Papunsia, urtësia, dhe skamje, sëmundjet, narkotikët, alkooli dhe konsumimet për cingarave ditë për ditë do të shtohet

Skamjet, mangsia e banesëve, vjedhjet, grabtjet,  njri tjetrit dotë pasojn.

Nëpër disa vende kur  ta përmendësh moralin, ajo për ty shkak mahitje dotë bëhet.

Përfundim, kryetarët e popullit, këto njerëz do ta zgjedhin, atëhere mund ta kuptoni vetë se njerëzit të pa kokë si e çfare kryetarë e zgjodhin për vete.
****
    Me pesimizëm nuk është e mundur ti pengojm këto fatkeqësira. Por shumëherë ata që nuk mund të shohin para vehtes, duke kritikuar i pengojn ato që janë të largpamës.
Jeta po përparon njeriu duke hedhur hapët po has në gjendjet shumellojëshme, nganjëherë duke mos tinglluar po humbet zëri i fundit.

Shteti më i mirë do të bëhet, jo i cili inalon por, ai i cili i kontrollon kriminelet duke mos lënë koh të hapin sytë, nuk ka mundësi të shëndroje tradicionalet të jetës së vështirë që eka mësu populli.

Trupin tanë kur e përngjasim një anije,  ne bëhemi kapiten i asaj anije, ka nevojë me sinqeritet të përpiqemi që ta nxjerim aninë në breg detit. Anijen e trupit tanë që ta qesim në breg detit të xhennetit, duhet të dijm të drejtojm   anijn në oqeanin e kohës, të kujdesemi të mos plagoset anija duke godatur  nëpër gurët e devijimeve dhe risive të ndryshme.

Nuk po mjafton të themi “une jam musliman” po ka nevoj nganjë nganjë shqisët e tanë ti detyrojm të përkulën muslimanizmit.

Qart po shohim se shumica individualisht po vrapojn. Unë nuk po them që të mbesemi vet, që të vrapojm vetë. Edhe me njëmijë sy të shikojm a po vijn tjetër kush, Prap po që se nuk vjen as kush, të ndalemi për ne ështe shumë e rrezikshme.

Po jetonim më një koh që shumica ekan shluar rrugën. Dotë përpiqemi që ta përmirsojm botën tanë, duke kontribuar të bëhemi i mirë dotë përpiqemi ta rrisim numrin, por të mos harrojm se, ne dotë përpiqemi të pijm ujin hidhur të vetmisë duke ditur se numri jo, por kualiteti është shkaku i arritjes.    
 
Njerëzit jan mbështetur kohës e jo të vërtetës. Ndërsa shumica si mbeturina ekan hedhur vehten në lumenjet e kohës.

42   KALENDARI

Rruzulli toksorë duke sillet rrethë vehtes bëhet nata dhe dita…Kurse përrethë diellit kur sillet formohen stinët e muajët. Shkurt kalendarët janë formuar me lëvizjen e rruzullit tanë.

Mendoni madhrinë e dynjasë që ka marur në shpind njerëz, kodrët,  detrat dhe kafshët e vrapon përreth diellit me shpejtësinë 108000 km. në orë.

Këtij kush idha këtë lëvizje, Jo vetëm lëvizje por  pa ndryshuar fare, pa e dridhur fare,  shpejtësinë pa paksuar pa shumzuar në një dimenzion po lëvizë në rrugën e tij që eka detyruar All-llahu i madhëruar.

Në çdo koh dita u bë 24 orë. Çdo vit, kur bëhet muji frorë dimër, Kurse korriki bëhet në verë.

Lindja e diellit fare pa dalluar po përputhet me kalendarin, po përshtatet me kohën e punës.
Stuhijët po bëhen e po sosen tamam në at koh që po thotë kalendari.

Lejlekët çdo vjetë, në njëjëtën javë po vijnë, kur po bëhet vjeshta  po shkojn.

Këto e kuptojm me trurin tanë.

Njerëzit i ndau truri i tyre nga kafshët.

Në mëngjesë  që po këndon këndusi tamam në atë kohë që po cingllon ora për të ngritur në namazin e sabahit.

Drurët lulëzojn por fare e drurit nuk kanë dijeni nga veprat e tyre.

Tani, njerëzit nga kafshëte e ndau  dituria, kurse edhe ajo ështe lidhur me trurin.  
Njeri edin!
Njeriu kaluarin edhe nga ardhshmeria pak edinë. Atë edhe pendimet e kaluarës edhe ankthet e arshmerisë ashpër e shqetsojn. Shume njeri, për të mos dije dhe për të mos mendoje vehten e jep në pije në bixhzë, megjithë atë edinë se në kaluarën ështe mashtruar dhe ështe futur në haram,  Devijimi i tij e shtyn të  përballohet më një jetë të rreziqshme,  vetmevehte thotë: Ishte shumë më mirë të kisha vdekur sa më parë. Bile nganjëherë atij edhe vetvrasje i vjen ndërmend.
Megjithë se në univers njeriu është një gjë shum e vocër, por në mbrendësinë e tij është një botë më i madh se universi. Tjetër send jo, vetëm kjo është që njeriu të shkatëroje vetveten.

Ky njeriu që shume sende edin, ishte bë shume më mirë të kishte zgjuar që të besoje edhe All-llahut; Ah ky njeri të kishte ditur se në këtë botë asnjësend rastësishtë nuk bëhet, po të kuptonte se që çdo send me rregollin e All-llahut po krijohet, po të dinte se çdo lëvizjen e çdo gjenin e tij ekan rrethekuar fonkcionet e Emrëve të All-llahut Madhëruar, atëhere ishte bërë shumë më mirë. Njeriu mund të shpëtoje vetëm se kur me këto mendime e vetëdije e përjeton fenë islame. Për ndryshe është katastrofë.

Disa prej njerëzëve duke mos zbatuar urdhërat e fesë qëndrojn larg pijes, e bixhozit, kalojn jetën me dëfrime e lojra.

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 >>>