Këtë pyetje Autori i kësaj libre ika paraqitur shume shkenctarve ekzakte: Kemistit, Fizikantit, Biologut, Shkenctarit të astronomisë, Të Matemamatikes. Mjekuve dhe shume tjera dijetarëve ka pyetur ka pyetur këtë pyetje.

Disa prej këtyre dijetarëve ia kan dhënë përgjigjen e duhur shkrimtarit të kësaj libri, shkenca e degëve tyre duke paraqitur argumentet që njeriun e detyrojn të besoje All-llahut. Me këtë libër qëllimin kryesore ekemi duke sqaruar disa anë të shkencëve të bindemi shkollarët bashkohorë që shkenca nuk kundërshton me revalatet Hyjnore. Sot shumë ka nevojë të argumentohet për ekzistencen e Allahut dhe për ringjalljen pas vdekjes dhe pastaj dotë përballohemi apo me shpërblim apo me dënim.

Dijet e shkencëve ndryshme me termo-dinamizëm ne na tregojn se, patjetër ky universi duhet të ket një fillim, pra një univers që eka kohën e fillimit, patjetër do të kishte një Krijues edhe Ai Krijuesi dotë zotroje vullnet e mend e Fuqinë e Pafundme.

Ja, pa dyshim është se nuk mundën të jen, e përjetshme elementet të universit, siç thojnë disa shkenctarët që krijojn punë elementet, pra elektronët, notronët e protonët që krijohen nga atomët. Nuk është e mundur ato të ken themelin në atoma, ato ti krijoje atomi. Por patjetër ajo është një metafizikë që sytë nuk mund ta shohin Krijuesin e tyre, Kursa Ai edhe sytë dhe çdo send e sheh. Në këtë rastë ka nevojë që Ai fuqë të ketë dije e njohuri nga çdo sende.

Tani Pa dyshim duhet pranuar se, tërë njerëzit që kërkojn të dijn Atë që ka krijuar universin me çka ka në të, Ai nuk duhrt me qenë element materjale. Në këtë univers nuk ekzistojn vetëm ato që i shohim me sy dhe e prekim me dorë. Atë nuk keni mundësi të hetoni nëpër laboratora, apo nëpër bombulla që hetojn eksperimentet edhe nuk është e mundur që ta shohësh Atë ta rriteshe dhe ti afrohesh më afër me mikroskopa apo teleskopa, me këtë e kuptojm se Atë fuqë vetëm me syrin e mendjes së zgjuar mund ta shihni, pra me shqisët e materjes jo. Edhe këtë ta shtojm, Secili që don të gjeje argument për Atë duhet të shikoje me syrin e zemrës. Atëhere në secilin send mund të gjeje argument, duke braktisur inatin e paragjukimin mënjëanë, se ato jan pilhurë për të mos parë. Në këtë mënyrë duhet hetuar Krijuesin e qiellit dhe të tokës. E atëhere me siguri do të bindesh se ekziston All-llahu se Në Kur’an: “Në krijimin e qiejve e të tokës, nëndryshimin e natës dhe të ditës ka argumente të qarta për ata që mendojn.” (Ali Imran 190)

Shkenctarët po thojn se, në këtë unëvers po sundon një ekuilibrim i pa shoq dhe vazhdojn: Universi është i lidhur me ligjet e pa shëndruar, shkenctarët ditë e netë përpiqen të zbulojn këto ligjet të universit, bile duke zbuluar keto ligjet para qindra vitesh ne na paralajmërojn se si po zihet hëna dhe dielli. Domethënë ligjë i All-llahur deri tan ika vezhduar pa u ndryshuar aspak.

Në këtë rastë a nuk ka nevojë ne të dijm se kush i krijoj pjesën minimale të krijimit të çdo sendi, pra të atomëve të elektroneve, notroneve dhe të protonëve? Këto rregulla të holla ka nevoj të dijm se kush i vendosi kush i krijoj keto rregullime? Kush është Ai që ka vizatuar planin e gjithë ksaj universit të madhe dhe ka hedhur në shesh, dhe as kush nuk ka mund të gjeje donjë mangësi në të. Aka mundësi që këto të bëhen pa një Krijues? Apo ato elemente të krijojnë vetveten? Mendja dhe shkenca ne na thotë se në secilin vend që e kthejm kokën dhe shikojm me kujdesë patjetër do të shohim një rregull të hollë që ne na thotë: Këto sende vetvetiu nuk mund të bëhen. Sigurisht Krijuesi i tyre është I Gjithëdijëshem dhe Gjithëfuqishem që fsheht apo e qart çdo gjë e sheh dhe universin shumë më një rregull të përsosur n aka paraqitur ne.

