Një sëmurë që është duke operuar, ai po që e sheh operatorin dhe shëriosin e vërtetë nuk e sheh, athere mendoni besimi i tij sa është i fort…Po qe se e sheh farmacistin, e Krijuesin e lëndët të barnave nuk mendon, ai sa është besimtarë, prap i sëmuri po qe se shkaqet që e  shërojn atë esheh, krijuesin e tyre, Pra Shiruesin e vërtetë nuk e sheh zemra e tij ështe verbër.

Një njeri kishte shku në haxhi, E bëhet e devotshem e del para qabes dhe ijep fjalë All-llahut dhe thotë:

-    O Zot! Të gjithë urdhët e tu do ti sjelli në vend.

Kur kthehet në atdheun gruaja ka dalë ta prite, por e zbulumë, haxhija vetëmevetii thotë: Unë All-llahut i kam dhënë fjalë që do të sjelli në vend çdo urdhin e Tij.
Të mos ta zgjatim fjalët, i thotë grusë ke mu mbulu ajo jo, disa muaj bëjn debatë.
Tani haxhija e ngrati nuk po dinë  se nga buroj ky kundërshtim. Mirë ubë që haxhija idha fjalë All-llahut që doti sjelle urdhërat, por vetëm me kaq nuk po bën, për ta duhet një përgaditje. Shumë mirë ishte bërë ai para se më bë ka desht me shku nëpër tubime të fesë ku i lexojn komente të Kur’anit dhe ti lexoje Hadithet e Profetit dhe   jetën e Profetit, me mbulu grunë bëhet mirë, por vetëm me mbulesën e grusë çdo send nuk po soset.

Me të vërtetë femra e muslimaneve duhet të mbulohen por feja islame vetëm me kaq nuk është..Mjerisht ai po thotë “O All-llah”  “O Zot” por nuk pe  njeh mjaft Fonkcionet e All-llahut. Për këtë mes besimtarit edhe muslimanizmit po bëhen pengesa. Këto  duhet bashkohen njëri me tjetrin, pra që të miret rezultati i duhur  muslimani duhet të bashkohet me muslimanizmin dhe muslimanizmi me muslimanin duhet të përputhet.

Mumin, muslimanit i thuhet, Musliman besimtarit i thuhet. Sot një fëmi që po lind në shtete muslimane, siç nga prindërit trashagon mall dhe tjera sende, njësoj edhe fenë prej tyre duhet të trashagoje. Prindërit neqoftë se kanë qenë musliman edhe fëmija e tyre bëhen besimtarë. Por si thashë më parë vetëm me fjal nuk po bënë.  

Në këtë koh njerëzit që posedojn këtë besim, nuk po qëndron, sepse nuk është besimi i vërtetë por është “besimi imituar.”                

Para disa vjete besimtarët duke dalur prej xhamije një anarkist filon ti shaje ato, besimtarët atij për të dhënë përgjigjen e duhur, nuk duajn të përulen në mivelën e tij. Në atë moment arrinë një pijanec, i bërtet anarkistit duke thënë: O gomarë ti kush je bre që shanë vëllëzrit e mi dhe fenë time.

Gjendja është kështu: Një djali i besimtari kur merr kulturun e ideologjinë e huaj, bëhet armik i xhamisë dhe e xhematit. Kurse pa edukim fetare edhe xhemati i xhamisë nuk kan fuqi që ta mbrojn fenë as sa pijaneci.

Druri kur mbese pa ujë, fletët i bëhen verdh dhe frutet i bijnë në tokë. Në këtë rastë  njerëzit i merr malli për gjelbëri

Shumë është e keqe kur të zëjn sytë perde, se kur ke sytë me perde asnjë send nuk mund të shohësh real.

Besimtari i sotshëm që nuk ka mund ta mare mjaft edukatën fetarëk, ai kur shkon në qabe dhe habitet duke soditur kolonet e bukura të mermerit, kubet, hjeshitë, ngjyrët e ndryshme. Haxhija e ngratë haxhillukun po peshon vetëm me peshoret materjale, ai nuk ka dijeni nga sunnetet e Profetit, sytë e tij kan nxënë pëlhurët e pa dijes dhe e pa kujdesisë. Ky pëlhura e haxhijës aq shkon tepara që “Besmelen” në vend që ta vare në zemër, ai atë  e varë në murët e dhomit dhe e sodisi nganjëherë.


Besimtari me kulturën e duhur nësecilin send merr mësim, kur ta shohe se, nga dera e rënjëve hyjn plehrat dhe  ato plera kur hipin nëpër  degët bëhen fruta. Njeriu po jeton në një botë që plehrët ngjallen, e ai njeri po që nuk beson se pas vdekjes do të ringjallet, domethën cilësitë e trupit të tij janë në nivelën me posht se plehi.
Njeriu kur sheh se vetë  po ngrënë ushqimet të vdekur dhe po ec i gjallë, në këtë rast ai po qe se nuk beson se All-llahu njerëzit përsëri do ti ngjalle,  sytë e tij kanë nxënë një pilhurë trashë. Një domatën duke mosmundur të krijoje fabrikët, të zish besë se domatën dhéu ka krijuar. është një shenjë që ti nuk dinë as gjë.  

Rizkun ta shohësh, Furnizuesin vërtetë të mos shihesh është një sëmundje e syve që syzët e mjekut për të nuk të bëjn dobi. Kurse për ta parë atë ty të duhen tjera syza.

Këto shembulla ne pona tregojnë se: Besimi, dije dhe adhurimi, duhet të kompletohen tek besimtari, Vetëm në këtë mënyrë njeri mund të arrije në rezulltatin e duhur.

Për besimtarin shumë janë të rëndësishme dituritë fetare, ajo është një farz, si për burrin ashtu edhe për gruan. Po qe se sa duhet nuk marim diturinë fetare, atëhere nga besimi nuk mundemi të marim rezultatin e duhur. Besimtari, besimin e tij kur e forcuar me argumente, pastaj  duhet ti lexoje edhe librët e fikhut.  
          
35    ÇFARE ËSHTË SHPIRTI
 
Fenomenet, si guri hekuri  nuk kan shpirtë, por edhe ato kanë njëllojë gjallesë. Gurt kur imtohen bëhen zallë, ndërsa edhe zalli kur bëhet dhé kthehet e bëhet pemë e perime.

Hekuri kur ze ndryshk, ajo ndryshka për bimët bëhet ushqim.

Disa sende që janë pa shpirt, ato gjërave të  pa shpirt po japin   shpirt, shkenca e biologjisë  ato e pranon gjallë .

Ndërsa shkensa e kemisë thotë se  çdo send është në lëvizje, kurse ku ka lëvizje aty ka gjallesë.  Prap kemija thotë, krijimi i çdo sendi ështe nga atomët, ndërsa edhe në atoma elektronët lëvizin. Meqë është ashtu athere në qelqin, gurin, drasën e në plastikën po lëvizin atomët , që ajo ne na tregon gjallërinë.

Pjesa më e vogul e njeriut nuk është qeliza por atomi. Në trupin tanë ështe përdoruar 16 elemente, Nga ky pëkëpamje kur ta shikojm trupin tanë atë e shohim si një grumbull minierash. Në tjetrin anë kur ta shikojm atë e shohim se është dhé. Sepse trupi komlet ështe krijuar dhéu.

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 >>>