KUR’ANI KA SHPALLUR TE VERTETEN E MADHE PER TE BESUAR NE NJESIMIN E ALL-LLAHUT (xh.sh.). AI ESHTE NJE E
VERTETE BOTRORE.

Autori i fjalorëve anglisht-arabisht dhe arabisht-anglisht, Doktor Sity Joungest thotë këto fjalë ndaj Kur’anit:

Kur’ani është libri më i dobishëm deri tani, që ka rënë në dorë të njerëzve. Sepse në këtë libër sqarohet imagjinata dhe cilësitë e një njeriu të madh.

Nuk ka gabuar fare CARLYLE, i cili ka thënë se: Kur’ani është një libër ndërkombëtar. Mendimi im në këtë drejtim është se drejtësia dhe përpjekja që ka bërë Muhammedi (a.s.m.) dhe sinqeritetin ndaj hulumtimeve të vërteta, atë e ka arritur vetëm me besim dhe zell të pasosur. Vetëm këto cilësi janë që ndaj atyre që nuk kanë dashur t’i dëgjojnë të vërtetat, me qëndrueshmërinë më të madhe i ka sjellur t’i dëgjojnë të vërtetat që i ka falur. Unë them se këto suksese atij ia ka sjellur vetëm shkaku se është vula e profetëve. Kur’ani është një përmbledhje e përsosur e besimit dhe moralit. Ai i udhëzon nga errësira në rrugë të drejtë. Sepse themeli i të gjitha këtyre cilësive të bukura, është tek besimi në një Zot (xh.sh.), i cili ka në dorë fatin e të gjitha qenieve. Kur’ani, njeriun duke e ngritur tek e vërteta më e lartë e besimit, pra në besimin tek një Zot i vetëm, me shprehjet e larta të Tij, tregon se mban me vete edhe gojtarinë e pastër dhe të paarritshme. Kur’ani duke sqaruar meritat e shpërblimit të atij që nënshtrohet dhe ndëshkimin e atij që kundërshton, pëlqen rrugën ndikuese që imagjinata e njeriut nuk e koncepton dot. Kështu edhe kur dëshiron të kritikojë, i trembë ato me gjendjet e profetëve të tjerë, popujt e të cilëve janë futur në rrugë të mëkateve dhe si rezultat kanë marrë dënimet e merituara. Këto Kur’ani i shpreh me seriozitet të plotë. Ne shohim se Kur’ani fiset dhe popujt armiq që kanë luftuar njëri me tjetrin, i ka bashkuar, i ka sjellur në gjendjen e popullit shembullor dhe nga mendimet e prapambetura ka bërë të arrijnë në një pozitë shumë të lartë. Duke parë këto virtyte do ta pranojmë se Kur’ani po mban me vete gojtari të madhe. Sepse kjo gojtari e Tij është një shkak që fiset e egra i ka ngritur në qytetërime në historinë e botës së vjetër, duke i shtuar një fuqi të re. Meqenëse vendet ashtu edhe kohërat, nga njeri-tjetri kanë qenë shumë larg edhe mendimet e tyre kanë marrë kultura të drejtimeve të ndryshme, por këto njerëz kanë arritur të jetojnë drejtëpeshime. Këtë e pranojnë edhe kundërshtarët e tyre, shkaku i kësaj është libri më i famshëm, Kur’ani, i cili meriton urime të zjarrta. Kur’ani i famshëm është një bazë e rëndësishme dobiprurëse, për ato të cilët hulumtojnë dhe merren me studime, për përmirësimin e gjendjes së shoqërisë, pra sociologët.

Doktor CITY YOUNGEST

NGA PIKEPAMJA E PASTERTISE DHE GOJTARISE, KUR’ANI ESHTE NJE LIBER I PASHOQ. NE VETVETE AI ESHTE NJE MREKULLI MADHESHTORE.

