c- Këtë mendimin e tretë që bota nuk është e pa fillimt dhe pa mbarimt shumë argumente mund të parashtrojmë. Ligjet termodinamike ne na tregojnë se materjet që gjoja ekan formuar universin çdo ditë nga pakë po humbin temperaturun. Do të vije dita që trupët tërësishtë dota humbin nxehtësinë dhe pastaj nuk do tëishte e mundur tëjetohet në këtë univers. Diellit që tash nuk pa fiket flaka dhe yjet që po ndriçojnëakoma nje dite doti fiket drita dhe zjari i tyre dhe jeta dote gjeje fund dhe rasti doti genjeje ato që universit i thuajn është pa fillim dhe pa mbarim.ç- Pa tjetër këtë univers ka krijuar një fuqi që madhrinë e Tij nuk mund të imagjinosh. Filozofët që për kriyimin e universit thuajn se, nuk ka fillim dhe mbarim, ato duke shprehur atë fjalë që thuajnë se universi është pa fillim. Ishte shumë më mirë ta shohin keto trupa që sillen e rotullohen pa be donje aksident, këto shkollarët pa besim, përse i këto vepra i mbështesin rastisisë dhe bijnë gabim të madhe që nuk thuajn Krijuesi i universit nuk ka fillim apo mbarim. Ja, me të vërtetë vetëm në këtë mënyrë mund të gjeje vendin e duhur përgjigje e kësaj pyetjes serioze. Sepse krijimin e gjithësisë po që e mbështetim materjes pa shpirtë. Nuk është e mundur të parapëlqesh një alternativ që të thuash se rastësishtë apo vetvetiu u kriju, vetëm se dotë thuajm Një Fuqi e madhe pa imagjinuar eka krijuar atë.

Ndërsa ligjet termodinamike thuaj se: Fuqitë që universin e kan nxjerur në shesh ngadal ngadal jan duke humbur nxehtësinë dhe një ditë këto trupat do të bijnë në zero, në këtë rastë dotë soset energjija dhe jetë do të mbaroje. Bile nuk ka nevojë të tregohet se mbarojn trupët kur soset energjija, sepse ajo është një gjë e qartë. Dilli që vazhdimisht i del flaka. Yllët duke reflektuar që shëndrisin dhe me llojlloj forca të jetës që mbushet rruzulli toksorë, këto tërësisht ne tregojn se universi pas një kohe o formuar dhe një ditë do të mbaroje. Pra ligjet e termodinamikes dojn tën a thuajn se patjetër është një Krijues që eka kriju këtë univers dhe Ai Krijuesi patjetër mbanë fonkcionet pa fillimt dhe pambarimt dhe është me Fuqinë e pafundme dhe patjetër universin Ai ka krijuar.

Në rruzullin toksorë kushtet q ëtë mund të jetojn gjallesat nuk jan krijuar as vetvetiu as rastësishtë nuk jan bë. Përshembull rruzulli toksorë në kosmosin boshe rreth boshtis si vet si sillet në kozmos, kjo nuk është e pa nevojshme, me këtë sjellje formohet nata dhe dita. Prap që të formohen stinet srreth diellit pa gabuar për 365 pa fare ndryshimin minimal si rotullohet?. Domethënë, ky nuk bëhet rastisishtë. Ky vepra e madhe duke pasuar dobinë e gjallesave veçanërishtë të njerëzve si bëhet këtë kush pe bën.. Se të mos ishtë sillur në këto dy forma nuk ishte e mundur të jetohet në këtë botë. Ndërsa duhet të dijm se planeta ynë që ka marur vendin në atë vend luan rol të madhe. Sepse vendi dhe pozita e botës ku ësht për ne shumë është e pëlqyeshem. Për ndryshe ishte bërë katastrofë për jetën e gjallesave. Bota të mos ishte sillur aq shpejtë ishte rritur shumë bari dhe rrethin e botës ekishte kaplluar gazi dhe katastrofë. Bota ështe shtjelloar një rreth gazi që asaj i thuajn atmosfer. Pra univrsin Kush eka planifikuar Ai eka formuar edhe atmosferën, njerëz dhe tjera gjallesa që të mbrohet nga meteora (gurë të mëdha) qi bijnë nga tjera planeta apo trupa qëllore. Ajo atmosfera ajrin prej okjanosëve e banë dhe çon deri në majen e maleve. Uji nga detrat e okjanosët avëullohet e qëndron nëpër mjegulla, e kur ka nevojë toka për shiu bien nga një pikë e jo si lumenja, po të mos kishte rë shiu jeta nuk kishte. Këto të gjithë që treguam deri tanin a tregojn se këto mund ti rregolloje një Fuqiploti që ne na don shumë.

