Shkaqe të tilla si dituria, arti dhe të mësuarit, garantojnë fuqinë. Por arsyeja e drejtë nuk është vetëm kaq, prandaj nëse fuqia zë një vend në këtë fitore, vendi që zë Allahu është shumë më i madh. Kështu që muslimanët që nga pakujdesia e kanë harruar përkujtimin e Zotit, kanë rënë në humbje. Por nëse muslimanët e përkujtojnë sërish Zotin e tyre dhe e jetojnë islamin sipas kushteve të tij, e marrin sërish në dorë flamurin e fitores.

Mëshira e Zotit është e barabartë si shiu që bie në çdo vend. Nëse një pemë molle nuk ka fruta ajo sërish nuk heq dorë nga mirësitë që i vijnë nëpërmjet shiut. Edhe pema, fruti i së cilës nuk hahet dhe që nuk ka vlerën e mollës, po në sajë të shiut i ushqen frutat e saj dhe mund të marrë një formë të bukur. Ashtu edhe nëse një musliman nuk është zbukuruar me frutat e adhurimit (ibadetit) dhe nëse një besimtar i një feje tjetër ka vendosur në degët e pemës jetë fruti të tillë, nëse është gojë ëmbël me të gjithë, nëse i ndihmon të tjerët, është i pastër në moral, etj., në këtë rast besimtari i fesë tjetër fiton sukses dhe muslimani dështon. Sepse urdhërat dhe ndalesat e Allahut janë urtësi. Dhe urtësia nuk ndryshon sipas kohës, vendit dhe personave. Ai që i zbaton urdhërat e Zotit dhe largohet nga ndalesat e tij, ai del fitimtar. Kurse ai që nuk i bindet këtyre urdhërave, humbet. Mirësia e Allahut është e përgjithshme dhe kështu edhe jobesimtarët mund të përfitojnë prej saj. P.sh. ashtu siç është të falësh namaz një urdhër i Zotit, ashtu edhe shtypja atmosferike, ngritja e nivelit të ujit, energjia elektrike, etj., janë ligje të Zotit. E para është urdhër i ligjit Islam, e dyta është krijim nga Zoti. D.m.th. që adhurimet e tilla si namazi e agjërimi janë urdhëra të ligjit Islam, ose e thënë ndryshe urdhëra të vendimit ligjor... Ndërsa tek e dyta janë ligje të krijuara. Një pjese të këtyre ligjeve të krijuara i thuhen edhe “ligje natyrore”. Natyralizmi që është shfaqur në Francë është i gabuar pasi ata mohojnë ekzistencën e Krijuesit. E në të vërtetë Allahu është Ai që i ka krijuar të gjitha ligjet e natyrës.

Nëse muslimanët varen në urdhëra të tilla si namazi dhe agjërimi dhe i lënë pas dore ose i kuptojnë keq ligjet në lidhje me atomet, elektricitetin, ujin dhe tokën, numërohen sikur një pjesë të urdhërave të Zotit i kanë kryer dhe një pjesë nuk e kanë kryer. Muslimani që fal namaz vetëm me anë të kësaj veçorie është më lart nga një jomusliman. Edhe një jomusliman që i bindet ligjeve të fizikës, kimisë dhe të degëve të tjera shkencore të ngjashme me to, me anë të këtyre veçorive bëhet më i suksesshëm se një musliman. Kryesorja është që ashtu siç falim namaz dhe agjërojmë, duhet të kuptojmë edhe ligjet e fizikës dhe të kimisë dhe t’i zbatojmë ato. Ligjet e emërtuar “Dalton, Kepler, Maryot dhe Ohm” në librat e shkollave të mesme, edhe ato Zoti i ka vendosur dhe njerëzit i kanë gjetur. Ligjet e Zotit janë emërtuar me emrin e këtij apo atij njeriu. Ne i vlerësojmë shkencëtarët. Por ai që i ka vendosur të gjitha ligjet dhe gjenden në librat shkencorë, është Allahu (xh.sh.) dhe këtë sekret nuk duhet ta harrojmë. Meqë librat shkencorë të shkollave të mesme ne na përkujtojnë Cilësitë dhe Emrat e Allahut, atëherë për një musliman që fal namazin edhe leximi i këtyre librave është një adhurim.

