përngjasësh,
Dhe në një shok të tij nuk mund të hasësh.

Frytit të universit Ai Zot Fuqiplotë,
Ia dërgoi ligj që të mos shkojë kot.

Kur’ani mban fuqi për periudhë të gjatë,
Nuk është si librat e njerëzve bosh e thatë.

Ai është i freskët, deri në Ditën e Kiametit,
Ka mundësi të qeverisë njerëzit e çdo shteti.

Kur’ani është një libër krejt i paarritshëm,
Deri në ditën e fundit është i shndritshëm.

Ajetet Kur’anore janë plot kuptim,
Për njerëzit, deri në kiamet, shpëtim.

Ai ka prodhuar mbi treqind mijë komente,
Prapë është një thesar plot me sekrete.

Atë e dinë përmendsh miliona hafëzllarë,
S’mund të formojë një tjetër asnjë shkollar.
Njeriu për njeriun pak ka mundur të mësojë,
Dihet se ligj për të ai s’mund të formojë.

Sepse mjeshtri i njeriut nuk është njeri,
Atë eka ndërtuar dhe pajisur nje tjetri.

Sot gjendja e shteteve është një fakt i gjallë,
Një ligj të ngjashëm, a mund të bëjnë vallë?!

Ne duhet të lexojmë Kur`an deri sa të vdesim,
Patjetër vjen dita që asnjëri s’do të mbesim.

O All-llah! Plotësona ditët me Kur`an e besim,
Të fitojmë hirin Tënd që të gjejmë shpëtim.