Mendja e dijatarir përveç kohëve që e kalon në gjumë nuk dinë pushim. Ky person nuk mundet të pajtoje me secilin. Përulja e tij që ta mësoje dike është tjetër, të përulet që të prenoje mendimet boshe të dikujt është shumë tjetër.

Njerëzit nuk kanë dallim njëri nga tjetrin. Ndërmjezen e tyre hapin principet. Njëri prej tyre ka paraqitur prencipe pozitiv, kurse tjetri negativë. Në këtë mënyrë njërin duke lartësuar principet e tij,  tjetrin principet nuk lejojn të lartsohet dhe të fitoje pozitë e gradë.

Morali lartë njeriun e lartson. As një krijesë tjetër nuk mund të dëmtoje popullin sa amoraliteti i populli. Njeriun  amoraliteti i tij e zhduk. Tek njeriu ndikojnë: Nëna, baba, traditët e tij të këqija, puna dhe rrethi e shoqria.
 
Trurin e njeriut që ka kriyuar All-llahu, Atë eka detyruar të mësoje të dije. Ato që ika mësuar, vlejn apo nuk vlejë. Ja ka mundur të bëje dobi prej dijet që ka mësuar apo jo. Ndërsa kush don të forcoje besimin ai duhet të mësoje ato që janë të dobishem.

FILOZOFIA

Filozofi përpiqet ta gjeje të vërteten. Kurse besimtari kërkon ta mësoje tëvërteten e pa lëkundur fenë islame.

Kur hetojm historinë e filozofisë , eshohim se çdo filozof kritikon filozofin që ka qenë para tij. Kjo tregon se dikur dota  kritikojn edhe tjerët atë. Pra është e vërtetë se ato nuk kan mundur ta gjejn të vërteten që kërkojn.

Jashta principeve të fesë islame, kush don të paraqet mendim, ai është filozof. Ndërsa filozofia mbështeten në mendjen. Mendja kur bashkohet me fenë e vërtetë të islamit shkëlqen ajo e vërteta që kërkohet.

Po qe se filozofija ndahet nga feja, lakon nga fanatizmi. Filozofia kërkon përgjigjen nga librit të universit. Kurse besimtari në emrët e All-llahut lexon universin. Këtu është dallimi.

Sepse tre thesarët jan që ne na tregojn All-llahun. Kur’ani famlart, Hadithet e Profetit a.s.m. dhe libri i universit. Sepse Krijimtari i universit është Mjeshtër I Dijëshëm që secilin send ka mundur të vendose në vendin e duhur.

All-llahu vehten e tregon me ato që ka krijuar. Sepse krijesat e tij All-llahun aq qart e tregojn që, njerëzit duke marurr me krijasat, nuk kan mundur ta shohin Krijuesin. Si rrezet e diellit që pengojn ta shohësh diellin.

Ja pra, shumica e njerëzëve jan ngulçitur në batakun e materjalizmit . Për këtë sumica nuk po mundin ta shohin të vërtetet, sepse ato nuk duken me këtë sy. Ma tregoni doktori i syve sa përqind ka konstatuar syrin. Me gjithëse ka studjuar 20-30 vjetë.

BASHKKOHORI DHE NE

Nga miliarde vitë e këndej epokët gjeologjik i pasojn njëri tjetrin. Dunjaja humbet e del në shesh. Akoma në ato kohra të më parshëm jan hedhur  themelet e njëzetit shekull.

Petroli akoma në ato kohra në miniera ështe fermentuar. Në ato kohra u pregaditen burimet e naftit. Të mos ishte nafti dhe elektriki, a kishim mundur të përparojm.

Për ne kush e depozoj petrolin-naftin mijëra k.m. në thellëcinë e tokës. Jo vetëm atë, por çdo send që na duhet ne eka bë gati Ai All-llahu. Por mjerishtë nga pa kujdesia shume njeri nuk po besojn All-llahut xh sh dhe po thuajn se natyra budall e qorr eka bë ato.

Kurse Ai All-llahu ne naka krijuar lukthin, të gjithë lumenjët kan buruar nga malet që ta ujësojm fushën që bëhet bereqeti, gruri dhe tjerë që ta ngopim atë.

Çfare ishte bërë halli ynë lumenjet të mos kishin rrjedh nga mali e të kishin burimin në fundin e detrave. Athere fushët e vreshtët e kopështat si u gelbëroheshin. Njeriu si do të jetonte?

O All-llahu ynë! Detrat ti eke mbushë me ujë, qiellët plotë me ujë. Shkenctarët e fizikës po thuajnë: Në qiell shumë më tepër ka ujë se nëpër detra. Nga që Allahu ne na don shmë, për ne çka është më i vyeshem, çdo send që ne për to kemi nevojë, eka bë gati Ai, e jo tjetërkush.

O njeri ti nuk je krijuar të tjerët me bë me vaj, por je krijuar që të tjerëve tia fëshishë lotët. Nuk je i krijuar që të tjerëve tia hapësh plagë, por je i detyruar të tjerëve tia shtjellësh plagët. Sepse ti je njeri dhe besimtarit nuk ika hije të paraqitet ndryshe.    

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 >>>