ÇFARË ËSHTË KUR`ANI?

abortion pill online usa

order abortion pill online usa crownlimos.ca medical abortion

abortion pill spain

abortion pill spain fontanerosenmalaga.es

zoloft

zoloft

zyrtec

zyrtec

deltasone

deltasone restaurantvisuals.com

azulfidine

azulfidine power-hosting.nl

where can i buy naltrexone online

buy naltrexone

am i late or pregnant quiz

am i pregnant quiz

amlodipin sandoz

blodtryksmedicin amlodipin

buy naltrexone online usa

naltrexone buy link

local abortion clinics

abortion clinics in nyc blog.globalmamas.org

augmentin torrino

augmentin prezzo link

ciproxin 750

ciproxin prezzo

augmentin sciroppo

augmentin prezzo

over the counter albuterol inhaler walmart

albuterol otc walgreens exlim.net

pillola cialis prezzo

cialis generico costo mipnet.dk

abortion pill online review

cheap abortion pill kit online go

prednisolon bivirkninger halsbrand

prednisolon og alkohol

clozapin leponex

clozapin erfahrungen go clozapin myokarditis
Kur’ani një kushtetutë deri në mbarim,
Atij nuk i përngjan as edhe një shkrim.

Ai është i freskët dhe kurrë nuk plaket,
Po edhe vlera e tij asnjëherë s’paket.

Atij asnjë libër nuk mund t’ia përngjasësh,
Dhe në një shok të tij nuk mund të hasësh.

Frytit të universit Ai Zot Fuqiplotë,
Ia dërgoi ligj që të mos shkojë kot.

Kur’ani mban fuqi për periudhë të gjatë,
Nuk është si librat e njerëzve bosh e thatë.

Ai është i freskët, deri në Ditën e Kiametit,
Ka mundësi të qeverisë njerëzit e çdo shteti.

Kur’ani është një libër krejt i paarritshëm,
Deri në ditën e fundit është i shndritshëm.

Ajetet Kur’anore janë plot kuptim,
Për njerëzit, deri në kiamet, shpëtim.

Ai ka prodhuar mbi treqind mijë komente,
Prapë është një thesar plot me sekrete.

Atë e dinë përmendsh miliona hafëzllarë,
S’mund të formojë një tjetër asnjë shkollar.
Njeriu për njeriun pak ka mundur të mësojë,
Dihet se ligj për të ai s’mund të formojë.

Sepse mjeshtri i njeriut nuk është njeri,
Atë eka ndërtuar dhe pajisur nje tjetri.

Sot gjendja e shteteve është një fakt i gjallë,
Një ligj të ngjashëm, a mund të bëjnë vallë?!

Ne duhet të lexojmë Kur`an deri sa të vdesim,
Patjetër vjen dita që asnjëri s’do të mbesim.

O All-llah! Plotësona ditët me Kur`an e besim,
Të fitojmë hirin Tënd që të gjejmë shpëtim.