Ka doktoruar në universitetin Calfornia dhe ka qenë shefi i pjesës së enerrgjiës së atomeve në laboratuarën Oc Ridc. Ka qenë shefi i optikes dhe energjisë së atomit. Ka qenë edhe antarë në institutin ku hulumtojn thelbin nukleare të fizikës atome.

Para treqind vite filozofi famshëm të Anglezve Fracis Bacon kështu ka thënë: “Filozofia e paktë njeriun e shtrynë të mohaje. Por filozofia kur mbështetet në themel të fort të detyron të besosh.” Bacon’i drejt ka folë. Sepse njeriu nga ajo dita që ka ardhur në këtë botë miliona mendimtarë dhe hulumtues jan mahnitur duke parë gjërat superiore që janë parashtruar përpara tij. Prej këtyre njerëzëve, i mençuri mendon gjarjen që të ndodhet pas kësaj jete dhe ma tregoni cili njeri ështe duke hulumtuar atë çfare e pret jeta tjetër!.. Bile njerëzit deri sa qëndrojn në këtë botë ajo pyetje dotë përsëritet. Ne me përpjekjen tanë të modeste duajm të hetojm dhe të kërkojm përgjigjen e kësaj pyetjes q ëpër shume njerëz është si enigmë. Megjithë po shohim se shumica nuk janë duke besuar se nund të gjejë përgjigje bindëse.

Para nesh është një e vërtetë të pamohueshem që; Njeriu sa të duaje le të përparoje nëpër shkalla të shkencëve, mendimi dhe talentia e tij sa të duaje le të lulëzoje, kurr e asnjëherë nuk dotë munde të thuaje se kom artritur në kulmin e dijes. Njerëz me gjitë se me racë, me gjyrë, me fe njëri prej tjetrit kan dallim, prap nga kohët e lashtë e këndej njerëz po pranojn se nga universi shumë pak diçka janë duke ditur. Megjëthë se ditë e net jan duke hetuar prap sekretin e krijimit njerëzit nuk kan munt të gjejn. Ky problem mund të zgjidhet, filozofinë boshe kur e hedhim mënjëanë dhe mbështetemi parimeve librëve që kan zbritur nga All-llahu i Madhëruar.

Përgjithësishtë secili, ndash me rrugën e filozofis, ndash me mend, ndash me rrugën e shpirtit as një grupë nuk kan mundur të thuajn se: Këto fenomene të mahnitshem përveç një Krijuesit të Gjithëfuqishem mund të krijoje mund të krijuje edhe donjëri tjetër. Kur hedhim sy krijesëve që janë në univers, shumë qart e shohim se është një Fuqi që din më shumë se ne dhe është Fuqiplotës dhe ky argumenton se është një Krijuesi që eka krijuar universin.

Njerëzit ekzistencen e All-llahut nuk mund të pranojnë vetëm me argumentet materrjale. Por kur i bashkojn argumentet shkencore me ato shpirtrore mund të arrijm në një besim të përsosur. Pra universin kur e hetojm me ato gjëra që janë mrekullueshme dhe përgjigjen e kësaj pyetje kur kërkojm me ndijimin e krijimin tanë, këto duhet të bashkojm me kërkesat e shpirtit tanë, atëhere ngadal ngadal fillojn të zgjidhet ajo enigmë që kërkojm të gjejm përgjigjen e pyrtjes së serioze të ekzistences së All-llahut. Sepse të gjithë këto më një forc njeriun e detyrojn të besoje në një All-llah xh.sh. që eka krijuar njeriun nga hiçi.

Edhe unë kur fillove të hetoj gjërat shkencore shumë isha duke habitur aftësisë së talenteve. Nuk e pranojsha që me metoda te sigurta nuk munden të zgjidhen problemet që gjenden nëkëtë univers. Besojsha seç do problemi i mendimit të jetës mund tëzgjidhen me metoda shkencore. Por kush më shtua dija, që e hulutoja nga atomi i vogël deri tek njeriu, atëhere e kuptova se kishte shumë sende që shkenca nuk kishte mund ti zbuloje ato.

