A s,është turp për ne, që mbi ushtrinë e fortë të shqiptarëve Të ngadhënjejnë tre ushtarë të dobët e të varfër të armiqve

Mizorët i mbytën disa që janë prej familjeve të pazot Kurse armiqtë femrave tona me zor i bëjnë dhunë dot

Mashkujt armiqt i mbytën femrat mbetën pa kurfarë nderë Që halli i juaj or shqiptarë, në këtë gjendje mos pritni verë

Juve në këtë gjendje ju ka futur injoranca e dy-tre vetëve Kurse, ju, jo të keqen por të mira, pritnit prej kryetarëve

Shumë shekuj ishit me grupin e madh të muslimanëve Përse u pajtuat me mjerimin dhe mendjen boshe të disave

Një kohë e gjatë për ju Islami ka qenë lavdi, nga doli ky? Përse nuk qëndruat si fetarë, nga feja përse m’u kthy?

Në fenë islame nuk ka vend të thuash unë jam shqiptar Kjo jo tjetër, por është “kufër” për ata që thonë jam fetar

Arabi ndaj turkut, lazi ndaj çerkezit as pak nuk ka epërsi Iranianët ndaj kinezëve me komb s,mund të bëjn kokëlartësi

Për fetarin, nacionalizmi negativ është në dorë një bombë Pejgamberi shumë i mallkon ato që lavdërohen me komb

Armiku i Pejgamberit alejhisselam është ai që bën përçarje Le të humbasë ai sharlatani që mes besimtarëve bën ndarje

Mbi njëmijë vjet Pejgamberi ynë na ka dhënë këtë këshillë Ti kujdesu, e mos bën përçarje, dhe atypari mos u sill.

O vëllezër shqiptarë! Zgjohuni se më agoi, po thirr ezani Ty a nuk të mjaftoi ai zë, tani a don të tingëllojë këmbani?

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 >>>