MUHAMMEDI (a.s.m.)

Ardhja e Pejgamberit a.s. zhduku errësirën,
Nga zemrat e njerëzve e fshiu kotësirën.

Me ardhjen e Tij, ngjyra e jetës u shndërrua,
U zhdukën armiqtë njerëzimi u shpëtua.

Ai është mëshirë për të gjithë njerëzimin,
All-llahu me të, botës i solli shpëtimin.

Ai është lavdia e qenies së gjithësisë,
Drita e universit dhe prurësi i qetësisë.

Një argument që flet për ekzistencën e Zotit,
Paralajmëruesi i xhennetit të Fuqiplotit.

Ai është imami i xhamisë së rruzullit tonë,
Besnikërinë e tij edhe armiqtë e dëshmojnë.

Me gishtin e Fisnikut u nda hëna më dysh,
Këtë mrekulli njerëzit e panë para sysh.

Profetsinë e Tij e dëshmuan ujku dhe deveja,
Personalitetin e botëkuptimit ia vërteton feja.

All-llahu i doli zot atij me një mijë mrekulli,
Ndaj Tij ai ka qenë i lidhur si vetë hekuri.

Miliona hadithe të tij janë si nga një yll,
Rrugën e gjerë të Tij askush s’mund t`ia mbyll.
I Dërguari i Zotit është prijës shembullor,
Fenë që shpalli të gjithë e pranuan në kor.

Është kryetari dhe vula e pejgamberëve,
Simbol i moralit dhe drita e qyteteve.

Ai është shkaku i lumturisë të të dy jetëve,
Edhe shkak i ndritjes së të gjitha shteteve.

O Zot! Pashë Madhërinë Tënde mos na dëno,
Sipas gabimeve tona për të keq mos na shëno.

Për nder të Pejgamberit (a.s.), mos na turpëro,
Na dhuro kënaqësinë e premtuar mos na turpiro.

Amin Amin Amin