Grada e falenderimit është sipas gradës së mirisive, disa që zotrojn mundësi të mëdha, ato në vend që të falenderojn, po bëjn gjynahe të mëdha. mendja po që nuk përdorohet në vendin që na urdhëron feja. Atëhere mendja  për ne bëhet një bela, Vjedhësit, mashtruesit, tërë kumarxhitë jan të mendçem. Por kan ikur larg njerëzimit.

Dituria është një fonkcion i All-llahut, që prej dijes së Tji të apsolutshem shumë pak naka dhënë ne. Duhet të dijm se mendja dhe dija jan një komplet. Përveç njerëzve, tjera krijesa nuk mund të dijn.

Një pjesë e njerëzëve të sotshem duke futer vehten në batakun e injorancës mendjen ekan verbosur, , një tjetër pjesë drejtimin e dijes dhuratën e All-llahut ekan humbur, me dijen po kundërshtrojn Krijuesit, krijasat, ikan bë ortak All-llahut. Në këtë rastë ne qoftë se edhe muslimanet mendjen e tërhekin mbrapa fesë islame, atëhere mund të mendoni katastrofët që do të përballohemi .

Shkenca e anatomisë trurin e njerëzve eka ndarë në 48 pjesë. Pra  truri po sundon në syrin, veshin dhe dorën e këmbën. Truri duke qenë një materje në gjyrën e dhéut, si po mund të zgjidhe probleme si po mund të fole po mund të shohe.

Komputeri i paarritshëm është truri i njeriut, kjo ashtu një kompyeter që, ai që ka krijuar dhe ka poropgramuar kopyterët, ato pi shet me miliona lek. Kurse njeriu për trurin e tij as pes lek nuk eka pagujtur.

Lëndi i trurit ështe dhéu. Dheu, bimët, kafshët dhe njerëzit prej një materje jan krijuar. Mendoje dhéun dhe veprët interesante që po bën truri. Ma tregoni All-llahu cilin send nuk mund ta krijoje?

Truri nuk ngjan një ore që eke kurdisur, ndërsa edhe qelizët e trurit si nëpër tjera vende të trupit vazhdimisht vdesin dhe tjerët ringjallen.

Mënjëanë shihe me ushqimet e vdekur që po ushqehet truri, në tjetrin anë shihe pa e shëndruar formën e tij, çfare suksesë çfare punë po bënë ai.

Ja pra, me ushqime që po ngrënim po të filloje të rritet truri, mendoni çfare katastrof e madhe bëhet për njeriun! Domethënë ka një fuqë që e mbron formën e tij dhe trurin e detyron të bëje  shumë vepra.

Këto vepra interesante materjalistet ekan magjipsur. Për këtë nuk po mundin ta kuptojn se materja është një pëlhurë, pas saj pëlhure është një Mendja e përgjithëme që ne Ai na ka dhënë mendjen.

Ne koha na tregoj se, mençuria nuk është e rëndësishme. është e rëndësishme mendjen ku do ta përdorosh. Për njeriun mendja duke qenë mirisi më e madhe të All-llahut, për shume njerëz ai ubë një bela e madhe. Armët që po shpikohen, me ato nuk i mbysin vetëm kavshët e egëra, me ato edhe shume njerëzit po e mbysin, bile edhe  njerëzit e pafajshëm. Për kokët e shume njerëzëve mendja ubë një dert një bela.

Derise nëpër kontinente të kulturumë, si në Europë ari luani po mbrohet, por në Kosovë në Bosne njerëzit të pafajshem me ato arme pi mbysin, që edhe ju e pete  se mendja për njerzimin si ubë një bela. Botimi publik duke qenë truri i popullit, që ajo mund të bëhet shkakë përmirësimit,  por ai botim kur abuzohet me atë kontribojn që të përhapin amoralitetin e sexin. Pra ma tregoni këto njerëz a kan mend?

Ne po qe se e përdorojm trurin si magnetofon, humbim. Se duhet të dijm se magnetofoni nuk dotë shkoje në xhennet. Ne po qe se kujtesën tanë nuk e plotësojm me diturinë fetare, atëhere ekemi vështirë të kuptojm dhe të përjetojm fenë islame. Sot ky është problemi i teologëve që përpiqen të kryjejn detyrë.
           
            37   VESHKA PO SHITET

Një zonjës e re ukishin prishur veshkët çdo dy ditë po shkonte në maqinen dijaliz nëpër maqina që të ndajn gjakun nga uria, e ngrata ngaqë nuk kishte pasur  sigurimë, në secilin ditë po pagunte e qëndra lekë.

Domethënë atyreve që u punojn veshkët çdo ditë gjithë ato para po fitonin. Veshkëve kur ua shtojm edhe vlerën e organëve tjerë athere e shohim se njeriu po bën fitim prmbi fitim!..

Një tjerrit ua kishin prishur te dy veshkët, njeriu që të shpëtoje të mos shkoje në maqinë kishin lajmërur, a ka donjë sakrifiques që tia japin këtij një veshkë? Në këtë rastë kishte ardh njëri dhe përnjë veshk kishte kërkuar 10 000 Euro…

Po një veshk 10 000 Euro… ma tregoni ne veshkët e tanë sa i pagujtëm? Ato sa para i blejtëm, po të na kërkoje dikush për sa i shesim? Mendoni sytë ,  mushknijtë  e zemrën për sa i japim? Vetëm për mendjen, të na japin  tërë botën a e japim?

Këto sa i pagujtum, ku i murum, kush i çvlersoj e i hedhi në rrugë e ne i murum?

Kardiolog Operator Doktor, e operoj zemrën e një personi dhe po mendjemadhsohet. Doktori a nuk duhet të mendohet duke thënë vehtes: “Mua kush ma rregolloj zemrën, Atë kush e detyroj të mos sëmuret, atë kush e detyroj në një sekund të qarkulloje 6 litër gjak. Kardiologu sa po mund të gjukoje  zemrës së tij.”

Doktori i dhëmbëve që ta nxjere një dhëmb po mer 10 Euro, po tëvendose atë?..Dhëmbët e vendosur sa po mundin ti zavandësojn ato që ne na ka dhuruar All-llahu.

Kur i shumëzojm këto shembullët e shohim se, çdo send është nevojëtari i All-llahut. Kurse Ai për asnjësend nuk ka nevojë.

Kur i harojm apo i mohojm mirësitë e All-llahut që naka dhënë pa para, atëhere largohemi edhe nga adhurimet.

Kurse njeriu vazhdimisht duhet ti falenderoje All-llahut për ato që më parë na ka dhënë All-llahu, lumturia e jetës së tjetër  nuk është meritim por dhurata e pastër e All-llahut të Madhëruar.

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 >>>