Nganjëher duke shtisur nëpër kopështa të luleve duhet  imagjinojm, lulet, fluturat, bjeshkët. Nëpër to kur i shohim ato bukurie që ka krijuar All-llahu, athere më mirë e kuptojm se, All-llahu fenë islame ka dërguar për të bërë dy jetet e tanë xhennet. Me masë e harmoni kush e përjeton fenë islame në të vërtetë e merr shijen e jetës.

Drejtësia ështe shumë e mirë. Njerëzit ti shpëtosh nga papunsi, atyre ti mësosh diçka, ti bëjsh mirë është shumë e mirë.
Tek Besimtari duhet të dale në shesh bukuritë e Emrave burka të All-llahut xh.sh..
Siç nga druri i një kajsije  pas 10 vjetë mund të marësh frutët e tij, njësoj edhe tek besimtari vazhdimisht duhet të dalin në shesh veprat dhe fjalët e bukura. Njësoj edhe tek muslimani nuk duhet të ekzistojn dhe as kush nuk duhet të përballohet me donjë vepër të keqe, prej tij askush nuk duhet të dyshoje, ai duhet të mbroje amanetin. Çfare janë ato amanete? Feja, malli, prej dikujt që kemi marurr donjë borç dhe organët e tanë jan amanet. Kur e përdorojm  amanetin siç dhe ku na ka urdhëruar Zoti i tij të vërtetë, tregojm besimin tanë të palëkundur. Në këtë rastë besimtari traditët e tij ka kthy e ka bë adhurim. Atëhere tek ai adhurimi refleksohet. Ky njeri neqoftë se ka gabuar e ka bë diçka kundra adhurimit zemra dhe ndërgjigja e tij shqetësohet.     
      
Shume njeri thuajn:”Unë zemrën ekam mirë” Disa i këtyreve  përngjasin gjelltoreve që në të shitet edhe alkool, disa tjerë në të vërtetë janë si xhamija  pastër. Pastërtia e gjellëtoreve me alkool duket i pastër, por ngaqi në të ka haram  shpirtrishtë  jan të ndyta. Kurse xhamija edhe materjalishtë edhe shpirtrisht është i pastër. Kur ta hetosh e sheh se: pa pasur kur farë vepër që thuajn se ekam zemrën e mirë edhe zemra edhe ndërgjigja e atyreve po shqetësohet. Ndërsa edhe zemra e delmjes është e pastër por nuk ka lidhje me jetën sosjale. Zemra bëhet i mirë i pastër atëhere kur i zoti vepron për ti bëje te dy jetët xhennet.
    
Siç urtësia ësht një cilisi e përbashkët njerëzore, edhe BESIMI është në këtë mënyrë. Siç nuk është e mundur të mos bëhesh uritur, njësoj nuk është e mundur të mos zësh besë All-llahut xh.sh..

Një vëllaut të thuash “pabesim”ka kuptim që nuk po beson siç duhet. Ndërsa kush nuk i beson All-llahut i beson kryqit, kush nuk i beson Profetit ai mund të besoje Lenjinit.

    Nëkëtë rast del në shesh besimi negativ dhe pozitiv. Besimi pozitiv po që ngjanë numrëve të pozitive edhe besimi negativ i ngjanë numrëve negative, me te dyjët mund të bëhet katër veprime matematikore.

    Kush është besimdrejt, ai e pason Fonkcionet e Emrave të All-llahut dhe e kupton se Ato kan lidhje me tërë universin, mbrenda rregullave të universit, ai mbështetet në “rregullat të fesë islame,” në këtë mënyrë kompletohet dhe ky gjendje e qetëson atë..

    Pastaj e kthen kokën në kaluarën dhe ardhshmerinë, dhe i thotë vehtes çdo send duke qenë të rregullt si ka mundësi unë të mbeten jasht tyre. Dhe filon All-llahun të adhuroje bashk me universin. Në këtë rastë fytyra e tokës për ta bëhet një garnizon ushtarak dhe ai nëtë vehten e ndien si një ushtari i sigurt.
    
