Njësoj edhe djali i muslimanit është musliman, por duhet të shortohet që të jape fruta të adhurimit.
 
Drurët që nuk japin frutë ato e presin dhe e djegin. Çka thunë edhe ata besimtarë që duke bërtasin thuajn: “u dogja” a edhe ato janë dru që po digjen a? Ngaqë nuk dhanë frutë a për këtë ato e gjeti kjo fatkeqësi a?

Tani u shtuan krimbët e frutave, për këtë me barna bujksore filloj lufta ndaj krimbëve.
Njësoj edhe muslimani që adhuron, kur futet në mëkate ngjason krimbëve frutorë.
Fruta kur krimbët nuk qëndron shumë në degën e tij.

Duhet dyshohet atyre që në moshën e ri bëhen ministër i besimit fetarë. Sepse në këtë kohë ajo shumë zor.

Besimtari ka hy në garë, djali po lind besimtarë, atë cilisinënë e fëmive prindërit duhet të mbrojn. Për këtë periudhën e studimit ne feja na cakton, nga gjepi e deri tek varri. Domethënë besimtari nga gjepi e deri tek varri duhet të bëhet musliman, të përjetoje fenë.                

Çdo kopësht ka një Kopështarë. Me këtë  kuptohet se Komunitetet musliman jan kopësht, kurse imamët-dijetarët janë kopështarë.

Në çdo kopësht gjendet edhe ferra. Ato e sakrifiqojn vehten për fruta, Kopshtari i kopështit kur të vije ferave me sakicë, ferrët m e gjendjen e tyre thuajn: “Mos mosi pre ato që bëjnë fruta, neve prena!” Në këtë mënyrë ferët shkojn, mbesin vetëm frutët.

Po çfare u bëhet halli i atyre që nuk bëjn fruta?

Mos mirni prap, janë ferrë ato që thuajn u dogja.

Kopështari, për pemë e perime e ulson kopështin, aty  edhe  trandafilli edhe ferrët rriten.
Jeton ajo ferra që i mbështet tek trandafilli.

Ja pra shume kopshtar janë që për një trandafil i shërbejn njëmijë ferrës.

Disa njerëz ngjason thuprëve të rrushit, kur shortohen japin rrushë.

Hapi sytë e shiko! Thupra e rrushit  që hanë dhé, pasjtaj ktheje kokën e shih gogëlët e tij të ëmbël.

Pastaj mund ti shikosh disa njerëz, duke qenë fruta e universit, për ta humbin mendjen e të bëhen budalla nga rrushi bëjn venë. Ma tregoni këto njerëz a kanë mend?

Shihni racionalizmi e ekzekutoj vehten; Sepse tëgithë ata që luajn bixhoz dhe pijanecët janë mençëm.

Më një anë qëndrojn ata që veglën mëtë vyeshem, mendjen për vehten e tyre bëjn një bela, në tjetrën anë jan ata që përpiqen ta kuptojn kuptimin e Ajeteve të Kur’anit dhe kuptimet e Haditheve të  profetit Muhammed a.s.m..

Fruta e shijshme edhe me qenë në medis malit e gjenë njeriun që e kërkon atë.
Një frutë që është i idhtë ajo edhe me qenë në kopështë as kush nuk e këqyrë atë.
Muslimanët ngjasojn drurëve frutorë, donjëra gështenjë, donjëri arë, donjëri dardhë, donjëri bananë, donjëri bathë deti.  

Ateistet janë si druri që nuk bën frutë, si shelqi, plepi, e dushku.

Por çka bëhet halli i atyre  dardhëve dhe mollëve që nuk bëjnë frutë?

Sasinë e numrin e qenijeve mosi poshtro sepse ku nuk binë bari aty edhe  tjera sende nuk arrijnë.

Këtu më tepër bënëm fjalë nga drurët. Po ti kishim rradhur edhe frutët tyre,  kishte zgjatë akoma më shumë.

Por kjo një evërtetë që secili send po ngjason tjetrit. Po qe se e zdgjodhe sekretin e njërit edhe tjetri po zgjidhet. Çdo gjë është për atë që sheh, ma tregoni çka ka për atë që është i verbër dhe nuk sheh.

41    E VËRTETA NË PASQYREN E ARDHSHËM

Që të pengojn shumëzimin e njerëzëve, më një anë planifikimi familjare, në tjetrën planifikimi i banorëve, prap po mendojn se në vitin 2050 numri i banorëve do të bëhet 9 miliarde. Në këtë rastë:

Përdorimi i drogës dhe të pijes do të përhapet, fëmija si me trup ashtu edhe me tru do të dobësohen. Si papunësia ashtu edhe fajëtorët do të shtohen.
Gazetet e media, po qe se nuk e përkrah moralin, sjelljen e respektin, të ritë me tepër do të prishen.
Shumë sendet materjale, njerzit do ti shtyjn nga egoizmi.

Njerëzit duke u shpërngulur nga fshatët nëpër qytete, nga shtetet nëpër   shtete, dotë bëhet shkak mosmarveshjeve të njerëzëve.

Mënjëan duke shtuar numuri i pleqve, në anën tjetër dotë pakohet rinia me moral të ar’i.
Kriza të regjimeve njerizit dotë detyroje të debatojn mes vehte, populli me shtetet.

Tek populli në gradën që dotë spakohet respekti ndaj feje, dotë rritet dashuria ndaj kombi, Kurse dashuria e jashtzakonshme ndaj kombit është nacionalizmi negativ, ajo kur e merr sundimin në dorë përpiqet që të përpije fenë dhe të shpalle ateizmin.
Në këtë rast do të gjukoje harxhimi pa masë, rradhin e parë të harxhimit to ta mare në dorë, industria dhe teknika për konsumimin e armëve.

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 >>>