Tani një besimtarë që kërkon të gjeje përgjigjen kësaj e pyetjeje, ai është duke menduar e duke parë lartë.

Kurr të mos harojm se gjukimi i madhë të ahireit është e ashpër, në të fije për fije dota japim llogarinë e jetës sonë.   

7   PËR TË BËRË SUKSESË

Njerëzit që kan përjetuar kohërat e sosjo-komunizmit, nuk mund ti barazojm me njerëzit e sotshem. Sot kush po interesohet shume çështjet e fesë po mund ti mësoje.

Por kush don të mësoje fenë islame ai duhët të mos ngatroje kushtet e shkallët, se populli shqiptarë që ka ngrënë godatjen e ashpër të filozofisë materjaliste, së pari duhet të shpëtoje nga dyshimet që jan grumbulluar në kokët e tyre.

Pra njeriu që të hyje në pallatën e besimtarëve, sëpari duke argumentuar  duhet ta forcoje besimin. Këtë detyrë sot poe plotësojn veprët Risale-i Nurit, (i falenderojm All-llahun që këto libra jan përkthyer edhe në gjuhën shqipe ) veprat të cilët ika shkru Bediuzzaman Said Nursiu. Se ai personalitet duke pasur me vete vetëm Kur’anin famlart 14 vëllimesh libra ka shkruajtur nëpër burgje e internime. Që armiqt e fesë islame atë person ekan ndëshkuar dhe 19 herë ekanë helmosur. Ngaqë këto libra njerëzëve si 2+2=4 ua argumentojn çështjet e besimits sot jan përkthyer përmbi 50 gjuhëve të botës.

Për këtë arsye vëllëzër dhe motrat e mi shqiptarë! Ne sëpari duhet të shpëtojm nga dyshimet që kemi në kokë dhe ta forcojm besimin pastaj mund ti plotsojm kushtet e fesë islame që të shpëtojm nga tortura e xhehennimit dhe ta fitojm dhuratën më të madhe të All-llahut, pra lumturinë e përjetshme të xhennetit.

Tani sëpari duhet ta forcojm besimin, pastaj të largohemi nga haramët, pastaj duhet t’i plotsojm farzet-urdhërat e All-llahut, pastaj duhet të bijm në vend vaxhibet, që edhe ato janë urdhërat e All-llahut që mbajn kuptimet e ndryshme me qëllim që ti përballojn nevojet e ndryshme të ummetit Muhammed a.s.m. në shekulla të ndryshme që sundimi i Kur’anit ka sunduar mbi 1400 vjetë  dhe do të vazhdoje deri në kijamt.

Pra duhet ditur se, armiqt e jashtme duke bashkuar me ato të mbrendshme besimin e popullit shqiptarë ashpër ekan goditur. Në këtë rastë vëllaut shqiptarë t’i thuash përse nuk pi plotëson synnetet është gabim. Sepse synnetet vijn pas katër kushte tjerë që ralluam më parë.

Sot detyra parasore e prindrive ësshte, sëpari të shpëtojn vehten nga injoranca shpirtërore duke lexuar libra, pastaj duke sakrifiquar qetësinë e tyre seriozisht të përpiqen që t’i shkollojn fëminë e tyre. Bile ne qoftë se kan mundësi tu mësojn edhe një gjuhë të huajën.

Atyre duke dhënë shkollën ekzakte, duhet tua japin edhe dituri shpirtrore, se nuk duhet të harojm se si ne pleqt, dotë vije dita që edhe tëritë një ditë dotë vdesin.

Po qe se nuk patëm mundësi t’i shkollojm fëminë, dotë mundohemi ti japim pran donjë mjeshtri që të mësoje  një profesi të mirë.

Për njeriun kultura shumë vlenë, njeriu duke ngrënë edhe duke veshur dhe në secilin lëvizje del në shesh kultura e tij. Këto janë shkaqe që njeriun e çojn në suksesë.

Njerëzit njëri përmbi tjetrin nuk duhet të mendjemadhsohen, ato nuk  i lartson as kombi, as raca, as shteti, njeriun e lartson vetëm devotshmeria ndaj All-llahu xh.sh..

Njerëzit mbanin aftësitë e ndryshme, megjithatë All-llahu secilit i aka dhënë një aftësi që ta gjeje rrugën e drejtë të All-llahut xh.sh. po qe se e përdoron vullnetin mund ta gjeje. Por të mos harrojm se, i dijëshmi me  injorantin kurr nuk mund të arrijnë të njëjtën suksesë.

Të ritë që kanë mund të studjojnë dhe nuk kanë mund të bëhen specialist i donjë profesi, ato jo t’i ndihmojnë fesë islame por mud të bëhen shkak që ta rrëzojn fenë.

Disa të ritë që nuk kanë studjuar, po punojn në donjë shitore. Ky shitore neqoftë se është i familjes së tyre mirë. Po qe se është i donjë padronit, atëhere puna e tyre do të vështirësohet. Kështu që:

Njeriu punun duke vazhduar në punun e huaj edhe rroga e tij i rritet. Por padroni në vendse puntorit të plakë të paguaje shumë, puntorin e ri e  mer me rrogë të ulët. Pra edhe këtu e kuptuat se, për arshmerinë nuk është e mirë me mbetë pa shkollë, apo pa donjë profesi që vlenë.

All-llahu është I Gjithëfuqishëm, kush punon atij ia jep.Amerikanët, Japonezët, Rusët e Germanët, të kishin qëndruar në vendë, a kishin mund të arrijnë në këtë gradë që janë. Por duhet të dijm se përveç punës e kontributit çfare shkaku është që ato  kan mundur të arrijn në këtë gradë që janë. Prapambetësinë tanë, përveç dembellukut dhe moslëvizjes në çfare sebepi tjetër mund ta mbështesim.

Por është shumë interesante se, muslimani kur e braktisë fenë, edhe në pasurinë e dynjallukut mbetet mbrapa.         
     
Të huajat duke bërë suksesë në punët e mëdha, besimtarë që shëtisin,  mbrsin bosh e papunë, ajo e tyreve është një shkaku i fortë që të shkilen nën këmbë.

Ne shumë po na habitë adhurimi i besimtarëve pa punë. Sepse dobia e punës së tyreve mbetet vetëm për vehten e tyre.

Por Kurr të mos harrojm se, kush bënë hulumtime mbi literaturën fetarë, dhe në këtë rrugë ai që e përhapë dritë edhe tjerëve, ai  arrinë në majen e suksesit.

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 >>>