Cilin urdhër të Zotit nuk zbatuam që ramë
në këtë gjendje?  

Ndërsa muslimanët duhet të mendojnë për të tjerët, shumica e tyre janë egoistë. Shumica mendojnë vetëm për veten, shtëpinë dhe farefisin e tyre. Shumë pak janë ato që mendojnë për fenë dhe për popullin.

është egoizëm nëse njeriu mendon dhe do vetëm veten dhe familjen e tij. Themeli i Islamit nuk është egoizmi, por është ndihma dhe mendimi i mirë për të tjerët. Unë për ty dhe ti për mua do të kujdesesh që të jetohet islami. Nëse unë mendoj për veten dhe ti për veten, atëherë do të jetojmë një jetë joislame.

Shumica pse i kryejnë adhurimet mbi bazën e egoizmit, nuk u lartësohet pallati i Islamit. Gjithashtu është e rrezikshme që mbi këtë themel të prishur të ngrenë pallatin e Islamit. Ky është edhe shkaku pse njerëzit e ulët kanë pësuar një përfundim të keq. Personat që janë të lidhur pas egoizmit, nuk kanë sukses në punët kolektive.

D.m.th. që në njerëzit jofetarë dhe jomuslimanë ka edhe egoizëm edhe josukses në punët kolektive. Si mendoni për këtë? Përfundimet e këqia të egoizmit që ekziston tek personat, janë konstante sipas historisë. Jobesimtarët që janë munduar për shekuj me rradhë, e kanë sjellë shtetin në atë gjendje që të bëhet ndihmë për to dhe me ndihmën dhe përkrahjen e shtetit kanë formuar kompani dhe me punët kolektive kanë kënaqur egon e tyre. D.m.th. që egoizmi nuk i jep rast punës kolektive. Por kompanitë i sjellin kënaqësi egos së personit.

Njerëzit e pasur i formojnë kompanitë e tyre mbi një punë që do t’i sjellë dobi dhe fitimi që vjen mbush si pasurinë edhe egon e pronarit. Kështu që egoizmi kthehet në një gjendje të dobishme.

Për këtë arsye të pasurit është mirë që të formojnë kompanitë e tyre mbi punët që i sjellin dobi dhe duhet të ekzistojë shpirti i bashkësisë në këto kompani. Çdo veprim duhet të kthehet në adhurim. Këtij ekipi ku punojnë njerëz që kuptohen me njëri-tjetrin, patjetër që do t’i jepet shpërblimi. Kështu që kjo kompani do t’i ngopë dobitë personale në një masë të caktuar dhe do ta parandalojë në një masë të madhe dëmin e egoizmit.

Shumë fetarë thonë që nuk janë të kënaqur nga jeta. Këto të gjithë janë robër të egoizmit dhe robërit (skllevërit) nuk marrin, e kur në shpirt fle egoizmi, as adhurimet nuk të japin kënaqësi.

Një nga Emrat e Zotit është edhe Samed, që do të thotë “që Zoti nuk ka nevojë për asgjë dhe çdo gjë ka nevojë për të”.

Ato që nuk ushtrohen me Esma’ul Husna (Emrat e Bukur të Allahut), nuk mund të bëhen ushtarë të Tij.

Zoti nuk ka krijuar gjë të keqe, por gjërat që ka krijuar mund të përdoren për mirë ose për keq. Ashtu si nga rrushi mund të bëhet edhe shurup edhe verë...

Në të vërtetë egoizmi është po aq i pafajshëm dhe i dobishëm sa edhe rrushi. Për shkak të egoizmit bëhet e mundur krahasimi me njëri-tjetrin. është në dorën e njeriut nëse do ta përdorë egon e tij në rrugë të dëmshme ose të dobishme. Nëse ne do të mund të garantojmë dobitë personale në punët kolektive, atëherë egoja është pozitive. Egoizmi është i dëmshëm në punët personale.