Megjithëse gjatë përkthimit të Kur’anit ka kritikuar me fanatizëm përsëri Corsele ka deklaruar:
Kur’ani është një libër i argumentuar dhe i përsosur i gjuhës arabe. Në besimin e muslimanëve këtë libër të mrekullueshëm nuk mund ta formojë lapsi i njeriut. Në të vërtetë Kur’ani gjithmonë ka bartur mrekullinë me vete, një mrekulli e tillë që e tejkalon mrekullinë e të ngjallurit e të vdekurit. Amshueshmëria e këtij libri është e mjaftueshme për të vërtetuar se është një libër qiellor. Muhammedi (a.s.m.), duke u mbështetur në mrekullinë e tij, ka dashur të pranohet si profet. Kur’ani ka shndritur gadishullin arabik dhe i ka mposhtur oratorët, poetët dhe ekspertëve të tyre u ka kërkuar të shkruajnë të paktën një ajet të vetëm. Asnjëri s’ka guxuar t’i përgjigjet kësaj kërkese. Kur t’iu parashtroj vetëm një shembull, do ta kuptoni se të gjithë njerëzit e mëdhenj, përpara Kur’anit kanë ulur kokën.
Në kohën e Hazreti Muhammedit (a.s.m.), poeti më i famshëm i të gjithë qyteteve të gadishullit, ka qenë Lebidi, i cili ka qenë ekspert i një vjershe të posaçme, të cilat janë varur në muret e Qabes. Në atë kohë që Lebidi i ka adhuruar idhujt, Ai duke mbetur i habitur përpara Kur’anit, gojtarinë e Kur’anit e ka lavdëruar me fjalët më të bukura dhe Lebidi ka pranuar fenë Islame, duke thëne se këtë vetëm një Pejgamber mund ta flasë.
Kur’ani ka shprehur me gojtarinë më superiore dhe të rrjedhshme. Veçanërisht shumica e ajeteve që theksojnë madhërinë, ngadhënjimin dhe funksionet e All-llahut (xh.sh.), e kanë një bukuri të pashoq. Megjithë se jam përpjekur që ta përkthej Kur’anin, me siguri lexuesit e mi, do të konstatojnë se nuk kam mundur të mbroj origjinalitetin e Kur’anit, dhe gjithashtu megjithë gabimet që kam bërë në përkthim, përsëri lexuesit e mi do t’i shohin madhëritë e shumta të ajeteve.
CORSELE

KUR’NI PER NJEREZIT ESHTE NJE DHURATE HYJNORE,I CILI KA ARITUR
TE FORMOJE REPUBLIKA TRIUMFALE.

Prifti fanatik anglez RODWELL, i cili ka përkthyer dhe rregulluar ajetet Kur’anore, sipas kohëve të zbritjes së tyre, ka thënë se këto të vërteta nuk mundet t’i mohojë:

Kur’ani endacakët e thjeshtë arabë, i ka bërë të tillë që kur t’i shihni do të imagjinoni se janë të magjepsur. Kur’ani ka shmangur dhe ka zhdukur adhurimin ndaj kryqeve, e forcon bindjen në një Zot të vetëm. Ai ka shmangur adhurimin ndaj xhindëve, gurëve dhe traditat e egra, si varrosjen e vajzave për së gjalli, të gjitha mitet i ka pastruar dhe martesën me shumë gra e ka kufizuar. Pra këto virtyte për të gjithë popujt arabë janë një dhunti dhe mirësi Hyjnore. Kur’ani ka merituar të gjitha lavdet, për arsye se ka vërtetuar Krijuesin e gjithësisë që e di të fshehtën e të qartën dhe e ka lartësuar në vendin e duhur. Shprehjet e Kur’anit me frymëzime të forta, kanë shprehur të vërtetat e thella, kur fjalët kanë qenë në mënyrë të përmbledhur dhe lakonike. Kur’ani ndoshta nuk ka mundur t’i formojë atdhetë të vazhdueshëm, por ka argumentuar se është në gjendje t’i sjellë themelet, të cilat i shërbejnë republikave triumfale. Vetëm me principet e Kur’anit edhe popujt pa kulturë, që kanë vuajtur varfërinë e pafundme, banorët e një gadishulli të shkretë dhe të zhveshur, me temperaturën e fesë së re që ka zbritur, njerëzit e egër janë bërë besimtarë të sinqertë dhe kanë formuar shtete, kanë ndërtuar qytetërime. Në të vërtetë madhëria e muslimanëve është se Fesdadi, Bagdadi, Kordova, Delhi, etj., me forcën e një madhërie të tmerrshme e kanë dridhur të gjithë Europën.
RODWELL

