MUHAMMEDI (a.s.m.)

amoxil without prescription

amoxicillin without prescription

can you buy naltrexone over the counter

buy naltrexone

diclofenac

diclofenac

prilosec

prilosec online

plavix

plavix ingestruckjorgensen.dk

abortion clinics in west ashley sc

abortion clinics in west ashley sc

benadryl and pregnancy

benadryl and pregnancy cleft palate nlspeedskating.com

buy naltrexone online cheap

buy low dose naltrexone gailey.org.uk

cheap abortion clinics in las vegas

cheap abortion pills online click

amlodipin teva

amlodipin 5 mg read here

low dose naloxone vs naltrexone

difference between naltrexone and naloxone msbicoe.com

why abortion is wrong

how many abortions can a woman have redirect

progesterone effet

progesterone

mixing ibuprofen and weed

mixing ibuprofen and weed

viagra and weed

viagra laced weed house.raupes.net

otc inhaler

over the counter asthma inhalers reviews

prednisolon 5 mg

prednisolon bivirkninger blog.dotnetnerd.dk

abortion surgery

other options besides abortion by-expression.com
Ardhja e Pejgamberit a.s. zhduku errësirën,
Nga zemrat e njerëzve e fshiu kotësirën.

Me ardhjen e Tij, ngjyra e jetës u shndërrua,
U zhdukën armiqtë njerëzimi u shpëtua.

Ai është mëshirë për të gjithë njerëzimin,
All-llahu me të, botës i solli shpëtimin.

Ai është lavdia e qenies së gjithësisë,
Drita e universit dhe prurësi i qetësisë.

Një argument që flet për ekzistencën e Zotit,
Paralajmëruesi i xhennetit të Fuqiplotit.

Ai është imami i xhamisë së rruzullit tonë,
Besnikërinë e tij edhe armiqtë e dëshmojnë.

Me gishtin e Fisnikut u nda hëna më dysh,
Këtë mrekulli njerëzit e panë para sysh.

Profetsinë e Tij e dëshmuan ujku dhe deveja,
Personalitetin e botëkuptimit ia vërteton feja.

All-llahu i doli zot atij me një mijë mrekulli,
Ndaj Tij ai ka qenë i lidhur si vetë hekuri.

Miliona hadithe të tij janë si nga një yll,
Rrugën e gjerë të Tij askush s’mund t`ia mbyll.
I Dërguari i Zotit është prijës shembullor,
Fenë që shpalli të gjithë e pranuan në kor.

Është kryetari dhe vula e pejgamberëve,
Simbol i moralit dhe drita e qyteteve.

Ai është shkaku i lumturisë të të dy jetëve,
Edhe shkak i ndritjes së të gjitha shteteve.

O Zot! Pashë Madhërinë Tënde mos na dëno,
Sipas gabimeve tona për të keq mos na shëno.

Për nder të Pejgamberit (a.s.), mos na turpëro,
Na dhuro kënaqësinë e premtuar mos na turpiro.

Amin Amin Amin