PASQYRA E LËNDËS


 HYRJE
(1) A MUNDET ALL-LLAHU TË KRIJOJE NDONJË GJE MË TË MADHE SE      VETEN?
(2) MEQË ALL-LLAHU NUK KA NEVOJË PËR ASGJË, ATËHERE PËRSE E KRIJOI GJITHËSINË?
(3 ) ÇFARE NEVOJË KA ALL-LLAHU PËR ADHURIMIN TONË?
(4) MEQË ALL-LLAHU E KRIJOI GJITHËSINË, ATËHERE ALL-LLAHUN KUSH E KRIJOI?
(5) ALLAHU ÇFARE BËNTE PARA SE TË KRIJOJË GJITHËSINË?
(6) DRITHRAT NGA DHEU FRUTËT NGA DRURI. SHKURTË: MEQË ÇDO GJË PO KRIJOHET   
 NGA ELEMENTE ATËHERE PËRSE THONI SE, TË GJITHA IKA KRIJUAR ALL-LLAHU?
(7) PËR ÇFARE NUK E SHIKOJMË ALL-LLAHUN?
(8) PËR ÇFARE ALL-LLAHU E KRIJOI SHEJTANIN?
(9) PËR ÇFARE ARSYE MBËSHTETEMI TEK  ALL-LLAHU XH.SH.QË TË NA RUAJ PREJ DËMIT TË SHEJTANIT?
(10) KUR’ANI NË SHUMË VENDE I TREMBË ASHPËR ATA QË NUK RESPEKTOJNË URDHËRAT E ALL-LLAHUT. A NUK ËSHTË KJO E TEPËRT?
(11) PSE ISLAMI I LEJON BURRAT TË MARTOHEN ME KATËR GRA?
(12) A E LEJON FEJA MARTESËN ME TË AFËRMIT?
(13) PSE SHERIATI (LIGJI ISLAM) NË ÇËSHTJEN E TRASHAGIMISE  DJALIT I CAKTON DY PJESË,  E VAJZËS NJË?
(14) MEQË FEJA ËSHTË NJË, ATËHERE PSE KA NEVOJË PËR KATËR MEDHHEBE?
(15) ÇFARE U THEMI MATERJALISTEVE QË NUK I ZËJNË BESË ASAJ QË SE SHOHIN ME SY?     
(16) ÇFARE TU THEMI ATYRE QË THONË SE, SI MUND TË NA QEVERISË KUR’ANI QË ËSHTË  LIBRI I FORMUAR PARA 14 SHEKUJSH?
(17) PËRÇFARE NGANJËHERË MOSBESIMTARËT NGADHNJENË MBI NE?
(18) PËRÇFARE ALL-LLAHU IA MERR SHPIRTIN E  FËMIJËVE TË VEGJËL?
(19) A ËSHTË E MUNDUR RINGJALLJA?
(20) ALLAHU PËR ÇFARE NUK NA ÇOI DREJTË NË XHENNET, POR TË NDËSHKOHEMI ME VDEKJEN?
(21) ÇFARE JANË TARIKATET (MISTICIZMI)?
(22) DUKE QENË FE E VËRTETË FEJA ISLAME SI E KA LEJUAR SKLLAVERINË?
(23) PËR ÇFARE PROFETI YNË(A.S.M.) ËSHTË MARTUAR ME DISA GRA?
(24) A ËSHTË E VËRTETË QE THONË SE PROFETI (A.S.M.) KA THËNË SE BOTA ËSHTË MBI KAUN E PESHKUN?
(25) SI TU PËRGJIGJEMI NATYRALISTEVE?
(26) ÇFARE U THEMI ATYRE QË THONË SE ME GJITHË SE NUK ADHUROJ POR E KAM ZEMRËN E MIRË?
(27) ÇFARE FAJI KANE ATA QE ALL-LLAHU I KA KRIJUAR TË SAKATOSUR?
(28) PËR ÇFARE DISA BESIMTARË NUK I SHKOLLOJNË FËMIJËTË E TYRE?
(29) SI KRENOHET NJERIU NDAJ KRIJUESIT TË TIJ?
(30) ÇFARE ËSHTË NJERIU?
(31) SI DO TË BËHET HALLI YNË QË NA SHKATËRRUAN INTRIGAT E KOHËS SË FUNDIT DHE SI MUND TË MBRROHEMI PREJ TYRE?
(32) PATJETËR ËSHTË NJË BOTË TJETËR
(33) KUR MBARON KOHA E PENDIMIT?
(34) ÇFARE DUHET TË DIJE FRUTI I VETËDIJËSHEM  I DRURIT TË  GJITHËSISË?
(35) NJË BISEDË ME VËLLEZËRIT TONË SHQIPTARË
(36) SQARIMI  SHKURT TE DISA POFESOREVE TE EUROPES DHE TE AMERIKIS QE ZËJNË BESË SE EKZISTON ALL-LLAHU ( XH.SH)?
(37) PËR FENË ISLAME SI THUAJN PROFESORËT E FAMSHËM TË EUROPËS DHE TË AMERIKËS?
(38) PËR ÇFARE DUKE PËRSËRITUR RILEXONI VEPRAT E RISALE-I NURIT?        

   
  PARAQITJE

Vëllëzër  të dashur! Unë shpresoi se kur ta lexoni këtë libër do të keni mundësi të zgjidhni shumë probleme që iu janë përmbledhur në kokët e juaja, sepse sot shume njerëz kanë devijuar nga që nuk kanë mundur të gjejnë përgjigjen e pyetjeve që iu janë grumbulluar në kokat e tyre. Veçanërishtë vendet  tona që, që moti kanë mbetur pa marrur  ushqimin e mjaftueshem shpirtërorë, kurse intrigat e ndryshme vazhdimishtë kanë sulmuar  dhe akoma sulmojnë duke munduar që shqiptarëve tanë tiu imponojnë mendime negative ndaj besimit islam. Ky është që ka ndikuar shumë keq tek unë dhe vazhdimishtë tmerrshem më therë dhe më ndëshkon si një dhimbje e keqe, përsëri konkretishtë u themë se  kjo arsyeja është që më shtyri të shkruaj këtë libërth. Bile për të forcuar argumentet në ndonjë vend kam përpiluar pak edhe nga librat të autorave të famshëm të Turkisë, që, në fundi e pjesës që kam përpiluar kam shkruajtur edhe emrat e tyre, në këtë mënyrë kam përgatitur këtë libër duke besuar se kam zgjidhur një problem të rëndësishem të popullit tim shqiptarë.
Abdylkadiri

Numrët kliko dhe vazhdo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 >>>