Por egoizmi në pallatin e të ndaluarës (haramit) është helmim. Egoizmi brenda vijave të lejuara (hallall), nëse merr si bazë edhe punën kolektive, bëhet shkak për lumturinë si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër...

viagra online

where to buy abortion pill an abortion pill where to buy abortion pills online
where can i get the abortion pill online abortion pill abortion pill
order abortion pill online abortion pill where can i get the abortion pill online
abortion pill online purchase where can you buy the abortion pill ordering abortion pills to be shipped to house
cheater online why do men have affairs
married affairs read here click here
link women who cheat on husbands i dreamed my husband cheated on me
genaric viagra from inda viagra without prescription canada click here
how do i know if my wife has cheated what is infidelity redirect
infidelity in marriage go find an affair
read here why do married men cheat on their wives why people cheat in marriage
reasons why husbands cheat open redirect
why do husbands have affairs how many people cheat open
why women cheat on men they love link reasons why wives cheat on their husbands
my boyfriend cheated on me with a guy why do men have affairs cheat on your wife
go I cheated on my wife redirect
website what makes people cheat open
link read why do married men cheat on their wives
generic abortion pill open go
medical abortion pill risks where do i get an abortion pill cost of the abortion pill
reasons wives cheat on their husbands read here why men cheat
the unfaithful husband read here i cheated on my husband
why does husbands cheat married men who cheat with men link
signs of aids signs you have hiv treatment for aids and hiv
elton john aids foundation treatment for hiv/aids what is hiv positive
best free android spy apps text message spy apps tracking software for cell phones
side effects of chlamydia in men stds pictures treatment for chlamydia
signs and symptoms of chlamydia free chlamydia treatment facts about stds
how can people cheat click women who like to cheat
what are aids symptoms nav-connector.com living with hiv
watching my girlfriend cheat open i had a dream my girlfriend cheated on me
when your wife cheats tracyawheeler.com why cheat on your wife
i cheated on my boyfriend with his best friend will my boyfriend cheat my boyfriend cheated on me with my best friend
cheat on my wife open what makes women cheat
spanking adult babies stories site adult baby girl stories
golden showers sex stories site girl first time sex stories and pictures
my boyfriend cheated on me with my mom read why people cheat
spy for cell phone go spy calling
bdsm gay sex stories amintagonzalez.me interactive adult stories
boyfriend cheated on me why do married men cheat on their wives cheat wifes
pharmacy discounts walgreens online coupon code rite aid online coupon
rite aid makeup coupons lucasalbu.com walgreens coupon in store
what makes women cheat how to catch a cheater why do men cheat on their wife
pfizer coupons for viagra go internet drug coupons
walgreens coupon code prints steveperks.com walgreens coupon printable
is abortion free http://abortionpill-online.com menstruation after d&c procedure
walgreens store coupons walgreens photo printing walgreens deal
metronidazole link flagyl 400mg
deltasone vardenafil keflex pill
viagra coupon 2015 pharmacy codes prescription transfer prescription coupon
ciprofloxacin 750mg darkwoodsdojo.com thyroxine 50mcg
levitra 10mg click valtrex 0.5g
viagra coupon coupons for drugs viagra online coupon
viagra savings and coupons read free discount prescription card
drug prescription card viagra coupons free prescription discount coupon
viagra coupon code buyerauctionmanager.com manufacturer coupons for prescription drugs
viagra coupon 2016 viagra free sample coupons free prescription drug discount card
lisinopril and ibuprofen lisinopril and ibuprofen lisinopril and ibuprofen
drug discount coupons link free printable cialis coupons
teen abortions zygonie.com abortion pill over the counter
free abortions 3rd trimester abortion price of an abortion
bystolic discount coupon forest patient assistance
printable coupons for bystolic open bystolic copay card
generic for bystolic bystolic copay savings card does bystolic have a generic
abortion clinics in san antonio tx link how much does it cost to have an abortion
bystolic add on copay card bystolic generic alternative bystolic manufacturer coupon
generic bystolic alternative site bystolic coupon
gabapentin long term side effects nih gabapentin long term side effects nih gabapentin long term side effects nih
sumatriptan 100 mg sumatriptan 100 mg sumatriptan 100 mg
