29    ÇFARE KUPTIM KAN MENDJA DHE FEJA

Fytyra e tokës pallatë, qielli kube, dielli llambadarë, yjet kandil. Në këtë pallatë që qëndron fruta e universit a nuk ka nevojë që të falenderoje Atij që i aka parashtruar këto mirësi?

Ju, po qe se një banesë dotë jipni me qira, atëhere a nuk e doni qiraxhija të bhet njeri i mirë?

Njësoj edhe All-llahu këtë pallatë për ateiste nuk e krijoj.
Në historinë njerëzore shumherë janë shumëzuar dhe kanë sunduar ato njerëz që kan kundërshtuar Zotit dhe Rregullorit të pallatis së fytyrës së tokës.

Tani në një koh të tillë Profeti a.s.m kur tha: “Përveç All-llahut tjetër Zot nuk ka” momentalisht Dashamirët e Tij i ndihmuan Atij, por ato që kryqet kan pasur dashamirë, ikan kundërshtuar Atij.  

Ai All-llah që nga vetëtima, furtuna dhe shira te ashpër të pranverës  ika brojtur lulet. Njësoj Ai All-llahu edhe Profetin e Tij eka mrojtur. Këtë universin që eka rregulluar All-llahu, Ai ka dërguar edhe sistemin e fesë islame. Punën e Tij kush mund të pengoje? Për kundra armiqsive të illulltarëve dite përditë ka filloar të shtohet numëri i besimtarëve. Në kohën e Profetit a.s.m. kurejshlitë duke ndaluar bisedën, duk e ndërprerë marëdhënien me Profetin Muhammed a.s.m.  me  bojkota dashtën të pengojn muslimanët dhe me çdo vepër u mundoheshin që muslimanët të braktisin uritur.

Në keto bojkota gjendja e nënës së muslimanëve Hz. Hatixhes ka qenë e jashtzakonshme vështirë. Mënjë koh kjo nëna e muslimaneve në fisin kurejshive ka qenë pasaniki më i madh, pas kësaj bojkoti mbeti më i varfër. Të gjithë mallin dhe secilin send që ka harxhuar për Islam  ajo nënë. Pas kësaj kohe kan pasuar varfërija, sëmundjet,  vdekja e fëmive dhe shpërnguljet. Me gjithë këto vështirësira as njëherë nuk është kthy Profetit Muhammed a.s.m. me thënë: Çfare janë këto hekjet që po heki prej teje.

Në çdo koh edhe në çdo gjendje eka përkrah burrin e tij Hz. Muhammedin a.s.m.. Shpërblimin  e këtyre hekjeve me këto fjalë Profeti Muhammed a.s.m. ka lajmëruar:

-Dielli nuk ka lindur që të nxeje donji grunë më të devotshem se përmbi  Hatixhes.

Mbrenda këtyre tri vjeteve që vazhdoj ky bojkoti vdiç Hz. Hatixhja,  nuk mundun tia gjejn nje qefinin si ka hije.

Në këtë dynjanë që kemi ardhur për të provuar, njerëzit nuk po mundin ta kuptojn qëllimin e All-llahut të Madhëruar. Sepse Krijuesi që është Sundimtari i Apsolutshem dhe largpamës, e dërgoj fenë islame , por mushriqet ishin sundimtarë!

Kurse ne kur ta shohim farën e një druri, nuk mund ta tregojm madhërinë e shijet që do të bëhen prej tij. Në këtë rastë jetën e kësaj dynjaje po që konsiderojm një farë, Miraxhi Muhammedit a.s.m. është druri i ksaj fare.

Fuqiploti Apsolut që është All-llahu, Profetin e Tij në Miraxh eka shëtitur nëpër cilisitë e krijesave. Siç shqisat materjale të njeriu  sotshem mund të vizitojn mikroskopët dhe e shohin botrat e mikropëve, botrat e yjeve e sodisin me teleskop. Njësoj edhe krijuesët e                                 mikroskopëve  edhe shpikuesit teloskopëve All-llahu ka krijuar. Pra Ai është që në miraxh Profetit Muhammed a.s.m. ia ka trteguar shume sende që ne këtu nuk mund të kuptojm.

E madh e vogël All-llahu që është sundimtarë secilës send, a nuk dinë se ç,fare dotë ndodhe në kokën tënd?

Miraxhi: Që i shërben islamit, besimtarit kur bijn në zor e përkujtojn All-llahun dhe Madhërinë e Tij.   
 
Ai All-llahu që, detrat megjithë kodrët i sjell përrethë diellit, njësoj edhe Profetin e Tij me trup e me shpirt eka shëtitur nëpër universin që t’i sodise thelbin e të gjëthë krijesave.

Prof Dr. Hans Von Aibreg me gjithë se ka qenë German, Ka shkruajtur libër për Miraxhin e Profetit a.s.m. është një libër shumë të bukur. Por mjerisht shumë musliman atë libër me vështirësi mund të kuptojn.

Bediüzzaman Said Nursiu në 31 Fjalë këtë çështje shumë mirë eka sqaruar. Këto dijetarë na tregojn se: ”Që të besosh All-llahut ka nevojë të mendosh dhe të dijshë” Prap ky temë është një argument që: Ajetet Kur’anorë dhe hadithet e Profetit a.s.m. ia tregojn mendjes dhe mendja e njeriut i mjafton që të kuptuar këto.
    
        30     MOHIMI DHE ARGUMENTI
    
Njeri duke përdoruar aftësitë e tij të kufishme tregon se është një krijesë e rëndësishme. Kjo çështje përbëhet nga dy anë:
 Njëra ështe ana objektif (e dukshme)
 Tjetri është subjektif (e padukshem) është.

Njeriu me qilësitë e tij subjet qëndron medis rrugës, si të doje mohon si të doje beson
    
    Ky besimi dhe mosbesimi i tij dretpisdrejti ka lidhje me All-llahun e Madhërishem. Sepse universin që ka krijuar All-llahu edhe fenë islame Ai eka dërguar. Këto tedyra mund të kuptohen vetëm kur e kuptojm foncionet e Allahut. Pra Fonkcionet e emrave të bukura të All-llahut xh.sh.

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 >>>