Sot kush nuk ka kerijuar donjë fakultet ai po quhet pa shkollë. Në kët rast çfare u bëhet halli i atyre vajzëve që kan mbetur vetëm me shkolën e mesme? Rrugë dalje për këto vajza është kjo: Vajzët që nënshtrohen urdhërit të Profetit Muhammed a.s.m.  që thotë: “Periudha e studimit filon nga gjepi e vazhdon deri tek varri.” Pra nuk është e kufizuar periudha e studimit të vajzëve zgjuar. Studimi nuk kufizohet vetëm me studimin në universitet. Ato  mund të arrijn duke dëgjuar dhe duke lexuar libëra
Ankesa e tyre ështe në këtë mënyrë. Ngaqë nuk kemi diplomë nuk po mundim të marim detyrë. Nuk po mundemi të bëhemi nëpunse. Duke vazhduar thuajn jemi fetare, por pa dije si mund të shërberjm fesë.
    
Këto vajza kan haruar diçka se: Sipas ligjit të fesë islame, sipërfaqja e rruzullit toksor është një shkollë, çdo musliman e muslimane në çfaredo moshë në shkollën e dynjasë janë nxënës!
                                                  
Në këtë shkollën e rruzullit: Ato sende që ne i dijmë të tjerëve u mësojm, kurse ato sende që nuk kemi pasur mundësi ti mësojm, ulemi dhe i mësojm.

 Po qe se ëhtë kështu, ato vajza që  kanë arritur vehten, jan mësuse për femra tjera, mësuese nuk bëhet vetëm në shkollë, femrët mes vehte bëjn llojë llojë tubime, sasia nuk është e rëndësishme, është e rëndësishme detyra. Edhe këtë duhët të dijm se, asrimi nuk përbëhet vetëm nga shkencët materjale dhe duhët të dijm shumë sende edhe për një jetë që nuk do të soset kurr.

Shumë provët e mija ma tregojn se, fjalët e femrës ndaj femrëve po janë shumë ndikuese, ato gjuhën e njëri tjetrit më mirë po kuptojnë.

Duhet të vlerësohen tubimet e vizitet që bëhen nëpër familje e tubime të ndryshme që bëhen nëpër lagje, duke lexuar donjë koment i kur’anit që u përgjigjet nevojave të shekullit tanë, se secili shekul eka problemin e tij të veçante. Për këtë deri tani janë shkruar 350,000 vëllime komente të Kur’anit Famëlartë.  Pra nuk duhet të lejohet që të kalojn këto tubime pa dhënë  rezultatin e duhur. Aty donjëra paraqet donjë pyetje, se duhët të dijm se sot shume njeri ka devijuar nga që nuk ka mundur ti gjeje përgjigjen e pyetjeje që ua kan grumbulluar në kokën e tyre.

Po të thuash nuk dëgjojnë…
Gabim eke. Po që nuk dëgjojnë ligjerusi ka faj. Se deri sot unë asnjë digjuesin nuk kam kritikuar. Kur nuk më dëgjojshin, duke hetuar e gjejsha gabimin tim dhe tjetrën herë më mirë më digjojshin.

Blerësi nuk dinë të krijoje baklava por mund të vlersoje, kur e kërkon e kupton a është e mirë a jo. Nga kjo e kuptojm se, ato që dëgjojnë më mirëe vlerësojnë ligjeratën.

Mjerisht sot me pengët e ndryshme femrët e botës muslimane kan mbetur pa i mësu shumë sende shpirtrore që ato shumë kan nevojë për ta.

Tani ekuptuam se shumë kemi nevojë për ato ferma që kanë arritur vehten. Sepse për besimdrejtin edhe adhurimi është çështja e rëndësishme si dituria. Ato që çështjet e fesë e dijnë mirë, ka nevojë edhe të pratikojnë dituritë e tyre. Veçanërishtë në këtë kohën e fundit që përjetojm, shumë vlejnë ato motra që po përjetojn fenë. Së pari këto motra qëndrojnë largë nga vendet katastrofale, si pije, bixhoz dhe  bar që jan vendet që ti fusin njerëz nëpër  gjynahe. Në këtë rast ndaj fesë islame femrët po bëhen më afër se burrët. Sepse ato femra me pratikën e tyre po bëhen këshilltare ndaj tjerëve që kan braktisur rrugën e fesë.

Më një fjalë thuhet: “Shtëpinë e mbanë gruaja,” në familje femrët janë shtylla themelorë, Ato jan heroina të mëshirës duajn secilit të bëjnë mirë. Qfinia për grunë shumë është e rëndësishme. Domethënë me krijimen e tyre femrore, femra e plotësojnë gjysmën e fesë, kësaj cilësisë së bukur po që se e shtojn edhe kulturën e bukur të fesë islame, atëhere po zgjerohen kufirët e shërbimit të saj në fenë Islam.

Këtë unë nuk po mund të kuptoj, disa ferma, më një anë po thuajn nuk pona pëlqen sistemi i shkollëve laik, në tjetrin anë po lavdrohen me diplomën që kan marur.

Mos harroni se: megjithë se diploma është shenji i studimit, por kulturën e dijen nuk mun të lidhesh vetëm me studimin në shkollë, e në diplomë. Mashkull apo femër  sipas gajretit të tyreve shume sende mund ta marin edhe nga librët. Se “priudha e studimit është, prej gjepi e deri tek varri.”    

Në vitet e kaluar ekishim një motër që epati kryer vetëm shkolën e masme, si nga ligjerata edhe nga pratika e saj shmë femra bënën dobi. Vdis (All-llahu e mëshiroft) në moshë të re. Unë për to vazhdimisht bëj dua. Veçanërisht sot shumë ka nevojë për femra muslimaneve të dijëshem, që edhe me gojë edhe me vepër kan aftësi tua tregoje edhe tjerëve. Me zemër e me zell nga femrët idealiste po presim një shërbim të tillë shpirtrore.  

           21    SECILI VEHTEN E QUAN NORMAL

Ngaqi njeriu nuk mund të jetoje pa shpresë, për të dhënë vehtes gajret, secili ndien nevojë që të hetoje e të gjeje ata që janë më keq se ai.

“Unë a sjam musliman? Unë ekam zemrën e mirë. Ai megjithë se është hoxhë bën çka mos, ai i tjetri megjithë se është haxhi, por zemrën ekan keq.” Këto fjalë janë fjalë boshe dhe vlejnë për të dhënë vehtes shpresë e gajret. Por mjerisht janë fjalë boshe. Megjitë, njeriu që ka aftësi të tjerët mund ti mashtroje por All-llahu edinë se çka është edhe vetë edinë vehten seç fare malli ësht

Ngaqë njerëzit në krijimin e tyre mbajnë aftësitë e ndryshme, për ti realizuar ato All-llahu i Madhëruar ka dërguar Ligj e Profet a.s.m.. Me këtë ekuilibrim mund të kuptojm të vërteten, secili e pëlqen vehten por secili nuk është normal. Cili është normal? Me siguri do të bëhet normal ai icili nënshtrohet ligjit e All-llahut. Pra nuk mund të janë të njëjta ai që i nënshtrohet dëshirëve të veseve epshore, me atë që i përulet ligjit të All-llahut që atë eka krijuar nga hiçi dhe atij ika dërguar një kushtetut prej 600 faqeve që të mos lërë që të nënshtroje veseve epshore, për të thuaje vehtes: “Unë çka jam, nga kam ardhur këtu, mua kush më sjellë këtu, e mënë fund ku dotë iki.”

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 >>>