Universi sa është objektif edhe feja Islame aq është subjektif. Dituritë e shkencëve janë rezultati i anës së jashtme. Kurse   besimi është rezultati i anës së mbrendshme të njeriut.

    Thelbi dhe korja është rezultati i një kompleti, këto mund të mendojm veça vaç, por ato nuk mund ti ndajm. Njsoj si organët e tanë të mbrendhme dhe ato të jashtme, si trupin  dhe shpirtin tanë.

    Besimin kur e marim nëdorë me anën negative dhe të pozitive, e shohim se këto kan grada  të ndryshme.

    Besimtartë mbajnë besimin pozitiv, por grada e besimit të secilit ështe  në gradën veçant. Për njeriun besimi është shkaku  që të adhuroje Krijuasin e tij, kush sa ka marrur pjesë nga besimi ai aq i pratikon adhurimet që ka urdhëruar All-llahu.

    Nga që nuk duket All-llahu, njeriu po e mund të refuzoje ekzistencen e All-llahut; por edhe mohimi është një argument për ekzistencen e All-llahut. Sepse Nuk mohohet një send që nuk ekziston.  Përshembull: Të mos kishim pasur hundën nuk kishim ditur erërat. Po qe se nuk e dijm erërat, ajo nuk është argument për mos ekzistencen e tyre. Ajo është argument për mosekzistencen e hundës sonë. Erërat për atë që nuk ka hund, janë në botën që nuk duket. Erërat mund të dalin në shesh me hundën tanë.

    Dy sende njeriun e shtynë të mohoje All-llahun xh.sh.. Njëri imponime të filozofëve materjalist, tjetri mëkatet e tij nuk e lejojn të besoje.

    Diturit e socjalizmit, kapitalizmit, materjalizmit dhe tjera rrymave  njerëzit i zvaritin në mohim…Edhe tradicionet e këqija të mëkatshme për njeriun bëhen shkan që të rrëshqase (Rruna Zot në mohim.) Apo dotë jetojm sipas besimit, apo besojm atij që jetojm. Logjika e Liebniz’it, e Monad’it dhe të Aristotelit dhe idetë e Platonit, Materjalizmi i Marxit janë shkak që  nëpër shkolla në vendin e Emrit të All-llahut përdorojn tjera emra. Ligjët natyrpore e tjerë…

    Në këtë rastë megjithë se një pjasë njerz janë që besimin pe fshehin, por edhe ai që po beson edhe ai që nuk beson, po besojn se në këtë universin po vepron një fuqë. Kurse ateistet veprimet e All-llahut po mundohen tia japin tjera sendeve.

    Mos dyshoni se Shumica e filozofëve jan duke besuar, por ato po gabojn në fonkcionet e All-llahut, Si Krishteret.

    Ndërkaq All-llahun mund të mësojm vetëm me fonkcionet e Tij, përndryshe nuk është e mundur. Fonkcionet e All-llahut, që janë rregjistruar në Kur’an dhe nëpër hadithe të Pejgamberit a.s.m., ne na shpjegojn universin. Sepse çdo send me fonkcionet e All-llahut shkëlqen; çdo mjeshtri është argumenti i mjeshtrit të tij.

                    31    BESIMI

Kush beson në jetën e  ahiretit, atë të tjerëve të mos përpiqet të tregoje me peshoret e dynjallukut se shumëzohen pyetjet.

    Mund të themi se edhe bota e ahiretit është botë, Por nuk ngjanë botës së përkohshëm që jemi duke jetuar këtu. Si shembull në mbrendësinë e bërthamës ekziston dru. Por nuk është e mundur të tregosh drurin. Po qe se kjo dynjaja është një bërthamë, jeta e ahiretit është një dru i kajsije. Ndërmjet këtyre sa ka dallim edhe ndërmjet jetës së ahiretit dhe të ksaj dynjasë aq ka dallim.

    Kjo dynjaja ne qoftë se është një vezë jeta e ahiretit është një zog, që fare nuk ngjanin njëri tjetrit.

Disa ëndëra mund të të  tregojn jetën e ahiretit. Njeriu duke qenë i shtrirë në shratë mun të shkoje nëpër tjera botra…Duke qenë i shtrirë në varrë do të përjetosh disa shembulla të jetës së ahiretit.

    Vajzët e xhennetit-hurijet, ushqimet, pijet, ti përngjash atyreve të këtuhit është gabim. Para se të gjitha, në xhennet  nevojtore, zjarr, mërzitje nuk ka.

    Bile edhe zjarrin e xhehennemit të përngjash zjarit të koftorit që eka në dhomë eke gabim.

    Siç ekziston: Zjarri i djalit, zjarri i mallit, të familjes, zjari i shpifjes. Edhe temperatura-zjarri i trupit. Pra të gjithë këto lloja zjarri që ka krijuar All-llahu, edhe në xhehennem ashtu një zjarrë ka krijuar që, të torturon, të djegë dhe nuk të mbaron si zjarri i këtuhit. Temperetura normal të trupi i njeriut duke qenë 36;5 gradë nuk po qëndron as nxehtësisë së 28  gradës së diellit.

    Evlijatë që të bëjnë gjynahes nuk kanë dashtë folin. Shumë ditë e shumë muaj nuk kan folur me askënd. Ato sa kan mundur të mbydhin gojën, aq më tepër ua ka lulëzuar jeta e tyre. Njeriu duke mahnitur i mendon jetën e evlijave. Njeriu kur shikon dike që përjeton islamin, e kupton se të tjera jetët atë po pengojnë e po bëhen pëlhurë për fenë.

     Kur isha i ri, ngaqë  nuk disha të lezoj shkrimet me gjermat Osmane, nuk mundësha t’i lexojqë veprët e Risale-i Nurit, por më pati habitur jeta e Said Nursiut. Po të them jeta e tij ishte më ndikues se veprët e tij, nuk është rrenë.

    Kur thuajm “ Rrethi hallall për  qefin e njeriut është i mjaftueshem” liria e fesë islame me bukurinë e tij po del në shesh. Lirinë e vërtetë e përjeton ai që ështe duke përjetuar fenë islame. Kur kërkon lirinë jasht fesë isleme, eki thirur katastrofën e te dy jeteve.

     Njeriu nga të tjera njerëzit mund të ndahet, me besim, intelegenci, dije dhe adhurim. Kush mund të nënshtrohet All-llahut sa i nënshtohet komandantit të ushtrisë: Ai e mëson  e kupton dhe duke përjetuar fenë ai nuk e shkputë lidhjen me All-llahun, vetëm këtillë  jeton i qetë. Ndërkaq besimtari për kënaqësinë e All-llahut kur e përjeton fenë ai ka bë suksesin më të madhe. Tek njeriu po që humbin këto shqisa, më tek ai adhurimi nuk vazhdon.
    
Në përjetimin e fesë ka shije dhe bukuri. Ne kur dalim para pasqyrës e shohim se syrin, veshin, hundën dhe gojën, vetvetes thuajm se, ato Mjeshtri i tyreve shumë mirë ika rregulluar, bukuria e secilit vegëla e secilit është në një vend por nuk ngjasojn janë veçant. Kur e shohim se: Si kontaktojn syri me dritën, veshi me zërin, hunda me erërat gëzohemi më tepër.

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 >>>