Në këtë libër që kan parashtruar shkrime, dijetarët ua japin përgjigjen më të bukur atyreve që thuajn se rastësisht u krijuar ky gjithësia. Ata ne na tregojn se çfare kuptimi ka fjala rastësishtë, bile me metoda të matematikës na tregojnë se: Vetëm një aminoasitit që të krijohet rastësishtë sa përqind është mundësia. Para nesh ne qoftë se mijëra gjerma (fishe) alfabetike qëndrojn, padyshim është se prej tyre qëtë dale një fjalë “nënë” shumë pak ka mundësi që të afrohën ato njëri pran tjetrit. Meqë është kushtu ju mendoni si mundet të shkruhet një fjali të gjatë prej tyre. Shkenctarët duke theksuar thuajn se, për të formuar mishi dhe proteinet e matrijalit, ka nevojë për matrijalin që qëndron para tij, që është aminoacidi edhe për të formuar aminoacidi ka nevojë për pes elemente, pra të gjithë këto elementin themelorë ekan atomët, këto që të bashkohën mundësia e rastisishtme mund të realizohet pas disa miliarde vitesh. Kjo është një send shumë e vocër që mer pjesë tek njerëzit(1). Tani ma tregoni mundësia sa miliarde vitesh duhet që të krijohen organët miliarde bimëve dhe të tjera gjallesave. Nuk është vetëm krijimi i aminoacideve, jan edhe tjera grumbullat e shume llojë përmbledhjeje e përbërse. Këtyre pot ë shtojm edhe krijimin e qiellit dhe e tokës. Me çfare shprehje do të rëfejm krijimin e tjera gjallesave. A po pranon mendja këto që radhita që të krijohen vetvetiu sa periudhë e gjatë po duhet për të krijuar një protein tëvetëm , apo të krijohen këto vepra me një rastësisë qore. Sepse mendja ne na thotë se këto vepra mund ti krijoje një Fuqi shumë i Dijëshme që secilin send e dinë e sheh e formon.

Ky libër përtej ksaj njeriut ia tregon se ne qoftë se i beson All-llahut edhe në këtë dynja zemrës ia ke garantuar një qetësim shpirtit edhe shpirtit një forc. Një besimtarë që përballohet me donjë rreziq apo vështirësirë, bilë ai edhe në çastin më të katastrofall, besimi tek All-llahu atij ia jep shpresë dhe e shpëton nga çdo vështirësira. Shumica e këtyre shkollarëve që kan shkruajtur në këtë libër vetë kan shijuar shijet e besimit dhe me gjendjen e tyre biologjike tmerrshem e mbrojn anën e besimtarëve. Ata në këtë libër shumë qartë kan sqaruar se njeriu në krijimin e tij mbanë këtë nevojën e besimit që atij ia garanton çdo virtytë dhe moral të bukur. Kurse jeta pa besim njeriun e rrëzon në nëvelën e kafshëve dhe e bënë rrobi i veseve epshore.

1- Aminoasidet: jan matrijal për ti formöuar proteinet. Këto formohen nga grëniet që kemi ngrënë prej mishit apo bimetapo donjë send tjetër. Këto përfitohen nga mishi pa vaj, vezët. Apo qumështi, matrijalin e proteit këto shumë përmbajn. Në trupët e tanë proteinet duke tretur kalojn nëpër shumë punime. Në lukthin dhe në ujin e lukthit që gjendet, pepsin dhe si hidroklorik asidi nën ndikikimin e këtyre dy forcave qe mbeten proteinet, coptohen bëhen peptone që ato jan akoma më të imta. Pas kësaj vepre peptonët kalojn nëpër zorët të tolla dhe pastaj përballohen me ndikimin e tretjet të një ujit tjetër…. Edhe këtë duhet të dijm se amino asidet janë njëzete pesë llojë, secili nga qëndra lloj proteinin e formojn, aminoasidet sëbashku me gjakun lëvizin nëpër trup dhe i përmirësojn qelizët dhe vendet e tyre të gdhendur.

UNİVERSİ A ME PLAN E POROGRAM KA DALE NE SHESH A RASTISISHT?

Prof. Dr. Fronk Allen
(Shkenctari i Biologjisë dhe e Fizikës)

Ka magistru dhe ka doktoruar në universitetin Cornel, në universitetin Manitoba të Kanadës u bërë Profesor i Biologjisë. Ёshtë eksperti i gazeve lëngshëm dhe e ngjyrëve. Në institutin e mbretrisë të Kanadës ka marur madaljen e ari’t

Shumë herë thuajn se ky natyra nuk ka nevojë për krijuesin. Kurse përveç Forcës së një Krijuesit krijimin e ksaj universit të mrekullueshem kujt do ta mbështesim? Tani do të shohim, kësaj pyetjeje cili doti përgjigjet prej këtyre katër pyetjeje.

a-Këtë universin apo dota konsiderojm një imazh-imagjinatë-hije. Kjo kondërshton me kuptimin e saj që deri tani atë ekemi pranuar si e vërtetë.

b- Apo do të thuajm, universi vetvetiu është krijuar.

c- Apo dotë thuajm, universi është pa fillim dhe pa mbarim.

ç-Apo dotë thuajm universin ka krijuar një Krijues dhe ka hedhur në shesh.
Po qe se e pranojm mundësinë e para, atëherë ne na kudërshton mendja duke thënë: Ma tregoni në këtë univers ku ka donjë çarje apo donjë send çrregollt. A mund të thuajm se nuk është jo e vërtetë, por po jetojm një imagjinatë, nuk ke hipë trenit të vërtetë por imagjinatë. Pra mendja ynë ne nuk na lejon që ta pranom atë teorinë boshe, ky mendim nuk është e vërtetë por këto tërësishtë jan imagjinatë. Si ka mundësi të janë vetëm një imagjinatë këto vepra që bëhen sistematik, prap të thuajm nuk jan e vërtetë jan hije-imagjinata. Ndërsa edhe rruga e shkencës fizike e mposht mendimin Sir James Jeans’ it që thotë universi është vetëm një imagjinatë.

b- Të gjithë grumbullët materjale dhe energjitë tërësisht jan bë pa dashje rastisishtë. Ky mendim as pak nuk është më pa kuptim se e para dhe është një mendimi i çmendurëve. Edhe ju jeni duke kuptuar mbë ksaj nuk ka nevojë të bëjm debatë më tepër.

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>>