SHIHNI: 34 PROF. DR. FAMSHEM TE EUROPES SI I BESOJNE ALL-LLAHUT xh.sh.

16 PROF. DR FAMSHEM TE EUROPES SI E LAVDROJNE KUR’ANIN, FENE ISLAME DHE HZ. MUHAMMEDIN a.s.m.

PARATHENIE

Të nderuar Vëllezër dhe Motra! Këtë libër që keni në dorë është libri i 34 Profesor Doktorëve të fapshëm të Europës që 5 deri me dhjetë faqe kan paraqitur mendime dhe shkakun, përse besojn se ka All-llah. Orgjinali i librit që është në gjuhën Angleze quhet PSE BESOJM SE KA ALL-LLAH. Në Gjuhën turke libri që quhet NIÇIN ALLAHA INANIYORUZ ka përkthyer Ibrahim Sitki Erözi, që është botuar në Shtëpija botuese KITABEVI në Stanbol. Unë për arsye se këtë libër kam parë shumë e nevojshme për popullin tim shqiptarë, nga gjuha turke kam përkthyer në gjuhën shqipe. Orgjinali i këtyre librëve janë 4 vëllimesh unë vetëm njërin kam përkthyer dhe tërësisht nuk kam përkthyer, Pjesët e donjë Profesorit më shumë donjërit më pak kam marr.. Sepse kur vendosa ta përkrkthej libërin fillova duke u bazuar fjalës. ”Njeriu duhet të flase të drejten por secila drejt nuk flitet në secilin vend” Ky thënie e bukur mua më detyroj që unë duke përkthyer këtë libër që të mos mërzisin lexuesët duke lexuar pjesët e filozofike, për këtë u përpiqa të përkthej vetëm pjesët më të rëndësishme që përshtaten me nevojët të popullit tim shqiptarë. Sepse librët që janë shkruar për një popull. Ato 100% kurr nuk përputhen me nevojet e tjera popuj.

Këtë libër që kam përkthyer shumë vlenë për popullin tim. Sepse me imponimet e armiqëve të jashme deri tani jo vetëm shqiptarët që kan përjetuar Sosjo-Komunizmin, por nëpër të gjithë botën, populli kan ditur se besimtarë është fshatari, pleqt, plakët dhe hoxhallarët e xhamisë. shkollarët nuk besojn tek All-llahu. Populli kan nditur se shkollarët e shkollëve laike Mësuesi, studenti, Prof. Doktori nuk besojnë. Tani në këtë libër dotë shihni si po besojshin Prof. Doktora të Europës.

Me gjithë se veprët Risale-i Nur të Autorit famshëm të Bediuzzaman Said Nursiut, tërësishtë kan mposhtë mendimet Materjalizmit dhe të Natyralizmit. Por është akoma më e rëndësishme. All-llahun kur e pohojnë Profesorët të fesë krishtere të katolike dhe të çëfuteve

Tani në këtë libër duke habitur dotë shihni 34 Profesora Doktora të famshëm ekspertet të shkencave të ndryshme si pohoj ekzistencën e All-llahut, bile njëri prej tyre është fizikanti shquar Albert Einsteini. Prap në këtë libër do tëshihni edhe 16 Profesora doktora të tjerë të Europës si e lavdrojnë fenë islame Kur’anin Famlart dhe Hz. Muhammedim a.s.m. Njëri prej tyre është Princ Bismarku i Gjermanisë (ky pjesë është marur nga libri Isharatul i’xhaz)


Ja pra, meqë sot problemi më i madh i njerëzimit është mosbesimi. Atëhere unë lus All-llahun deri në frymën e fundit të përpiqem që atdhetarëve të mi tua ndihmoj duke argumentuar se patjetër është një All-llah dhe ekziston një jetë tjetër që njeriu në të, apo dotë shpërblihet për veprat e tij të mirë që ka bë këtu, apo dotë dënohet me një torturë të dhimbëshem.

Se në të vërtetë është se secili njeri përbëhet nga dy pallë cilisie. Cilisitë materjale dhe ato shpirtrore. Sepse kur hidhemi sytë nëpër materjaliste, bindemi se asnjëri prej tyre nuk është i kënaqur. Sepse vdekja që të përpinë njeriun, përpara secilit njeri qëndron si donjë kushedër.

Sot mohuesët besojn se vdekja është zhdukje, humbje dhe ndarje nga të gjithë dashamirët. Kurse shum ka dallim jeta e një besimtarit që ka mund ta forcoje besimin. Për këtë arsye sot, mundi, kotributi, përpjekje më i madh duhet të bëhet në rrugën e forcimit të besimit, se ai besim duhet të mos mbese vetëm në teori, por ajo ka nevojë të vërtetohet edhe me pratikën, duke plotësuar kushtet që ne na ka detyruar Ai All-llahu që na ka krijuar si njeri dhe prej asgjesendi. Edhe këtë duhet të dijm se sot besimi vetëm me imitim nuk po mundet të qëndroje në këmb.

Mundi dhe përpjekjet prej nesh, sukses dhe udhëzim prej Allahut.
ABDYLKADIRI

P?R ÇFARE Z?JM BE? SE EKZISTON ALL-LLAHU?

EKZISTENCA E KRIJUESIT


Dr.A. Sirhon
(Shkenctarë i filozofisë)

Ka magjistruar me 1947 në universitetin e Kolombisë, ka doktoruar me 1949. Shumë libra ka shkruajtur në degën e shkencës së pedagogjisë.

