Ato njerëz që ikin nga vështirësira, këtë e pagujnë më një shpërblim që sta merr mendja

Neqoftë se duajm tëbëjm suksë dhe të përparojm, duhet të bëjm gajret që  t’i përballojm vështirësirët, jo vetëm ato të vogla bile edhe ato të  mëdha. Miku më i madh e njeriut është përgjegjsia që e merr pëmbi vehte. Mjerisht vlerën e ksaj çështjeje shumica e kuptojn vonë, pra, pak para vdekjes.

Këto detyrime që do ti radhoj njeriut ia garantojn edhe moral të mirë. Mi pagujt borxhët, me qëndru në fjalë, mu bë besnik, të mos ngule sytë vetëm në interesin e tij, njeriut ika hije të kujdeset edhe për interesin e tjetërkut, veçanërisht për trektarin është një moral që vlenë shumë.

Kush e mbanë shëndosh e fort trurin e trupin e tij, ai është puntori i vlefshem, njeriu duhet të përpiqet që të lulëzojn veglat e trupit, që të qëndroje i fort ndaj jetës së tij. Pra njeriu shpirtrisht dhe materjalisht duhet të qëndroje i gjallë.
Këtu e kuptojm se për njeriun ngrënia pa masë është shkatrim. Sot 80% sëmundjet vijn nga ushquarjet.

Po që se unë do të këshilloja njrin me një këshillë të vetëm, atij këtë fjalë ekisha thënë:

Shko tërë jetën tënde kalo me vështirësira e me përgjegjsi. Sepse një jetë pa këto cilisie fare nuk vlenë.

Në tërë botën, njeri më i madh më i dobishem është ai që, jeta e tij ka kaluar me vështirësira e penga të shumellojëshme, në këtë rastë dobija e tij ka ndikuar edhe tek tjerë njerëzëve të popullit të vetë.

Më një koh një njeri i ri kështu më pati pyetur:

Cili fjala e ghuhës është më i dobishem?

Për mënjëherë u përgjigja:

-Mësimi.

Bile kaloj shumë koh që nuk kam mundur të gjej donjë fjalë më i mirë fjalë se ajo që iu përgjigja atij.

Njeriu duhet të mësoje. Ku është dija deri aty duhet të shkojm.

Njeriu ndaj vështirësirave mund të qëndroje me forcën e dijes që ështe përpiqur që të zotroje atë.

Ndaj vështirësitë e jetës nuk mund të qëndrosh si të duash ti. Më parë duhet të mësojsh se si ti përballosh ato.

Vazhdimisht vehtes duhet të pyetemi:

A nuk ka donjë libër që më ndihmon në këtë punë?

Rruga më e leht dhe më i lirë e mësimit është “leximi”, libri që mund të blesh lekë ty mund të shërbeje me milione lekë,

Në një koh një firmë i kemisë, për një provë pati harxhuar 25 mijë mark i gjermanisë. Pastaj epa se atë problem po mund ta zgjedhe një libër që vlente vetëm 10 mark.

Të kishte hetuar më përë ekish fituar 24.990 mark.

Sot ato që jan bë eksperte të botkuptimt, dituritë e shkencët kan mbledhur nga librët e ndryshme.

Përshembull, telefonin që eka shpikuar Bell’i, këtë mendim ekishte marrur nga libri i shkrimtarit German Helmholtz’i që ka shkruar për “Zërin.”

Ti kur e lexon një lëbër, patjetër ty të pagunë kohën që ke harxhuar për të lexuar atë dhe ke mësuar ke fituar respekt.

Vetëm se nuk duhet të gutesh për të marur shpërblimin e kontributit përmënjëherë.

Nuk mund të bëjsh suksesë kur bashkpunon me ato njerëz që thuajn: “Nuk ka nevojë për dije.”

Njeriu sa shumë bën suksesë, aq më tepër i shtohet nevoja për të mësuar.

Disa njerëz kur e shohin se kan bë suksesë duke mësuar nga pratika e prova, thuajn ky është mjaftë përmua dhe çvlerson dijen.

Prej këture asnjëherë nuk ke parë që ka dalur donjë ekspert i famshëm. Këto njerëz vazhdimishtë vrapoj pas tjerëve, por nuk kan mundur ta kuptojn realitetin.


28     NUK JETOHET ME ANKTHE           

Shume njeri ankohet që nuk ka mund të arrije në më të mirën, Por i ngrati nuk po din, për ko, e tek kush dotë ankohet?

Meqë ku ka njeri aty ka edhe problem, atëheri në secilin send që dotë preke dora e njeriut, pak apo shumë dotë prishe. Bile për ne është një nderë, po që përpiqemi ti përmirësojm ato që ekemi prishur.

Të përpiqemi që të përmirësojm vehten tanë, është si speca e djegs. Gjella  e djeks megjithëse djegë, por është i shijëshëm.

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 >>>