FEJA ISLAME ME VETE PERMBANE KULTUREN BOTRORE, E CILA U PERGJIGJET PERPARIMEVE DHE TE GJITHE NEVOJAVE TE BOTES.

GASTON CARE, orientalist i famshëm francez, në vitin 1913 në gazetën “Figaro”, në vargun e shkrimeve ka marrë si temë që, po qe se do të zhduket muslimanizmi, a do të jetë e mundur të mbrohet mirëqenia. Në atë kohë gazetat e Lindjes e kanë përkthyer këtë pjesë.

“Qindra mijëra njerëz që kanë pranuar fenë Islame, janë të bindur se kjo fe është e përshtatshme për jetesën e kësaj bote. Principi dhe burimi i kësaj feje që është Kur’ani, përmban shtyllat themelore të botës, përderisa qytetërimi botëror mbështetet tek themelet që ka shpallur feja Islame. Në të vërtetë kjo fe e lartë, Europës i ka garantuar burimet e ndërtesës së zbulimeve. Duke ua dhënë hakun e lartësisë së fesë Islame, ende nuk pranojmë se duhet t’i falenderojmë huadhënësit. Nuk duhet dyshuar se e vërteta është e tillë”.

Gazetari francez në vazhdim duke theksuar se Kur’ani i ka shërbyer paqes së përgjithshme, thotë se:
“Po qe se feja Islame zhduket nga faqja e dheut dhe nuk mbet asnjë musliman, a është e mundur të përjetohet paqja? Kurrë!... Kjo është e pamundur”.
GASTON CARE

KUR’ANI ESHTE PERMBI TE GJITHA LIBRET.

Dijetari i famshëm orientalist Jochahim Durulph, duke treguar rëndësinë që i ka dhënë Kur’ani shëndetit, thotë:

“Do t’iu tregoj një nga virtytet e fesë Islame, që deri tani nuk ka tërhequr pikësynimin e asnjë autori europian. Në këtë fazë të fesë Islame, do ta kuptoni se si i urdhëron njerëzit të ruajnë shëndetin. Së pari duhet të pranojmë se urdhërat e Kur’anit, në këtë mënyrë janë përmbi të gjithë librat e tjerë. Po qe se marrim parasysh principet që ka parashtruar Kur’ani, megjithëse do të vëmë re se në dukje janë principe të thjeshta, në realitet ato janë të përsosura. Kështu që kur ta marrim ta hulumtojmë, do të shohim se në hije të këtij libri të amshueshëm, së bashku me disa pjesë të botës, vendet e Azisë janë një grumbullim insektesh dhe kandrrash. Por feja Islame muslimanëve duke ua bërë farz pastërtinë, i ka shkatërruar mikrobet.
JOCHAHIM

AJETET E KUR’ANIT JANE SI NJE KORDON ARTESH NE TRUPIN E FESE ISLAME.

