Vitakir Chambers’i në veprën e tij që quhet “Udhëzues” treguar një ndollinë e thjeshtë që ne na duket se ajo ia shëndritur atë dhe ka ndru rrymën e jetës së tij. Kjo çështje nuk ka qenë shkak vetëm për drejtimin e tij, ndoshta shume njerëzve ajo është shkak që të gjejn rrugën e drejt të jetës.

Shkrimtari një ditë duke dashur vajzën e tij të vogël dhe nga lëvizjet e vajzës së vogël, i shkoj syri tek veshi i vajzës, u habitë kur i nguli sytë tek dredhët edhe lakët e vshit që i tërhiqi zërat. Dhe po thotë: Duke menduar atë u binda se apsolutisht ky shqisë nuk është krijuar rastësishtë. Me siguri ky është vepra e një Arkitetit të Gjithëdijëshem. Pastaj përmënjëherë kthehet nga veti, duke friksuar që ky të mos bëhet një princip shkenctare se ky sigurishtë është prodhimi i imponimeve të prifteve. Sepse, siç çdo proekt që tregon arkitekturën e saj edhe ky shqisë po tregon një Mjeshtrin një Krijuesin. Pra në këtë gradë Profesori nuk ishte gati të pranoje kësi gjëra.

Po vazhdon: Unë duke bërë hetime në degën tim që jam takuar dhe i njoh shumë profesora që edhe ata hetojnë shkencën e fizikës dhe të kimisë jan përballuar me gjëra të jashtë zakonshme si unë. Sepse edhe ato të mos ishin futur në pashresci dhe ankthe si Chambersi e kishin parë shume sende si unë.

Unë jam duke parë se, në rrethin tim dhe botrat jo organik sundon një rregull një plan që, unë duke i soditur ato po them se ato apsolutisht nuk mund të bëhen rastisishtë. Mendja im nuk po mund ta pranoje se nga këto atoma të vogla mund të formohet ky universi.

Kimistin duke habitur shumë e përkujtojn dhe tmerrojn sistemi periodik të elementeve. Nxënësi kur filon të studjoje kiminë në universitet atij së pari ia tregoj elementet si rradhohen. nëpër rruga të ndryshme më një rregull të përsosur

Ne jemi, duke parë se në këtë univers po vepron një Fuqi që shkëlqimet e Fuqisë së Tij po arrijnë në çdo vend e skanj të universit. Bilë duke bërë këtë, ështe duke pasuar dobinë e njerëzve që këtë mund ta shikojm në secilin vend të rrethit të juaj. Sepse ato jan të vërtetat që jan grumbulluar dhe shpesh dalin para syte e tanë. Të marim si shembull ujin. Secili e din se ujë ështe përbërë nga elemente të rëndësishme njeriu kur i sheh ato e kupton se krijimi i ujit mbanë cililësitë veçante ekuilibruarme peshore syperiore. Rruzulli toksorë 75% është ujë, në këtë mënyrë ajo shumë ndikon në atmosferin dhe nxehtësinë. Uji po të mos kishtë donjë pjesë të cilisive që mbanë ajo, sipërfaqja e dhéut do të shëndronte dhe për gjallesët ishte bërë katastrofë.

Uji nëpërmjet llojëve të tij mban shumë veçuri. Këto tërësishtë ne na tregojn se janë në dobinë e krijesave. Uji është një gjë jetsore që pa to apsolutisht nuk jetohet. Kur e hulumtojm ujin e shohim se megjithë shkaqet e tij vrapojn në dobinë e krijesave. Kur bëhet shumë ftoht ana e sipërme të ujit bëhet akull. Kurse pjesa e poshtme bëhet e nxehtë. Shtresa e akullit as në oqeanë as në deti as në lumenjet kurr nuk mund të zbritet deri në fund. në këtë mënyrë peshqit dhe tjera krijesa që jetojn në deti po mund të vazhdojn jetën e tyre. Të vazhdojm duke radhëtur edhe tjera cilisitë interante të ujit. Shtresa të epërm shumë leht përhapet, në këtë mënyrë pemët dhe bimët që e marin ushqimin nga uji, për damarët e tyre uji si ushqim hip deri në majen e tyre. Uji luan rol të madhe, nëpër organizmët e tanë uji kur bashkohet me gjakun bëhet reakcione biologjik. Uji kur nxehet shume e ndron formen e bëhete avull. Por avulli nuk qëndron shumë prap kthehet tepas e bëhet ujë.

