16- Mehmet Akif Ersoy, Rexhep İhsan Eliaçık

17- Përpilime nga jeta e Mehmet Akif Ersojit, Selim Gündüzalp

18- Personaliteti dhe veprat letrare të Mehmet Akif Ersojit, Shtypshkronja Elips

19- Përpiluar nga veprat e Mehmet Akifit, Aden Yayınları

20- Mehmet Akif Ersoji dhe Himni i lirisë së Turqisë, Ethem Çalık

21- Mehmet Akif Ersoj, M. Ertuğrul Düzdağ

22- Mehmet Akifi dhe Himni i Çlirimit, Mustafa Özçelik

23- Duartrokitjen që nuk e do një poet, Murat Kaja

24- Romani i poetit Mehmet Akif që i përkrah besimtarët, Mehmet Emin Erişirgil

25- Romani i Mehmet Akifit që Shkroi Himnin e Çlirimit, Shtypshkronja Erdem

26- Bota e poezisë së Mehmet Akifit, Fazil Gökçek

27- Mehmet Akif, Vehbi Vakkasoğlu

Bediuzzama Said Nursi, me Mehmet Akifin

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 >>>