Libri në gjuhën angleze i titulluar “Sembires Encyclopedia”, në pjesën e diturisë së gjerë, jep lajme për Islamin:
Ajetet e Kur’anit që kanë shndritur cilësitë e Muhammedit, mbanin përsosmërinë dhe ndikimin e pafundëm. Këto ajete njoftojnë principet e moralit të fesë Islame. Gjithashtu këto principe nuk përbëhen vetëm në një apo dy sure të Kur’anit. Ndoshta ajetet e Kur’anit janë si një kordon artesh në trupin e fesë Islame. Pasjellshmëria, gënjeshtra, ambicja, shpenzimet e kota, prostitucioni, tradhëtia dhe gijbeti (përgojimi), nga ana e Kur’anit, të gjitha këto kritikohen tmerrshëm dhe konsiderohen si skandal poshtërsirash. Nga ana tjetër këshillon çdo njeri të ketë qëllime të mira, të bëhet bamirës, nderimbërës, i turpshëm (nga veprat e pamoralshme), tolerant, durimtar, ekonomist, i drejtë, real, pajtues dhe anues nga e vërteta. Ai kërkon t’i besosh dhe t’i jesh i bindur All-llahut (xh.sh.) më shumë se të tjerëve dhe t’i nënshtrohesh urdhërave të Tija. Këto virtyte në pikëpamjen e besimtarit konsiderohen si themele të besimit të vërtetë dhe janë cilësitë e një besimtari.

I dërguari fisnik ka qenë shembullor i logjikës dhe i vetëdijes.
Profesor Eduard Monte, në faqen 17-18 të librit të tij që titullohet “Përhapja e krishtërimit dhe armiku i tyre muslimanët”, thotë:

Racionalizmi, domethënë po qe se mundemi ta zgjerojmë dobishmërinë dhe rëndësinë e tij historike të fjalës së logjikshmërisë, atëherë do ta shohim se feja Islame nuk është një fe jashtë logjikës. Sepse studentët me peshoren e mendjes dhe të logjikës, kur peshojnë bindjen në fe, pa dyshim do ta pranojnë se fjala “racionalizëm”, pa fare dallim është e përshtatshme me fenë Islame. I dërguari fisnik është shembullor në mendime dhe përsëri do të bindet se atë e kanë shndritur dritat e besimit. I dërguari fisnik me të njëjtin zjarr ata i ka entuziasmuar edhe ata që kanë përjetuar shekullin e tij, i ka pajisur me cilësitë që ka përjetuar. Hazreti Muhammedi (a.s.m.) kur ka dashur të bëjë suksese në thirrjen e tij, Kur’anin e famshëm e ka paraqitur si revelatën e Zotit (xh.sh.), pra një revelatë hyjnore. Në këtë mënyrë feja e Hazreti Muhammedit plotësisht ka qenë e përshtatshme me logjikën e mendjes. Kështu që, sipas besimit të muslimanëve bindshmëria e tyre në këto principe përmblidhet në: Muhammedi (a.s.m.) që është Profeti i All-llahut (xh.sh.). Me të vërtetë me vëmendje kur t’i hulumtojmë themelet e besimit Islam, e tillë na del përpara. T’i besosh njësimit të All-llahut (xh.sh.), dërgueshmërisë së Muhammedit (a.s.m.), ringjalljes pas vdekjes, në këtë mënyrë do të shohim se me këto bindje që rreshtuam, gjen fund besimi i muslimanëve. Pra vetëm këto dy themele në të cilët njihet bindja, të gjitha këto, besimtarët i pranojnë si të logjikshme dhe të gjitha këto janë përmbledhur në Kur’anin e famshëm. Shprehjet e Kur’anit janë të pastërta të qarta dhe ka arsyetuar përhapjen dhe lartësimin e fesë Islame në mënyrë të pandërprerë. Këtu shumë qartë shohim se sa janë të lidhur muslimanët me Kur’anin. Gjithashtu dërgueshmëria e Pejgamberit (a.s.m.) është vërtetuar dhe pranuar nga ana e besimtarëve, si mesazh i amshueshëm. Përsëri Kur’ani është bërë burim i frymëzimit dhe pikëmbështetje e muslimanëve. Gjuha e amshuar që i ka bindur muslimanët është vetëm Kur’ani Famëlartë, gjë që Atë asnjë libër s’mund ta arrijë kurrë. Kur’ani i përsosur zotëron një fuqi të padukshme dhe feja islame për hulumtimin e secilit që është i hapur, me të vërtetë, zotëron një mrekulli të posaçme. Dhe nuk ka dyshim që feja Islame e zotëron këtë fuqi, për të tërhequr njerëzit nga vetja.
EDWARD MONTE

