3. UNIVERSI A DOLI RASTËSISHT NE SHESH, APO U FORMUA ME PLAN E PROGRAM?

Prof. Dr. Frank Allen. Shkencëtar i biologjisë dhe fizikës
Ka magjistruar dhe doktoruar në Universitetin Cornel, profesor i biofizikës në Universitetin Manitoba të Kanadasë. është ekspert për gazin natyror në Universitetin Kravilet te Kanadasë. Ka marrë medaljen e artë në dallimin e ngjyrave.
Profesori me katërmbëdhjetë faqe argumenton duke thënë:
- Krijimin e qiellit e të tokës dhe gjithashtu jetën, kujt do t’ia mbështesim, do të themi se u bënë rastësisht, apo vetëvetiu, gjë që s’është e mundur kurrë.
Sepse për këto, logjika e sheh të nevojshme t’i mbështesësh në një fuqi që sheh dhe është shumë e dijshme dhe e aftë që të krijojë çdo gjë.
Përtej këtyre, njeriut besimi i garanton edhe një qetësi shpirtërore që të mund ta jetojë me rehatinë shembullore.
Evulocionistët materialistë shumë herë thojnë se nuk ka nevojë për një Krijues. Ndërsa krijimin e gjithësisë përveç një Krijuesi, kujt mund t’ia mbështesësh.

4. REZULTATI I SAKTË

Prof. Dr. Johne Clivland Cotheran. Profesor i matematikës dhe kimisë. Ka doktoruar në Universitetin Cornel në New York. Në Universitetin Dolth ka qenë kryetar i katedrës.
Profesori këtu duke argumentuar besimin e tij me 10 faqe thotë:
- Në një shkrim tijin, dijetari i famshëm i fizikës, Lord Calwini thotë:
“Kur do ta mendoni thellësisht, do të shihni se shkencat ju udhëzojnë që ta pranoni ekzistencën e All-llahut”.
Ka nevojë të shohim të vërtetat duke mos u shmangur andej e këndej.

5. NJË PROVË ME PËRMBAJTJEN E GJERË

 Prof. Dr. Edward Luther Kissel. Biolog dhe zoolog. Doktoratën e Biologjisë dhe të Entomologjisë e ka krijuar në Universitetin California, ku në të njëjtin vend u bë edhe Profesor i degës së vet. Në universitetin San Francisco ka qenë shef katedre. Tani është ekspert i Entomologjisë së gjenetikës.
Profesori duke argumentuar me 10 faqe duke u përgjigjur mohuesve në një vend kështu thotë:
- Atributet e shkencëtarëve në vitet e fundit, duke dalur nga filozofia tradicionale, për ekzistencën e All-llahut paraqiten shumë argumente. Ne nuk themi se patjetër ato janë të nevojshme, apo nuk mund të besohet tek All-llahu pa to. Sepse argumentet e fizikës që janë paraqitur më parë për secilin njeri, janë argumente të mjaftueshme, duke mos lënë vend që të kthejmë kokën andej apo këndej. Unë i besoj Zotit, e vërtetoj atë dhe e mirëpranoj....

6. ARGUMENTE TE FIZIKËS PëR EKZISTENCËN E ALL-LLAHUT

Prof. Dr. Paul Cleirans Brosold. Biofizikant, ka doktoruar në Universitetin California dhe në laboratuarin Oc Ridc për energjinë atomike ka qenë shef. është anëtar i bashkëpunimit në Institutin e energjisë fizike.
Profesori këtu duke argumentuar besimin e tij në 7 faqe, thotë:
- Para 300 vjetësh, Francis Bacon, filozof i famshëm anglez, thotë:
“Dihet se filozifia, njeriun e shtyn të mohojë pak. Por në fakt filozofia e thellë, njeriun e shtyn të besojë.” Barconi ka thënë të drejtën. Sepse nga zanafilli e deri tek njeriu i fundit, miliona njerëz që mendojnë dhe hulumtojnë që të zgjidhin problemet e botërave ekzistuese, kur mendojnë krijimet minimale, nga entusiazmi trishtohen. Tani ne me gjendjen tonë modeste, po mundohemi të gjejmë përgjigjen e kësaj pyetjeje të ashpër, por nuk besoj se ju qetësojnë edhe përgjigjet e mia. Sepse njeriu në zemrën e tij për të vendosur kushtet e besimit, duhet të përpiqet me tërë fuqinë e tij të hetojë për të dhe në këtë rast me të vërtetë zemra e tij do të shndrisë. Ky besim do të ndikojë shumë në zemrën e tij, duke mos lënë kurrfarë dyshimi. Në këtë rast për të, All-llahu është më pranë se vetja e tij. Atëherë ky njeri kënaqësinë e besimit, do ta ndiejë në thellësinë e zemrës.

7. ZBULIMET E SHKENCAVE, NA ARGUMENTOJNË EKZISTENCËN E ALL-LLAHUT    
Prof. Dr. George Irrel Davits. Fizikant, ka doktoruar në Universitetin Mannesota, në Amerikë, për hulumtime atomike, ku ka qenë edhe shef i katedrës së degës së fizikës. Ka qenë edhe specialist i radiacioneve.
Profesori këtu me 5 faqe duke argumentuar se për çfarë arsye beson, thotë:
- Kur përparon karvani i shkencave dhe kur zhduken mitet e vjetra, njeriut i shtohet lidhja ndaj fesë dhe ndaj çështjeve të saj.
Në realitet njeriu faktorët e ndryshëm mund t’i fusë t’i hulumtojë çështjet e fesë, por ne për këtë, si shkak themelor pranojmë se kërkesat ndaj arritjes tek të vërtetat, njeriun e shtyjnë në hulumtime për t’u bërë fetar.

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 >>>