Në këtë rast vazhdoi t’i ralloje frikët e dyshimet që e kishte: Me vdekjen do të nxihet lamba e ksaj dynjasë, në këtë rastë dotë shëndrise lamba e ahiretit. Eshtë e rëndësishme se atje me çfare do të përballohemi? Padyshim është se edhe atje jo tjetër, por do të përballohemi vetëm me veprët që kemi bë këtu.

Vdekja sa është një e vërtetë, edhe jeta e ahiretit ështe sipas veprat që kemi bë këtu, apo dotë përballohemi me torturën e xhehennemit apo  me lumturinë e xhennetit.

Vazhdoi, patjetër Ai që eka krijuar këtë jetë, Ka mundësi ta krijoje edhe jetën tjetër. mua kush më ka sollur në këtë dynja, në këtë moment Ai don të më çoje në jetën tjetër. Por  kur po mendoj se, njeriu kur mendon të shkoje në një qytetë tjetër nuk po niset pa përgaditje. Po  mendoje  se si dotë bëhet halli im që në jetën tjetër po shkoj pau përgaditur fare.

Në këtë rast e humbi vehten, gjendjen e tij ia lajmërova shoçes së tij, i thiri të afërmit dhe së shpejti arritën.

Nuk kisha ça ti bëjë, Allahu të gjithë neve letë na solle përfundimin e mbarë.

Unë All-llahut duke u lutur për të mirën e sëmurit kërkova lejë që të iki dhe undava. Nuk është e leht tua tregoj çfare kam parë aty. I lumi për atë që, para se të vjene ajo dita e fundit përgadidet për atë ditë.         
 
6  POZITA E NJERIUT

Njeriu me krijimin e tij fizikisht ndahet nga krijesa tjerë. Meqë është kështu, njervëzit që, All-llahu ika ndarë nga krijesat tjerë dhe ato ika lartsuar më një pozitë më të lartë dhe ne na ka dërguar fenë islame. Sepse All-llahu përveç njeriun as një krijesën tjetër nuk eka marur përpara vehte që të fole me ta.

Meqë gjendja e njeriut është në këtë gradë, atëhere këtë krijesë të posaçëm duke ndarë në dy pjesë dota marim para syshë. Pra besimtarët dhe mosbesimtarët. Ndërsa edhe grada e besimtave nuk është e njëtrajtshem.

1-Janë besimtarët që as vetëvetes nuk kanë dobi; këto jan në një  batakë që në të ka rrjedhur një uji i bekuar pra zemzemi.

2- Janë besimtarët egoist konrtibojnë vetëm për dobinë e tyre. Për tjerëzit tjerë fare nuk interesohen. Këto njerëz përngjanin një zallit që ujin nuk lejon të shkoje tjetërka, vetë e përpinë. Edhe këtë nuk duhet të harojm se egoizmin tek ne të huajat na kanë impunuar, ai është malli i huajëve, nuk është malli i muslimanëve.

3-Muslimanët që mundohen të bëhen i dobishem vetëm familjes dhe afërmëve të tyre, ky vepër megjithëse është vepra e mira, por për besimtarin nuk janë vepra të mjaftuaeshem. Kjo është një llojë gjelbëri, por në të ka edhe ferra edhe trandafila, kurse besimtari duhet të bëhet si kopështi që në të ka shume sende të bukura.

4- është një llojë besimtarë që shpërblimin e punëve të punëtorëve e konsideron më e vlefshëm se tia jape zeqatin e mallit që ka fituar me shëndetin dhe me kushtet që atij ika dhënë All-llahu, pra zeqati  është një urdhëri i All-llahut. Ndërsa ai nuk mundet të kuptoje se zeqati mallin e shumëzon nuk e pakon. Sepse All-llahu zeqatin e kërkon nga një malli që ne Ai naka dhënë.

5-është një person që ka ardhur që ta kuptoje sekretin e drejtësisë dhe e suksesit të shume punëve. Ky jeton duke menduar se besimtari këtu ka ardhur të bashkpunoje me besimtarët tjerë. Kjo e hapë rrugën e parandorisë së botkuptimt të muslimanëve. Sepse kurr  nuk duhet të harojmë se, fenë islame nëpër botë kanë përhapë tregtarët. Kurse tregtarët nëpër katër anë të botës ekan bart dijetarët e botës; prap tregtarët duke përparuar me ekonominë kanë plotësuar edhe finansimin ushtarake të muslimaneve.

6- është grupa e muslimaneve që meriton respekt. Sepse ky grupë brengët e popullit ka maur përmbi vehte.Vrapon për shërimin e plagëve të tyre. Si me kulturë ashtu edhe me ekonomi, ndërsa edhe politikën mund ta marim mbrenda kësaj fjale.

7- Sot në botë jetojn mbi njëmilarde e gjysëm musliman, nga gjysma e këtyre përbëhen 56 shtet të muslimaneve. Ndërsa tërësia e këtyre shteteve janë bë treg për shtetet e huaja të syperioreve. Domethënë po jetonin robrinë ekonomike, kjo mbanë edhe robrinë kulturore dhe të politikës. Gjysma tjetër: Janë rob. Shpërngulur, punëtorë, pakicë e tjerë… Këtyre mund t’i shtojm edhe besimtarët që luftojn.

                        *        *        *
Njerëzit vrapojn pas interesit dhe shijeve të tyre.

Donjëherë shumë rezik të madhe pjell ajo mendim, ne qoftëse shijet e interesin nuk e përdoron sipas urdhëve të fesë islame,  për njeriun ajo është katastrofë.

Dora, syri, veshi dhe goja që janë veglat materjale; mëria, inati, meraku, epshi dhe mendja janë vegla shpirtrore, të gjitha këto grumbullohen tek dëshirët epsharake të njeriut. Këto kush mund t’i përmirësoje ai ka përmirësuar vehten e tij dhe me këtë në te dy jetet mund të përjetoje lumturinë.

Besimtarët në bazën individuale dhe familjare kur i marim në dorë, atëhere e shohim se në çfare gjendje janë komunitetet dhe partitë e tyre të politikës. Në këtë rast del në shesh se, ato çfare lidhje kanë me shtetet muslimane dhe me të huajat

     Muslimani duhet të dije se muslimanët në çfare pozitë kan arritur, shtetet e tyre në çfare nivelë janë. Kush është kryetari i këtyre shteteve musliman. Partija e tyre sa ka lidhje me muslimanizmin.

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 >>>