viagra online

where to buy abortion pill an abortion pill where to buy abortion pills online
where can i get the abortion pill online abortion pill abortion pill
order abortion pill online click here where can i get the abortion pill online
abortion pill buy online buy abortion pill online cytotec abortion pill buy online
cytotec abortion open abortion pill prescription
where can i get the abortion pill online abortion pill how to order the abortion pill online
buy the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
boyfriend cheated on me cheat wifes read here
my boyfriend cheated on me with my mom reasons why husbands cheat husband cheated wife
husbands that cheat why do guys cheat wifes who cheat
online married woman looking to cheat reasons why married men cheat
married men who have affairs read wifes who cheat
viagra vs better hard on viagra substites viagra supplier us online pharmacy
viagra vrs livetra viagra 34434 buy using viagra video
infidelity in marriage read here find an affair
wife cheated click why do men cheat
reasons women cheat on their husbands link
why do men have affairs why wife cheat click
website why wife cheat open
how to cheat husband types of women who cheat dating sites for married people
read abortion clinics cost abortion at home
I cheated on my girlfriend i cheated on husband husband cheated on me
open click reasons wives cheat on husbands
go read here women will cheat
abortion clinc how do you do abortion what is an abortion clinic
how to cheat on wife dating for married people my husband cheated
how can people cheat wife cheaters women who like to cheat
cheater open cheaters caught
how to cheat on my husband link I cheated on my girlfriend
women cheat parentpower.com women who like to cheat
i want my girlfriend to cheat on me 2minapp.azurewebsites.net girlfriend cheated on me
signs of unfaithful husband click why do men cheat
catch a cheat go married men cheat with men
how often do women cheat on their husbands i cheated on my husband husband watches wife cheat
my wife cheated on me now what sigridw.com women who cheat with married men
text spy free site gps software for android
adult interracial stories read twinkie joke classic adult jokes jokes stories humor funny
bdsm gay sex stories open interactive adult stories
tamil sex stories readable open american sex stories
free viagra coupon 2015 singlvkuchyni.cz viagra free coupon
deals at cvs allindiasweetsrestaurant.com cvs online
free spy phone app for android click apps to spy on phone
sildenafil 100mg viagra without a doctor prescription viagra without a doctor prescription
finasteride pill realtradersblogs.com propecia 1mg
discount prescription coupons areta.se prescription discount coupon
new prescription coupon cialis coupons from manufacturer prescription discounts cards
prescription savings cards printable viagra coupon coupon for prescriptions
pfizer viagra coupon allied.edu prescriptions coupons
viagra manufacturer coupon prescription drug discount cards coupons for drugs
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
lilly coupons for cialis blog.idilbaby.com pet prescription discount card
free discount prescription card prescription discounts cards prescription drug cards
drug discount coupons coupon for free cialis free printable cialis coupons
printable coupons for bystolic open bystolic copay card
metformin side effects pdf metformin side effects pdf metformin side effects pdf
generic bystolic alternative open bystolic generic
generic bystolic alternative site bystolic coupon
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
gabapentin long term side effects nih gabapentin long term side effects nih gabapentin long term side effects nih
cialis coupons 2015 cialis.com coupons cialis.com coupons
coupons for prescriptions go coupons prescriptions
home abortion remedies read how much is an abortion pill
cialis pharmacy coupon open cialis online price
free prescription discount cards read coupon cialis
prescription card discount cialis 2015 coupon cialis free coupon
buscopan preis open buscopan tropfen
ibuprofen teva thecaddman.com ibuprofen alkohol
escitalopramoksalat escitalopram pliva escitalopram tbl