Dimrit kur ngrihen liqenet, lumenjet akullin dhe ftohtin duke ngrerë sipër nga vehti nxehtësinë e lëshon poshtë, në këtë rast edhe dimrit pjeshkit pa u ngrirë nëpër liqena e lumenje po mund të jetojn. Me këto po koptojm se, duke pasur mundësi liqenët e lumenjet të bëhet kundra jetës së gjallesave jo e pëlqyeshem ubë Njësoj edhe sipërfaqja e tokës mbanë kushtet më të pëlqyeshem të jeteses. Atëhere, si dotë thuajmë kush e bëri këtë? Po vëlla mendja ynë ne pona thotë se: As natyra qorë e budallë as donjë ratësi, Ato ika rregulluar vetëmse All-llahu Fuqiploti që fuqia i Tij arrinë nga ajo minimalja e deri tek maksimalja. Në të vërtetë në biblën e Isaut (a.s) All-llahu thotë: “Në fytyrën e tokës as një vend nuk është krijuar bosh” (Libri i shejt 18/45)

Rruzulli toksorë po të ishte më një pikë nga dielli më largë se është, athere nga dielli 25% energjinë dhe nxehtësinë kishte mund të ngreje nga vethti dhe bota sjelljen më një periudhë të gjatë kishte mund ta plotsoje. Përfundimi i saj, stinët shumë ishin larguar njëri nga tjetrin. Në këtë rastë dimri ishte zgjatë dhe krijesat e gjalla kishin vdekur nga ftohti. Bota po të ishte afruar diellit 50 % atëhere energjia e diellit katër herë më tepër kishte arritur tek ne, nëkëtë rast edhe sjellje e botës përreth dielli shumë ishte shtuar, atëhe gjatsia e stinëve kishte rë në gjysëm dhe në këtë rruzull jeta ishte bërë e pa mundur. Këtu po kuptojmë se Një Fuqiploti pe drejton këtë.

Tani bota ynë, si me madhsi edhe largësia e tij nga dielli dhe shpejtësia e sjelljes së tij rrethë diellit, për njerëz është i pëlqyeshem. Jo vetëm për njerëz dhe për tjera gjallesa, pra ekzistenca e gjendjes së botës së sotshme ika përmblidhur të gjithë faktore që i duhen atij për të shërbyer gjallesave. Ajo gjendja e tij të pëlqyeshëm është shkak që njerëz nuk jan bë budala por talent që hulumtojn e zbulojn e përparojn me shume lloj shkenc e teknikë. (Që apo shihni I Gjithëdijëshmi botën tanë si ka rregulluar bash si duhet i pëlqyeshem për jetën tanë dhe për tjera gjallesa. Aka mundësi këtë tia mbështetesh donjë rastisie apo natyrës budallë, qorë e shurdhë. Këto argumente nuk po paraqet donjë teolog, por shkenctari i famshëm të botës.)
Po qe se jeta nuk kishte përputhur me nevojët e duhur të gjallesave. Atëhere çdo gjë ishte bë katastrofë por jo. Me siguri është një ligjë dhe Ai ligjëvënësi i drejtpesho. Tani ma tregoni çfare është ajo e rastësishtmja? Që atë ta pranojm si një faktor dhe ti falenderojm që ne na solli jetën?...