Për njeriun kjo ashtu është një sigurim  që, Më edhe vdekja për to nuk është trishtim, por është shkak çlirimi. Vdekja për atë është sikur nga fytyra e  tokës kur në në palatën e ahiretit. Ai nga që i beson vazhdimshmerisë të fonkcioneve të All-llahut, vetmevete thotë: Siç kjo dynjaja që ekziston për mua, njësoj edhe aihireti patjetër është, siç prej një qyteti kur fillon të shkosh në të tjetrën, njësoj beson se me lejën e All-llahut edhe unë do të iki në arishë. Secili në jetën tjetër do të shkoje bashk me sevape apo me gjynahe që ka bë këtu, sepse ato pa mangësi janë shkruar në fletoren time të veprimtarisë.

Ajo fletore shumë i ngjanjë kujtesës sonë që, në të dyjët ështe shkruar jeta ynë.
Në një bërthëm të vocër, secilin send të drurit që eka shkruar All-llahu, njësoj edhe veprët e mija ika fotografu dhe ika shkru, me çdo fjalë që ikam folur, bile edhe veprimet më të vogla, të jetës sonë mund të shkruaje,  mund të shkruaje në një vend të vogël si fara.

Në këtë rastë besimtari duhet të shikoje trupin e vetë dhe universin dhe përnjëherë duhet të përjetoje rregulët të paktë dhe të shumta, në këtë mënyrë i beson Rregullorit apsolut dhe arrinë vendin e duhur të njerëzimit.

Besimi të detyron adhurimin. Qëllimi kryesore e njeriut, me të gjithë veprimet e tij ështe të adhuroje All-llahun. Meqë në çdo vend që e sqarojn vehten shkëlqime e Fonkcioneve të All-llahut edhe njeriu duhet të detyroje vehten me adhurime të përgjithëshem.

Mrekullia më e vyshme dhe më e dobishme të besimtarit ështe të përjetoje fenë islame. Adhurimet e besimtarit të sqarojn vehten si një përmbledhja dhe përmbajtja e vërteteve, përjetimi fenë islame ngjason hartës të botës shkencave të ndryshme.

Por mjerisht, siç kur pak e lëkund e prishet në pasqyren që je duke mbajtur përballë diellit dhe  e hmb pasqyrimin, njësoj edhe njerëzit të devijuar kur e prekin besimtarin me imitim që gjojaq është pasqyre e fesë islame, ai fillon të mos përjetoje fenë. Pra  pa msim nuk bëhet.

Edhe një shembull: Besimtari kur prapa mbetet në besimin pozitiv, dalin në shesh intrigjet e besimtarëve negativ dhe fillojn tia sulmojn atij, Athere besimtari më mirë e kupton vlerën e besimit, në këtë rastë del në shesh kuptimi i fjalës që thotë: “Çdo send me kundërtën e saj lulëzon”

Këto të mos harojm kurr se: Tërë organët e mohuesit jan duke nënshtruar urdhërave të All-llahut. Kurse mohuesi që ka devijuar, me fjalë e me vepër i kundërshtuar All-llahut. Ndërsa muslimani edhe me fjalë e me vepër duhet të qëndroje mbrenda besimit. Për këtë besimtari me organe të dukshem me syrin, me gojën, dhe me dorën është i detyruar ti nënshtrohet All-llahut, jo vetëm ato por edhe organët shpirtrorë, pra, mendjen ndërgjigjen që jan organët e tij shpirtrore  duhet ti islamizoje. Përkundrazi në trupin e besimtarit filon anarkizmi. Në realitet gënjeshtra nuk është e dëmshme më pak se mikropi i kancerit, por mjerisht shumica nuk po largohen prej tij.

32    BESIMIN TË DUASH SHUMË

Një njeri që nuk din çka, e përçka e don, ai nuk ësht normal.
Ngëqë besimi përbëhen nga nivela të dryshme, çdo njeri mund të arrijë gradët veçante. Grada e besimtarit pak apo shumë sqarohet nëpër veprët e tij.

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 >>>