bystolic patient assistance bystolic add on copay card bystolic coupon 2013
bystolic manufacturer coupon go bystolic
cialis en vente http://cialis20mgsuisse.com/en/vente cialis en vente
cialis price compare lipseysguns.com free cialis coupons
new prescription coupons read free printable cialis coupons
cialis coupon codesamples.in cialis savings and coupons
cialis coupons 2015 codesamples.in cialis.com coupons
discount prescription drug cards cialis coupons free drug coupons
coupon for free cialis nationalautocare.com prescription savings cards
cipro krapina cipro ciprofloxacin
buscopan preis twodrunkmoms.com buscopan tropfen
nimodipine stroke go nimodipine tabletta
plavix 75 mg efectos secundarios click plavix uso
dulcolax gravid neryx.com dulcolax matas
cialis blog.rewardsrunner.com cialis discount
cialis coupons online discount coupon for cialis lilly cialis coupon
levoxacin posologia pallanuoto.dinamicatorino.it levoxacin 500 effetti collaterali
non surgical abortion pill abortion pill video late term abortion pill
renova companhia renova renovar carteira de motorista
late term abortion pill abortion pill questions cost of medical abortion
abortion pill side effects akum.org how does abortion pill work
home abortion pill price of abortion pill average cost of abortion
voltaren krem fiyat scottdangelo.com voltaren patch
risperdal 1 mg risperdal consta risperdal forum
cons of abortion pill pristineschool.com late term abortion pill
lamisil pomada lamisil para que sirve lamisil cream
amoxicillin-rnp amoxicillin 500 mg amoxicillin al 1000
abortion pill armyrotc.uga.edu abortion pill pros and cons
cialis ski-club-auringen.de cialis
vermox sirup cijena vermox tablete doziranje vermox cijena
neurontin williamgonzalez.me neurontin
amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin nedir
metoprolol pro medicin metoprolol tartrate metoprolol succinate
coupons for prescriptions farsettiarte.it cialis coupon lilly
cialis.com coupons cialis discount coupons online cialis manufacturer coupon
duphaston 10 mg website-knowledge.com duphaston forum
abortion pill side effects artsricksha.com abortion pill price
online cialis coupons cialis coupon coupons for prescription medications
coupons for prescriptions pathakwavecurecenter.com cialis 2015 coupon
viagra online viagra online viagra prodej
duphaston tablete blog.pelagicfm.com duphaston
cons of abortion pill achrom.be when can you get an abortion pill
lilly cialis coupon free cialis coupon 2016 lilly cialis coupons
clomid testosterone clomid proviron pct clomid cycle
voltaren crownlimos.ca voltaren gel
voltaren retard voltaren voltaren gel
amoxicillin amoxicillin endikasyonlar amoxicillin al 1000
voltaren nedir blog.pragmos.it voltaren jel
cost for an abortion abraham.thesharpsystem.com average cost of an abortion pill
online cialis coupons adlerhohenems.com cialis prescription coupon
vermox cijena vermox bez recepta vermox cijena
first trimester abortion pill rubinetteriemariani.it history of abortion pill
lamisil pastillas lamisil pomada lamisil crema precio
prescription coupon card coupons cialis cialis discount coupon
amoxicilline achi-kochi.com amoxicillin-rnp
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide migraine
neurontin cena neurontin gabapentin neurontin 100 mg
herbal abortion pill rubinetteriemariani.it history of abortion pill
after abortion stories jonathankolbo.com pro life abortion facts
how soon can you terminate a pregnancy abortion in new york abortion 8 weeks
free discount prescription cards lipseysguns.com coupons for cialis
ldn for depression tymejczyk.com implant for alcohol addiction
where to get naltrexone implant blog.bjorback.com naltrexone diarrhea
opioid blocker injection link how much is naltrexone
low dose natrexone site can you drink alcohol while on naltrexone
purchase naltrexone alcohol antagonist low dose naltrexone for sale
low dose naltrexone ankylosing spondylitis read doctors who prescribe low dose naltrexone
low dose naltrexone side effects click low dose naltrexone anxiety
implant for opiate addiction click naltrexane
naltrexone opiate withdrawal skydtsgaard.dk alcohol agonist
detox link naltrexone im
naltrexone challenge naltrexone injection can naltrexone cause false positive
vivitrol for alcoholism click naltrexone implant treatment
naltrexone definition naltrexone low dose side effects naltrexone dosage range
low dose naltrexone contraindications oscarsotorrio.com naltroxin
the promise of low dose naltrexone therapy low dose naproxen revia
ldn immune system read vivitrol for alcohol dependence
leponex kontrol oforsendelse.site leponex vs seroquel

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19