Megjithëse edhe pastaj nuk e donte, por atë djali e lidhi me gruan. Më parë gruaja pati një djalë, tash u bënën dy djem, njëri burri i saj tjetri djali. Sepse gruaja që ishtë heroina e mëshirës për djalin burri nuk e donte, por mëshirën e përdoronte edhe ndaj  burrit të saj, ia lynte këpucët, i thoshte aman mos pinë ujë ftoht se po smuhesh.

Në çdo mëngjesë u ngrinte përpara burrit ia bënte gati gjellën. Me gjithë se burri atë e përballonte ftoht, gruaja atë pa marë parasyshë u përpiqte ndaj tij të mos bëje donjë gabim duke shërbyer burrit. Burri kur shkonte te puna i thoshte rruju e pastaj shko.

Shoku im pati përjetuar tragjedi të hidhur të jetës. Pastaj u shëndrua dhe drejtorin e hoqi nga detyra dhe shoçen e vendosi në atë pozitë. Më e kuptoj se dashamiri më i mirë i tij ishte bashkshortja e tij. Pas ksaj periudhe nga shtëpia e drejtë në punë, pas pune e drejtë tek shtëpija shkonte.

Shihni çfare qinka dynjalluku, para katërdhjet vjete që kërkonte të gjeje rrugën e divorcimit, tani po lutet e po thotë: “ All-llahu mos të më loje të jetoj pas grusë .”

Me këtë fjalën e shoçit e kuptava se në vitet e parë gruaja që ishte robi i burit pastaj burri ubë robi i grusë.  

Gruaja që i shërbente burrit u ulur përmbi dashamirësinë e burrit. Unë i njoh shumë burra që ambicohen me djalin e tij dhe thuajn: “E jonja duke këqyrë djalin ne na qiti skanj.”

Ndërsa familjen e mbanë në këmbë dashamirësia dhe respekti mes bashkshorteve. Kurse Muslimani duhet të bëhet e mëshirëshëm. Çiftet e besimtareve këto cilësie e ngjallin, se pasuria bukuria nuk janë sendet që të kënaqin vazhdimisht.

Gruaja kur plaket mund të të humbe tërhekjen, por mëshira e saj është forca më e mëdhe. Nga ky arsye është se thuajnë: “Nuk ka gru e keqe, por disa jan me huaja të këqija.”            
         
Un duke ndarë nga shoçi im tek veshi im tingllonte fjala e shoçit që më tha: “All-llahu mua mos të më loje i gjallë pas shoqes sime” kjo çfare gru që ishte bërë  jeta e burrit të saj.

     18  NJERIU ËSHTË KURBANI I MAGJINATËS SË TIJ

Njeru nuk po mundet ti dale zot atyre sendeve që  thotë: “Jan të mija.” Siç zemra e kardiologut mund të kaloje infeksion, njësoj edhe lukthi i ekspertit të sëmundjeve të mbrendshme po mundet t’i dhimbset. As kush rininë e tij nuk po mund të mbaje në dorë. Njeriun më të madh po mund të rrëzoje një mikrop të vogël që nuk po mund ta shohësh pa mikroskop. Imagjinatën nuk mund ta frenosh ai ku të duaje shkon. Televizioni, radio, bioskopi, gazetet, revistet reklamët nëpër rrugë u shërbejn imagjinatës.

Dikush mbetet nën ndikimin e filmeve që ka soditur në televizion, duke menduar se, edhe familja e tij dotë  kaloje në atë form, në këtë rastë nuk i pëlqen familja e tij, dhe filon të mos kënaqet as me grunë as me teshët që ika në shtëpi. Bien i mundur ndaj një jetës që ka parë në filmin. Në këtë rast edhe lumturinë e humb që ka pasur në familje

Kurr nuk mund të thuani se, kangët nuk ndikojn njeriut, ndërsa ato shume njerin ekan zvarrur në pije e sex, pastaj nuk vlejn ankesat që dalin në shesh me “ah of!” Ato njeut ia sjellin derte që fare nuk mund të shpëtoje prej tyre.

Shume të ritë kan mbetur nën ndikimin e vajzëve që kan parë nëpër rrugë që dijn të qeshin të folin të veshëmbathen. Gjendja e tyre këto djem e shtynë të konsideroje vehten pafat. Nganjëherë të ritë e sheh njëra me tjetrin përqafohen, qeshin, bëjnë shaka, Pastaj e kthen kokën në jetën e tij dhe fëllon të kaloje një jetë pa këndshme. Gjelltoret dhe ëmbëltoret përmbi njerëzit braktisin tragjet negativ. Ai që mendon se secili po hanë gjella të bukur,  nuk mund të mare shije nga buk e gjathë që han vetë.

Njeriu që punon te ara,  merr lakmi atij që ka hipur në autobus. I ngrati nuk e dinë se sa ështe mërzitur ai që është në automus dhe sa kërkon të shkojë te do një arë që ta mare një ajër të pastër.

Natën kur udhëzojsha me aeroplan duke këqyrë te posht kur i shikojsha qytetet, thojsha ah të isha në shtëpi. Kurse shume njerëz duajn dhe me zell kërkojn të hypin në aeroplan.

Shumë njerëz marin lakmi jetës së tjerëve, dëshirojn të jetojn jetën e tyre, Kurse të ishin në jetën e tyreve që kërkojn kishin kërkuar donjë jetë tjetër. Ndërsa njeriu që të rehatohet duhet të pajtohet me jetën e tij që jeton, e jo të kërkoje një jetë që nuk eka pasur shansin të përjetoje.

Do të ju japim një shambull, në syrin e donjërit duket se një shoku i tij po jeton gradën më të lartë. Kurse askush nuk mund të përjetoje gradën më të lartë. Secili mund të sëmuret, të lodhet, të mbese uritur…

Në jetën tim shumë më ka ndodhë që kam larë petka, por shumë herë kam mbetur pa gjum dhe jam lodhur, kam kaluar jetën duke ngrënë bukë e dgjathë. Ditët e mira dhe të këqijët njëri pas tjetrit kalojn. Këto nuk mund tia tregosh secilit. Nga ky arsye është se shumica duke hasretuar për një jetë standard të lart, e prishin jetën e tyre normale.

Mrekullitë e Profetit Muhammed a.s.m. edini që ika rrjedhur uji nga gjithtet e Tij, hënën ka ndarë ndyza, Ky personaliten nganjëherë ka mbetur edhe uritur. Me gjithë se ka qenë shkak krijimit të universit, ka sjellur mullirin me dorë e ka mblurë midhin vetë, i mjelte dhitë vetë, ecte në këmbë e u lodhte, fjette përmbi hasër. Pra të gjithë gjendjet e Profetit Muhammed a.s.m. nuk kanë qenë mrekulli.

Një anë e rëndësishme e Tij, Jo njerëzëve por u mbështetke në Kur’anin famëlartë. Kurse shumica e njerëzve të ditës sodit përpiqe që njerëzit ta pëlqejn atë. Këto mendime boshe e prodhuan “modën.”

Pra O vëllezër e motra! Braktiseni e mos mundoni të përjetoni  jetin që po shihni nëpër filma. Përjetoni jetën tuaj. Mos harroni se jeta e juaj ngjanë vetëmse jetës së juaj.  

Lulet, ngjyrët e marin nga dielli, duke shëndruar duke shëndruar dielli atyreve ua jap formën që përshtatet me ta.

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 >>>