Edhe kjo në tërhek pikëpamjen se: uji formohet nga dy elemente. Prej dy hidrogjen dhe një oksigjen. Po si u bashkuan këto dy elemente të kundërta që hidrogjeni është elementi që djegë kurse oksigjeni djegët, po si u bashkunë këto dy elemenyte që sot shkenca nëpër laboratora ato nuk po mund ti bashkoje. Hidrogjeni duke qnë elementi që dizet si e fikim zjarin me ujë.

Shumë shkenctarë ka hulumtuar cilësitë e ujit dhe me teoritë e ndryshme kan manifestuar formimet e cilisitë e ujit. Kurse ne më tepër na tërhoqi pikëpamjen se për çfare u krijuar uji. Ndërsa në këtë universin e madhe si shkak pastrimi nuk shohim vetëm ujin, janë edhe shumë materja tjerë që duke kryejn atë detyrë ne na lojn gojën e hapur.

Unë për vehten tim këto të vërteta që janë shpallur nëpër univers elo vetëm Atij Fuqisë superiore që edinë çdo send. Sepse nuk po shoh donjë send tjetër që shpirtin ndërgjigjen dhe mendjen e njeriut mund të qetësoje . unë nuk po mund të lo vetëm kaq ta lavdroj Mjeshtrin e universit, e detyroj vehten edhe me tjera sende: Duhët të duajm Krijuesin, duke vlerësuar duhet ti duajm ende krijesat që ika krijuar Ai.

11

UNIVERSI PLOTE ME SEKRETE DHE ALL-LLAHU

Porf. Dr. John William Clota
(Profesori i gjenetikës dhe e fizjologjise)

Degën e genetike pasi ka doktoruar në universitetin Petresburg në vitin 1949 ubë Profesor i biologjisë dhe të fizjologjisë ubë arsimtarë në shkollën Concordiomand. Ka qenë edhe antari etodeve gjenetike dhe specialisti i socjologjisë.

Kur filova të shkrujë këtë libër më ra ndërmend kuptimi i një fjale të librit të shenjt që thotë: “Qiellët dëshmojn pë madhirënë e All-llahut. Krijimi i sigurt të tyre na tregon lartsşnë e mjeshtrisë Hyjnorë” “All-llahu vetmevete thotë: Në universin përveç Meje nuk ka hyjni.”

Ne qoftë se me vëmendje vështromi në këtë univers që po jetonim, e shohim se, aq ishte krijuar me kujdesë që, ajo shumë qartë ne na tregon se, këto stoli apsolutishtë nuk është e mundur të krijohen vetvetiu, apo ti krijoje donjë rastësi qore. Pra ato kur i shohim na bindin se, petjetër ato ika krijuar një Krijuesi. Nga këtyre krijesave sicili kan lidhje njeri me tjetrin. Tash ne shumë po na gëzon shkenca, sepse me to më mirë po mundemi ti shohim këtu krijime superiore që ato duke vërtetuar ne na bindin që ti besojm në Krijuesin e universit.

Në këtë univers që e shohim këto komplikime që janë pa shoq, njëri prej tyre është që lidhje mes krijesave ka formuar një harmoni syperiore. Mua shumë më ka tërhiqur pikëpamjen kur kam parë çfare vepron një llojë insekti flutur me lulen zambake, shum më ka habitur kur kam parë se për të vazhduar fisi i zambakes fluturi si i bashkon pluhrin e llojëve të tyre. Kështuqë, edhe ju e dini se edhe bimët shtohen duke bashkuar pjesa mashkullore me atë pjesën e tyre femrore. Me mendime e tanë duke qenë e nevojshe pjasa mashkullore të jet nga ana epër, lule zambake duke u varur te poshtë, pjesa mashkëllore e lulës ishte më poshtë, që të bashkohen kur e hedh farërat për të shortuar nuk është e mundur të bashkohen, por si thashë edhe më parëişte nuk ishte e mundur të bashkohen që të shtohen fisi i tyre, këto farërat pi bashkonte vetëm fluturi, pasi po përëndon dielli fluturi po filon punës dhe më një ekspertizi syperiore farërat pi mbledhe dhe i vendosë në vendin e duhur pak i trusë dhe i bashkon pjesën mashkullit me pjesën femrore, në këtë mënyrë po vazhdon fisi i tyre, me këtë vepër edhe fluturit pi del risku,