bonviva platinum bonviva platinum bonviva credit suisse
reglan amp open reglan amp
exelon link exelon pflaster
clopidogrel 75 clopidogrel teva clopidogrel bloedverdunner
buscopan buscopan porod buscopan porod
cialis cvs coupon cialis discount cialis walgreen coupon
concord wanderer areta.se concor cor
abortion pill online online coupons free abortion clinics near me
cialis manufacturer coupon 2016 online cialis coupons transfer prescription coupon
pills to terminate pregnancy link how to tell my story
cialis coupons online discount coupon for cialis lilly cialis coupon
where can i buy the abortion pill read medical abortion
kamagra 100 yunaweddings.com kamagra bolha
discount coupons cost of abortion pill late term abortion statistics
effects of abortion when can you have an abortion saline abortion
amoxicillin endikasyonlar agama-rc.com amoxicillin
natural abortion pill methods abortion pills cost buy abortion pill
voltarene 75 mg yunaweddings.com voltarene 75 mg
alternatives to abortion pill anti abortion facts average cost of abortion
viagra effet viagra naturel viagra prix
anti abortion facts equigold.it abortion pill procedures
cialis trial coupon cialis coupons and discounts cialis free coupon
transfer prescription coupon klikekspogroup.com coupon prescription
price of an abortion pill abortion pill online abortion pill cons
xarelto 20 xarelto 20 xarelto et alcool
buy abortion pill methods of abortion pill abortion pill procedures
home abortion pill abortion pill is wrong average cost of abortion
priligy thailand corladjunin.org.pe priligy resepti
viagra kamagra cialis viagra helyett viagra cena
amoxicillin al 1000 amoxicillin 1000 mg amoxicillin endikasyonlar
abortion pill is wrong home abortion pill methods when is it too late to get an abortion pill
abortion pill process pathakwavecurecenter.com effects of abortion pill
how do abortion pill work pristineschool.com average cost of an abortion pill
cialis generic partickcurlingclub.co.uk cialis patent
amoxicillin-rnp amoxicilline amoxicillin nedir
vermox alkohol vermox cena vermox prodej
lamisil 1 lamisil pastillas lamisil crema
discount grocery coupons ameracorporation.com free discount codes
how does an abortion pill work abortion pill debate how do abortion pill work
amoxicillin-rnp amoxicillin nedir amoxicillin endikasyonlar
vermox sirup cijena mikemaloney.net vermox cijena
how much is an abortion pill achieveriasclasses.com medication abortion pill
duphaston duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston
cialis.com coupons prescription transfer coupon cialis manufacturer coupon
cialis free coupon arborawning.com coupons for prescription medications
vermox vermox prospect vermox
nootropil cena house.raupes.net nootropil danmark
lamisil spray lamisil comprimidos lamisil
coupons for cialis printable arborawning.com cialis manufacturer coupon
addiyar newspaper addyi review addiyar newspaper
cialis tablet cialis 5 mg cialis 20
lamisil pomada blog.bjorback.com lamisil pastillas
cialis 100 mg cialis 20 cialis 100 mg
amoxicillin 500 mg amoxicilline amoxicillin dermani haqqinda
duphaston iskustva duphaston duphaston i ovulacija
herbal abortion pill rubinetteriemariani.it history of abortion pill
nootropil piracetam nootropil buy nootropil piracetam
amoxicillin al 1000 amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin dermani haqqinda
abortion method abortion is wrong pill to terminate early pregnancy
what is vivitrol medication nalrexone what is naltrexone prescribed for
doctors who prescribe low dose naltrexone open low dose naltrexone pregnancy
maltrexon site trexan medication
how to get low dose naltrexone go naltrexone effects
naltrexone revia avonotakaronetwork.co.nz how to take ldn
naltrexone side effects depression click naltrexone how long does it last
detox click naltrexone im
naltrexone studies blog.griblivet.dk how to get low dose naltrexone
naltrexone cost without insurance open vivtrol
will naltrexone show on a drug test naltrexone natural alternative naltrexone side effects depression
low dose naltrexone infertility click naltrexone depression treatment
mometason dosering hhvorlangtidat.site mometason target

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25