Kur agjërojmë e kuptojmë se çfarë është uria, por prapë nuk mundemi ta kuptojmë gjendjen e të varfrit. Sepse ne jemi të uritur, por në mbrëmje hamë tre lloj gjellësh. Kurse i varfëri është i uritur dhe nuk e di se kur dhe çfarë do të gjejë për të ngrënë.

        Mjerisht, në shumë vende, muslimanizmin e kanë burgosur në xhami. Kush shkon në xhami gjen aty pastërti, qetësi. Aty s’ka kurrfarë zhurme e as ndonjë fjalë amorale. Por, kur dalim nga xhamia, nuk mund të dimë se a jemi në një vend musliman apo në Francë. Sepse, përjashta çdo sjellje dhe vepër i ngjan Evropës Perëndimore.

I bekuari i All-llahut, Muhammedi a.s.m., ka paralajmëruar në këtë mënyrë: Nëse xhamitë janë të hijeshuar dhe besimtarët nuk kanë mundur të hijeshojnë veten me dije e me ibadet, atëherë dijeni se kjo është shenjë që paralajmëron shkatërrimin e botës.      

        Kushtet e Islamit janë pesë, por për të varfrit janë tre kushte: të dëshmojnë se nuk ka tjetër Zot përveç All-llahut dhe se Pejgamberi Muhammed është rob dhe i dërguari  i All-llahut, 2. të falin namazin dhe 3. të agjërojnë muajin e Ramazanit.

Për të pasurit shtohen edhe dy kushte: të japin zeqatin për mallin me të cilin i ka furnizuar All-llahu (jo 50%, por vetëm 2,5 % të pasurisë së tyre t’ua japin të varfërve) dhe të shkojnë në haxh, vetëm një herë gjatë jetës së tyre.
        
         Drejtësinë e fesë islame si miqtë dhe armiqtë e marin si qëllim, që të kundërvihen fesë islame dhe drejtësisë së fesë islame, atë duke gjuajtur nga mbrapa tij, por krahas saj feja islame për ta po jep shpirt. është për t’u habitur se në shekullin në të cilin shkenca ka përparuar kaq shumë, edhe ai që e do fenë islame, edhe ai që nuk e do, nuk po e njohin fenë.

Meqë është ashtu, ne do të qëndrojmë në kufi dhe do ta ngremë flamurin e diturisë që ta vërtetojmë me argumente se çfarë është drejtësia e fesë islame. Këtë do t’ia tregojmë edhe mikut, edhe armikut. Sepse të ngratët nuk po e njohin atë.

        Shumë tradhtarë, duke përdoruar nacionalizmin, me lojëra dhe intriga të ndryshme përpiqen ta pengojnë shërbimin e Risale-i Nurit. Por veprat e Risale-i Nurit janë vepra të fuqishme për ta prishur atë lojë, jo vetëm në shtetin e Turqisë, por në çdo shtet të muslimanëve, sepse ato vepra na bashkojnë neve me vëllezërit muslimanë, duke shpjeguar besimin origjinal. Bile, çdo fragment i këtyre veprave është një recetë shpirtërore që mjekon plagët e njerëzimit që po shkaktohen në këtë kohë.

DASHURIA

Shtytjet e mbrendshme dhe tërheqjet jasjtme e shtyjnë të lëvizin organëtet tanë. Shqisat e urtësisë në organët e mbrendshme që ne  na ka vendosur All-llahu edhe shqisën e dashurisë ne Ai na ka vendosur që ta duajm Atë. Që ta duajm ato që eduajn Atë. Që ta duajm edhe ato që edon Ai.

    Ne  qoftë se duash ta njohësh se kush e don All-llahun, e njeh kur e sheh se po largohet nga ndalesat e All-llahut xh sh dhe i pratikon ato që atij ika urdhuruar Ai.

Shume njerëz pe dojn haramët- ato që eka ndaluar All-llahu, e duajn nga arsye se materjalistet së tepri i hjeshuan ato sende që janë haram. Në këtë rast edhe vetën edhe rrethin e bënën pisë dhe ndotë.

është një e vërtetë se, edhe njerëz që janë orjentuar nëpër gjërat që jan haram. Ata vetë dëshmojn se nëpër to nuk ka dobi. Për këtë çështje, dëshmimi i tyre është një arsye dhe një argument më i fort se përçfare  All-llahu atyre eka ndaluar haramin.

Edhe kafshët martohen, Por mbrenda gjërëve të gjalla All-llahu vetëm njerëzëve uaka urdhëruar kurorëzimin. Shihni pa kurorëzim që martohen. Njëri tjetrin  egjen në parkë, e refuzon apo e humb në rrugë. Pra edhe ju po shihni se shumica e mashkujve u shtryllën nën gjininë femrore. Shume kanga e vajtime mbi to po këndojn.

Shume njeri ështe gozhduar si kryqi në katër kozdë. dënuar si nëpër gjygjet e  engzisjoneve, duke mbetur i mundur veseve epshore të shtypjeve të mbrendshem. Jo tjera sendeve, por ndaj femrëve. Mjerisht femrët i ngadhnjuan mashkujt duke ecur gjysëm lakuriqe nëpër rrugë nëpër plazhe, nëpër diskoteke, duke kërcyer danc.

Njeriu shpëton kur mban hidhërim me gjynahet dhe duke ambicuar kur sulmon t’i bëje ato që atij ika urdhëruar Ai All-llah që eka krijuar atë. E vetme në këtë mënyrë njeriu mund të shpëtoje. Sepse koha ne na tregoj se: Xhenneti nuk është i lirë. Kurse edhe xhehennemi nuk është kot. Për dëkënd thuajn  këtë  vetëm xhehennemi e lanë.  

Sëpaku gjysma shekull ubë që e humbëm turpin, shumica i hasretumë po jetojn për to. Sepse shumicave i plasi ajo damari i turpit. Frika, nervozimi, urrejtje, u bë malli i shumicave. Kurse edhe gënjeshtra e dëboj të vërtetën.

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 >>>