Kush eka ngarkuar vehten dhe është nën barën e dijes ai duhet të mendoje se dija e tij a është duke kënaqur atë, apo eka ngulçitur me  ndëshkime?
Në realitet dija e njeriut jetën e tij duhet të bëje xhennet.

Çfare vlerë ka ajo diplomë që bëhet shkak që zotin e saj që të çoje në xhehennem.

Nuk ka vlerë të dishë krijimin e ksaj bote, Por duhet ta kuptojm se çdo gjë është krijuar për njeriun dhe çdo gjë është dhënë në dobinë e tij.

Atëhere është e rëndisishme pasurinë tanë të drejtojm dhe ta fusim mbrenda njerëzimit.

Çdo send vlerësohet me kundërtën e saj: Drita me errësiren, e ëmbëla me të idhtën, i keqi me të mirën.

Meqë është ashtu asnjë send tërësishtë nuk është e keq. Pra secilili fatkeqësirë banë edhe një lumturi, ty të mjafton që, ato t’i shikoshë me vëmendje që ta ndashë të mirën nga e keqe.    

Njeriu kur ngrihet në mëngjesë, po qe e mbyllon sytë dhe thotë: “Shumë ka kohë deri në mbrëmje” ai ditën e tij eka shëndritur në natë.

Njeriu duhet të vlerësoje kohën duke menduar dhe të thuaje vehtes unë me çfare ekuilibrimi mund të kthejë kohën në dobinë timën.

Nga ky pikëpamje edhe njeriu duhet të dije se, universin dhe çdo send Njëri është duke sillur më një ekuilibrim të përsosur. Në këtë rast njeriu si mund të mbese kokë boshe, e pa rregull.

është e lehtë të kalosh kohën me përmirësimin e tjerëve, por ma tregoni se sa vetë janë ata që përpiqen të përmirësojn vehten.

Njerëzit të keqi sa vetëve mund tia sjellin dobi, kurse ngaqë ata vetë janë me moral të keq të tjerët nuk mund të drejtojn. Sepse me veglën e shtrembur nuk mundesh ta hedhësh donjë vijë të drejtë.

Pra duhet të dijm se, Njerëzit e këqi kur përpiqen t’i drejtojn  njerëzit të mirë, puna shkon në të kundërtën, për njerëzit e mir ajo është një shkatrim.

Njeriu,  sipas veprës së tij, për vehten e tij mund të bëhet edhe mikë edhe armik.
Kush bëhet mikë për vehten e tij, atë askush nuk mund të dëmtoje. Por kush bëhet armik i vetvetes, ai të mos kërkoje armik më të madhe.

Kush don të vrapoje pas armikut, së pari letë shëtise në mbrendësinë e vetëvetes. Sepse traditët e këqija, dembelluku, paaftësija dhe injoranca janë armiqtë e ashpër për to.

Ai që fsheh armiqësinë e tij sa mund të bëhet mik për vehtën e tij.

Para secilis njeri i qëndrojn dy rrugë, me bë mirë dhe me bë keq. E para të çon në  xhennet e dyta në xhehennem.

Komunitetet formohen nga individet. Kur prishen individet edhe komuniteti prishet. Me këtë e kuptojm se edhe realiteti edhe shkatrimi rrjedhë nga njeriu!

Pra njeriut ne qoftë se ika vdekur njerëzimi, atëhere secili send që hyn mbrenda tij prishet.

Njeriu që përpiqet të përmirësoje çdo send, shumë ishte më mirë të përpiqet që të përmirësoje pak edhe vehten e tij.

Kush nuk mendon të lartësohet, atë edhe ta hypësh në aeroplan nuk lartësohet.   

3   SEKRETI I LUMTURISË

Njeriu si mund të kënaqet të jetë i lumtur?

Së pari duhet të pranojm se njerëzit e shteteve të ndryshme, mund të përjetojnë lumturinë, mund të përballohen edhe me kundërtën  saj. Ne kur shikojm nga ky aspekti, e shohim se edhe lumturia don një teknikë e një mjeshtri.  

Pra një femër që ka mundur të mare pjesë nga psikologjia, sosjologjia e pedagogjia, ajo është e lumtur. Njësoj këtë mund të mendojm edhe për mashkullin.

Femra me fjalë të butë kur i thotë burrit të saj: “O burri im, të lutem më një letër ma shkruan gjërët që të pëlqejn dhe ato që nuk të pëlqejn” me këtë fjalë ajo ferma ika penguar shumë zhurmet e debatet që bëhen mes tyre, së paku ato ika zbritur në nivelën minimale.

Që të realizohet lumturia mes bashkshorteve është një teknikë e mirë që:  Gruaja shkaqet të hidhërimit kur i përballon me buzëqeshje, atëhere hidhërimet mund ti shëndroje në një tuf luleja që vendoset përmbi tavolinë.

Mund të mendoni edhe kundërtën e saj: Në familjen e saj  çfare veprët anormale bëhet kur gruaja qëndron përpara burit buzëvarur.

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 >>>