Do tua tregoj edhe një shembul që ngjason shembullit parë: Tubët e bleteve të vogla me fikun kan kontakt. Fiku dy lloj lula prodhon. Një lloji i këtyre prodhon edhe organët të mashkullit edhe femrës, të tjetra pjesë e luleve i prodhon vetëm organët e femrës. Veprën e bashkimit të këtyre organëve i bëjn organët femrore. Ngaqë fletët e fikut çdo anën e luleve e rrethekojn, në te dy gjininë që hapët bira është shumë e ngusht. Kurse edhe bleta eka vështirë të arrije në anën e mbrendshme të tyreve, në shume reste bleta duke hyrë i copton vehten. Bletët e femra që të hyjnë nëpër ato lulet që përmbajn te dy gjinëtë, kur hyjnë aty, e braktisin vezët e tyre dhe vdesin. Pastaj nga vezët e tyre dalin bletët. Kur dalin, dalin bletet e te dy gjinive dhe bashkohen. Së parin herë kur ekan çu pemët e fikut në Shtetet e Bashkuar të Amerikës nuk bënën frutë. Ndërsa shkaku i bashkimit të tyre që ishte bleta, në Amerikë kur e çunë edhe bleta fikut filluan të japin prodhimin.


Çka thuni, këto dy shembulla që ju parashtrumë a nuk janë të mjaftueshem për ekzistencen e All-llahut? Tërë këto sistemet që jan në shesh, janë krijuar me një harmoni superiore, këto a mund ti japim rastisisë. Në këtë rastë duhet të pranojm se për krijimin dhe e drejtimin e këtyre që manifestuam, ka nevojë për një Gjithëfuqishmin dhe gjithëdijëshmin.

Në këtë univers në donjë send kur bëjmë ndërhyrje ne ia prishim ekuilibrin e tij, me shebbul më posht do tua vërtetoj.

Sëparin herë në shtetin e Australisë kur filuan të vendopsën njerëzit nga fisi i kafshëve me gji ka pasaur vetëm një lloj qeni zi që ishte quajtur (Dongo) këtu që ishin shpërngulur njerëzit nga Europa, e bijn vendim të dalin në bjeshk për spor dhe për të gjuajtur donje lepër. Viti ishte 1859. Në këtë rast njëri që quante Tomas Austin Skon nga dika e pruri dymbëdhjetë lepër femër dhe dymbëdhjetë mashkuj. Ato pa pritur për një koh të shkurt u shtuan dhe e mbushën bjeshkët. Nëpër bjeshkë nuk lanë as një bari. Tëgjithë populli problemin më tëmadhe e patën të mbrohen nga dëmi i leprëve dhe dhanë shumë kontributë. Bile ndërtuan shumë penga të gjatë që të mbrohen nga dëmi i tyre prap leprët e kërcejshin dhe filluan të përdorojn njëfarë helmi, por edhe ajo nuk bëri çare. Dikur e gjetë një llojë bakteri dhe ma atë u realizu pak dhe pastaj filloj të gjelbërohen bjeshkët qe me vite qëndruan thatë.

Edhe në amerikë edhe në francë u përjetu ky problem me ato bakteritë e ndalojshin shumëzimin e tyre, megjithë atë ato që ishin të varfër u kundërshtojshin edhe kësaj duke thënë, ne nuk kemi para me ble mishë me mishin e tyre po jetojm e kështu njeriu ku pe futë dorën, ajo nuk po bëhet normal e zakonshem, por artificial.

Më parë paraqitur argumente për ekzistencen e All-llahut. Këto të fundit tregojn se All-llahu secilin send nga parafillimi eka ditur ekuilibrin e tyre dhe ndërhyrja e dorëve të njerëzve pe shëndron zakonin e All-llahut për këtë edhe ju e patë se sa ishte e dëmshme.

12

NUK MJAFTON VETEM MATERJALIZMI

Prog. Dr. Irwing William
(Profesori sosjologjisë)

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>>