Sot megjithë se shkenctarët po thuajn se sot shkenca gjerësishtë po na tregon për materjalin e dukshem, më në fund shumica e tyreve e kuptuan se shume pak kan mund të zbulojn. Kjo një vërtetë që, shkenca dhe mendja e njeriut nuk kan fuqë të na shpjegojn shkakun e krijimit të atoımit, të yjëve, njollët qëllore dhe njerëzit. Të flasim të drejtëm mendja e shëndosh dhe kushtet e kujteses ne na detyrojn të pranojm ekzistencen e All-llahut xh.sh..

Këtë shumë mirë duhët të dijm se All-llahu nuk është një materje e dukshme por është një pasuri shpirtrorë. Bile edhe ne qoftë se është një gjë përtej kësaj që nuk e dijm ne, Ajo është All-llahu. Ne nuk mund tia sqarojm formën e Tij Shpirtrore. Njeriu që është krijuar prej mishit e shpirtit, ai vetëm se anën e materjes së vehtes mund të dije, pjesën e tjetër të shpirtit nuk mund të dije. Meqë njeriu vehten nuk mund të dije, atëhere mendja e tij ku dotë munde të kopceptoje fuqënë e Madhirishem të All-llahut xh.sh.. Në këtë rastë Ekzistenca e All-llahut në çdo send shkëlqen këto shkëlqime ne na tregojn se Ai mban një dituri të pa fundme.

Ne ne qoft se dijm diçka sakt siç ështe njeriu, njësoj All-llahu me mirisitë e Tij eka rrethekuar, bile me shumë lojë qenie që janë në universi, këto sende nga vetvetiu nuk kan dalur në sheshë, përkundrazi me siguri, Njëri pa fillim ika krijuar ato sende që kan fillim,. Në këtë rast ne pa duyshim po besojm se, në këtë unëversin që jashtzakonshme është një harmoni atë njeriu nuk eka krijuar. Njësoj edhe mrekullia e jatës ka një fillim edhe atë përjashta njeriut një fuqi ka krijuar dhe Ai e drejton dhe simbolizon. Pa tjetër ky fillimi, ky drejtimi i shenjtë dhe ky Krijuesi superior nuk është tjetër por All-llahu i Madhërishme.

9.

ZBULİMET SHKENCORE E VERTETOJN EKZİSTENCEN E ALL-LLAHUT.

Prof. Dr. George Irril Davits
(Fizikant)

Ka doktoruar në universitetin Minnesota, në Broclein’in e Amerikës. ka qenë edhe kryetari i pjesës së hulumtimit të atomike të forcës detare. Ka qenë edhe eksperti i radiocioneve të diellit dhe në fizikën optike.

Duke përparuar karvani i shkencës dota mposhte besimin kotë, pastaj do të shtohet lakmia ndaj fesë dhe ndaj çëjtjeve të fesë.

Në realitet faktoret që njeriun e detyrojn të hulumtoje çështjet e fesë mund të janë ndryshme. Por ne çështjet themelore të këtyreve po e pranojm se njeriu vazhdimisht përpiqet që të arrije të vërtetes. Nëpër popull është përhapur ky mendim që thuajn shkollarët nuk besojn, megjithë se mes shkollarëve ka shumë që nuk besojn, por tërësisht nuk janë mohimtarë. Bile ato shkollarët kur besojn, besimi i tyreve aqë forcohet që nuk ngjanë me tjerët.

Besimi im tek All-llahu ka filluar në vitet e parë të jetës sime që akoma në atë moshë kam marur edukimin fetare dhe kam mbetur nën ndikimin e tij që edhe tash nuk kam shpëtuar nga ndikimin që kam marur në atë moshë. Po dua të themë se nuk kam mund të mbrojë atë edukim që kam marur në rini, sepse nëpër shkolla materjalist nuk është lehtë të shpëtosh nga imponimet e veseve të shokëve dhe të arsimtarëve. Me gjithë atë me qartësinë e zemrës mund të them se kullturun fetarë që kam marur në fëmëri nuk kundërshton me studimin dhe besimin tim të sotshëm. Sepse sot më nuk kalon ajo autoriteti i kishëve dhe hegemonja e priftëve. Besimi i sotshëm që kemi marur nga shkenca shumë është më e pranueshem.