“A ekziston një fuqi që ka krijuar universin”
Shume njeri pyet këtë pyetje dhe për të gjetur përgjigjen e saj shumë njeri qëndrojnë mbi të. Domethënë: Një fëmi kur filon të zhvillohet përmënjëherë babait të tij i paraqet këtë pyetje. Një djalë kur arrinë në moshën gjak trent, atë vazhdimisht eshetëson ky pyetje, me këto pytje ia rah zemra., bile ky pyetje shume tërive ia prishë gjumin dhe shumë herë kanë pyet, por asnjërit nuk kan mund të marin përgjigjen e duhur. Nganjëherë ky pyetje kur kalon nga kokërt e tyre që jetojn me besim të dobët, që të mbrohet nga vesveset e shejtanët mbështeten tek Zoti. Kjo pyetje njeriun shumë shqetëson dhe i ndikon. Në rastin kur bien i pafuqishem, apo i ngjitet donjë sëmundje, apo kur ia sulmojn dertet dhe mbetet pa çare, mbështetet tek All-llahu.

Këtë pyetje njerëzt kan pyetur edhe në kohra të lashta. Dhe njerëzit jan ndarë nëpër grupa të ndryshme sipas përgjigjet që kan marur për këtë pyetje, disa kan filluar të adhurojn natyrën, disa diellin, disa tjerë hënën kan adhuruar, Kurse disa tjerë kan filluar të adhurojn All-llahut që nuk përngjanë asnjësendi. Pra disa kan devijuar duke braktisur rrugën bulevardin e drejt. Disa fatbardh duke përdoruar mendjen jan bind se ekziston një Zot të vetëm.

Si sot edhe në kohët e lashta ky pyetje iaka munduar mendjen e njerzve, apo ekziston një Mjeshtër dhe një Zot i ksaj unniversi që ekemi para dhe lëvizë me një rregoll të përsosur, a ka mundësi tëmos elzistoje.

Ne po na duket se, një pjesë e natyrës sonë ështe fshehur në përgjigjen e ksaj pyetjes që ia bëjm fjalën. Nuk është e mundur të jetohet pa ia gjetur përgjigjen e kësaj pyetjeje që në krijimin e tij njeriut qëndon ai. Apo do të thuash ekziston një Zot, apo dota mohosh. Nuk është e mundur të mos ja vësh veshin kësaj zëri që del nga mbredsira jonë, apo të mbetesh i pakujdesshem ndaj tij, apo dota pranosh se është Ai. Përgjigje e kësaj pyetjejes së ashpër tek njeriu shumë ndikon. Mendja e njeriut atë e detyron të hetoje dhe ta konstatoje vendin e vet ndaj Krijuesi i universit, ai ka lidhje me jetën edhe me kujtesën e tij. Nuk ka shpëtim patjetër njeriu tek vetja duhet të formoje një personalitet q ëtë gjeje përgjigjen e kësaj pyetjeje. Sepse ai ndikon në çdo gjendjen e njeriut, ka lidhje me shpirtin, me të kaluarin dhe me ardhmerinë. Bile ka lidhje edhe me ekzistencen dhe mos ekzistencen e njeriut.

Megjithë se ky pyetje shumë është e rëndësishme, mes nesh shumë pak jan asto njerëz që kësaj pyetjeje mund të japin përgjigjen e duhur. Një djal babës së vet kur paraqitet me këtë pyetje baba i tij apo me fjalë të buta e dëbon duke këshëlluar që të mos fuse kokën nëpër këtyre probleme, apo do të mbese pa e qetësuar djalin duke mos mundur ta zgjedshe problemin. Një studenti këtë pyetje kur ia paraqet donjë shokut, apo Profesorit, radhë donjë herë mund ta mare përgjigjen e duhur që të rehatoje vehten. Me të njëjtën pyetje kur i dalim përpara një teologu edhe ai jo të na binde por na paraqet fjalët Hyjnore qe ato njerëzve jan shpallur me anën e Profeteve. Shumë herë e shtjellojn duke sillur në rrethin e tyreve të caktuar. Shumë pak jan ato që na argumentojn me shkencat ekzakte. Në këtë rastë ky çështje më tepër e mer formën e një e nigme që njerëzit mbeten nëpër rrugë dhishë pa e gjetur bulvardin e duhur.

Këtë pyetje kur pyesin njerëzit shkolluar të kohëve të fundit? Duajn të marrin përgjigjen që të përputhet me rezultatin e argumenteve shkencore. Sepse sot Jo vetëm rruzullin toksorë, por shkenca ka ngadhnjuar edhe qiellët, ka zgjedhur enigmën e atomit të vogël. Shume ligjet e universit ika zbuluar dhe po vazhdon, akoma nuk jan ndërprerë zbulimet. Për këtë sot imitimi ka mbetur pa vlerë. Veçanërishtë sot për ekzistencen e All-llahut që t’i bindemi njerëzit, përgjigje do të ishte mbrenda logjikes dhe mbrenda argumente shkencore, sepse sot vetëm me këto përgjigje mund ta rehatosh pyetsin. Sepse pyetsi këtillë përgjigje është duke kërkuar. Nuk duhet të harrojm se besimi nuk bëhet vetëmse njeriu kur thotë unë po besoj, por atë besim duhe ta forcosh duke argumentuar me shkenc që të bindet pyetsi.

Tani në këtë libër doti gjeni ato përgjigje që shkollari i njëzetit shekulli atë është duke kërkuar, sepse autori i kësaj libri këto pyetje ika pyetur shume dijetarëve që ështe përballuar me ta: “ A jeni duke besuar ekzistencës së All-llahut? Në këtë përfundim me cilin studim e përpjekje munde të arrishë?”

Numrët kliko dhe vazhdo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>>