Shkollarët shqiptarë kanë nevojë të lexojnë librin që kam përkthyer unë, që titullohet: “Mendimet e 34 profesorëve të famshëm Europianë Në të është Albert Einsteini, edhe 16 Profesorët famshëm Europjanë si e lavdrojn fenë islame, mes tyre është Pric Bismarku i Germanisë”. Mund ta lexojn edhe në faqen tim elektronike: www.albnur.com.

Megjithatë, gjendja e tanishme e shqiptarëve në Kosovë e Maqedoni, po më pëlqen shumë. Pas luftës së Kosovës, megjithëse prapë nga shkollarëve shumica nuk po afrohen tek xhamia, sidoqoftë e braktisën mendjemadhësinë dhe armiksinë që kanë pasur mes vete më parë. Edhe ata po shkojnë të marrin pjesë nëpër tubimet e vdekjeve dhe dasmave të vëllezërve shqiptarë, pa zgjedhur se a është besimtar apo mohues.

Perandoria Osmane nuk i ka dalë fare zot kombit të vet turk. Për hatër të Kur’anit dhe të Pejgamberit Muhammed a.s.m., ajo formoi një gjuhë që quhet gjuhë osmane. Kjo gjuhë, 70% qind të fjalëve të saj e ka nga gjuha e pastër arabe dhe për këtë ka mundur të qëndrojë në këmbë me shekuj të tërë dhe më një periudhë është hapur aq shumë, saqë gjerësia e kësaj Perandorie përfshinte një sipërfaqe prej 25 milion km2, duke filluar nga: Jemeni, Vjena, Kaukazi, Turqia etj. Tani Turqia është 815 mijë km2.

Përmbledhje: Prej njerëzit kësaj shekulli All-llahu po kërkon një pendim sinqert, ta këqyrim kalendarin se cila datë është dhe vetes të themi mjaft më, prej kësaj dite unë duhet të zbatoj urdhërat e Krijuesit tim që Ai më ka krijuar nga asgjesendi. Meqë secili prej nesh patjetër do të vdesë. Pas vdekjes patjetër do të ringjallemi për të dhënë llogarinë e jetës. Atëherë, për ne, kombi ynë vlen vetëm deri tek dera e varrit. Prandaj, a nuk duhet që edhe ne t’i dalim zot fesë si Mehmet Akifi? Feja edhe këtë jetë të përkohshme na e bën xhenet, edhe jetën pas vdekjes. Kjo jetë e përkohshme edhe me qenë trilionë vjet, pranë jetës së përjetshme të xhenetit prap mbetet në vlerën e zeros, e jo më tepër. Atëherë, a nuk duhet të pendohemi për ato mëkatet e tanë dhe të fillojmë t’iu përulemi urdhrave të Krijuesit që na ka krijuar prej hiçit? Ta përsëris: All-llahu as besimim pa ibadet-pratik, as ibadetin pa besim nuk i pranon. Për të përjetuar lumturinë e xhennetit tek veti ato duhet ti bashkojm.

JO NGA XHELOZIA PO NGA DHIMBJA ME POEZI IKA RADHITUR VAJTIMET E TIJ POPULLIT SHQIPTARË

Mehmet Akifi, jo nga xhelozia, po nga dhimbja, i ka radhuar me poezi vajtimet e tij, duke i dhënë këshillë kombit shqiptar të origjinës së vet.

Or, babai(1) im! Çohu prej varrit se s,po mundem të zë vend E shih atdhetarët e tu si vrapojnë pas tre vetëve pa mend

Të gjallët nuk më ndihmojnë, besoj se ti më ndihmon Se Shqipërinë e ka marrë flaka, e po humb e po shkon

Sepse ajo flaka i rrethoi të gjitha vendet shqiptare, Se shumica kombëtarët shqiptarë nuk interesohen fare

Më duket se ai zjarr i rrezikshëm nuk shuhet kurrë, Që ta shfryjë atë xhehenem, mjerisht, nuk doli një burrë

Shumë kërkova një ndihmës por sytë më mbetën me lot Mundimet e mia për dobinë e popullin tim mbetën kot

Unë duke menduar ku të mbështetem, mbeta duarbosh Prej dertit e dhimbjes së ashpër më bë koka si shoshë

Po që se nuk më zë besë, shikoji vendet e shqiptarëve. Do të gjesh disa kufoma që lëvizin në duart e kusarëve

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 >>>