Sot sa përqind është e mundur, Propozime e mendime paraqesin për ato sende që nuk jan zakon-ligj. Një prej tyre është teorija e rastisishtme thathë teori, nuk është ligj. Edini edhe ju se sot në shkecën e matematikës shumë ështe zhvilluar një ligjë për të drejtpeshuar pra “mudësinë” dhe “rastisishtmen.” Pra në çështje sa përqind është rastisisht dhe sa përqind është e mundur të jetë vërtetë. Tani ne dot shikojm sa ka mund të luaje rolin e rastisishtmja:

Të gjithë qelizët e gjalesave përbëhen prej proteineve, proteini përbëhet prej pesë elemente: Karbonit, Hidrogjenit, Azotit, Oksigjenit dhe Squfur’it. Meqë vetëm një proteini përbëhet prej 40.000 atomëve dhe nëpër univers pa rregull shpërndarë janë afër 103 elemente kemik. Pra për të pformuar një protein të vetëm andaj e këndej duhet mblidhen 5 elemente duhet të dijmë sa përqind rastisisht mund të mblidhen këto elemente, duhët të dijm që këto mund të hyjn edhe në reaksione mes tyre pastaj duhet të mendojm një moleqyli me ato atoma përs a koh rasti,sisht mund të bëhet. E pas taj mund të pranojm dhe të thuaj mund tëbëhet rastësishtë.
Në këtë temë të dëgjojm nga matiçarit famshëm Zhviçran Carles eugenle Guje duke llogaritur dhe hulumtuar faktorët për sa koh ratësishtë formohet një proteini vetëm. Rastësisht mundësia e krijimit të një proteinit të vetëm është në këtë mënyrë: 1 x 10 160. Domethënë: numrin 10 dota shumzojm me numrin 160 atëhere del nëshesh sasia. Qi në gjuhën tanë nuk kimi asi shprehje që të rëfejm këtë numër. Përveç kësaj reaksioni kemik që i formon proteinet, ajo që të bëhet restisisht, universit të sotshëm i duhet miliona herë më tepër materje. Prap më lart që ia përmendëm emrin e ekspertit Zhwiçran thot se: Numrin 10 duhet ta shumzuar me 243 numër që të kuptojmë për sa vit rastësishtë mund të krijohet një protein të vetëm.

Pra proteinet dhe amino asidet i formohen prej zinxhireve të gjatë të atomëve. Një eksperti Anglez që quhet G.B Leathes kështu thotë: Këto atomët potë ishin formuar më një zinxhir jasht formës që janë tash, jo të pëlqyeshem por ështe bërë një faktor më i madhë për të helmosemi.

Tani e shihni se këto vepra mund të krijoje Vetëm një mend të Pafundsheme Ai nuk është tjetër vetëmse Allahu, një moleqylen e proteinit më një form të më të pëlqyeshem e krijon dhe duke bashkuar dhe radhuar këto zinxhiret e atomëve sekretrin e jetës njeriut ne All-llahu na dhuron.

3
NJE PROVE PERFSHIRESE

Prof. Dr. Robert Morris
(Fizikant dhe zbuluesi i Radarit)

Doktoratën e shkencës ka kry në universitetin Hamlin. Prej vitit të 1927 e këndej është hulumtues në loboratuarët e forcës së detrave të Amerikës. Ёshtë shkenctarë që ka bë afër 37 zbulime mbi radarin. Ai është që së parin herë me 1934 ka zbuluar radarin. Deri në fundin e moshës ka punuar në forcët e detit të Amerikës.

Për të gjetur të vërtetën duhet të hetojm hipotezët, atë pa provuar nuk mund të konstatojm se çfare është. Edhe për këtë secili nuk mund të jape gjukimin. Sepse për këtë duhet të ishtë ekspet i asaj çështjeje. Në këtë rast hipotezit që ta vendosim gjukimin e drejt, na duhen tre kushte:

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>>