Tema e studimit tim që ishte fizika, unë duke hetuar lëvizjen mbrendëshme të disa krijesave, dhe trupët qëllore që lëvbizin nëpër kosmosin boshë, shikova se të gjithë gjallesat po jetonin më një sistem e harmoni syperiore. Këto hetime ma shëndrisën mbrendësinën tim.

Shkenca po përparon por prap nuk po mundim të shpëtojm nga këto pyetje, me gjithë se këto pyetje nuk janë pyetjet e re, prap çdo ditë populli, bile edhe nxënësit nëpër shkolla pyesin? “A është Donjë fuqi të madhe që ka krijuar këtë univers.” Përgjigje e një pyetjes tjetër është më zor dhe e ngatruar, sepse nganjëherë dalin para meye shumë njerëz, edhe fëmija më pyesin: ”Po qe se është njëri që ka kriyuar këtë univers ma trego kush është ai?”

Ne me materje All-llahun nuk mund të vërtetojm. Shume njeri gabimisht All-llahun duajn të ngjasojn njeriut, ai është shumë gabim. Metoda e dijes dhe të shkencës ne na thotë se, në universë nuk ka një materje që mund të krijoje universin, në këtë askush nuk duhet dyshyar.
Po qe se e pranojm se unëversi ka krijuar vehtveten, atëhere universin duhet të pranojm një perëndi. Atëhere do të pranojm se krijuesi është edhe nga materja edhe nga shpirti. Por unë preferoj të besoj në një All-llahut që nuk është nga materje. Sepse shumë është qartë se Ai është një Zot që nuk ka as shoq as donjë send që ngjason Atij.

Unë kësaj dua të shtoj edhe një send, nga që çdo send duke evulluar arrinë e përsoset, atëhere këto patjetër ne na tregojn se, përtej tyre është një All-llah që i drejton ato.

Sot që shkenca ka konstatuar evulimet vet evulimi është një argument për ekzistencen e Allahut. Molequlet që nuk jan më një form dhe ato vazhdojn me ligjet të pa shëndruar dhe mendja e njeriut nuk ka aftësi ta kuptoje madhërinë e tyre, këtyre kur e shtojm edhe tjera trupët qëllore, këto tërësisht a sjan argument për madhërinë e krijuesit të tyre? Në këtë univers secili atom që njeriut nuk i arinë aftësia që të kuptoje vogëlsirën e protonëve dhe të notronëve, këto secili që jan nganjë ligj që, njeriu a ka mundësi të kundërshtoje Ligjëvënësit të Madhërishem?

Këto që i radhitëm deri tani, secili duke qenë nga një argument, ka edhe tjera argumente që jan përmbi to. Për ekzistencen e All-llahut si argument nuk jan vetëm ato molequle që prej tyre jan përbërë diellët e trupët qëllore, megjith ato qenie më e përsusur që është njeriu ështe përbërë prej atomëve. Njeriu që mund të mendoje, ai shume sende tëreja mund të shpikoje, mjeshtri e teknik dhe elektroket që po paraqet në shesh dhe sekretin e jetës ai është duke hulumtuar. Pra, mos dyshoni fare se çdo atom i kësaj universit duke bërtitur është duke lajmëruar se ekziston një All-llah. Ёshtë një e vërtetë se materja nuk është e mundur të krijoje vetveten, Meqë kështu pa pasur nevojë të kërkojm donnjë argument tjetër, tërësisht këto qeniet që jan në këtë univers nganjë nganjë janë argument për All-llahun Madhërueshem. Në këtë fare mos dyshoni.
10

TE DEGJOJM AVANTUREN NGA UJI

Prof. Dr. Thma Davids Parka
( Profesori i kimisë

Ka doktoruar në universitetin Yena, në Broclein’in e Amerikës, në Staford ka qenë kryetari i degës së kimisë. në Një koh në Cloropxi ka qenë edhe shefi i sipërmarjes të hulumtimit të barnëve.. Eshtë edhe eksperti i degës së rrezeve dhe ngjyrëve.

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>>