(1) bimët e thithin nitratet që janë në tokë, perj tyre e formojnë proteinin. Kafshët kur e kullosin proteinet e bimëve, ato proteine shëndrohen në protein kafshore. Kur vdesin kafshët, bimët proteinet e tyre bëhen bakteri dhe me rrugën e mikropëve proteint bëhen nitrat që jan shumë të dobishme për bimët e gjelbër.

26

DHEU DHE BIMIT

Prof. Dr. Lastergon Simurden
(Fizjolog i bimëve dhe pedalog)

Kadoktoruar në universitetin Bardeau, Në shtetin e Amerikës ka punuar si enxhinier i pedologjisë. Ka marur detyrë edhe në universitetin Cochin ka qeni profesor i bujqsisë dhe e matemakës. Prap në institutin e shteteve të Amerikës ka qenë hulumtuesi i dhéut.

Nga njëherë ndodhë që, secili paraqitemi si filozof

Duke sillur rreth një arës me grurë, duke shëtitur në një kopësht, me autobus duke kaluar shohim njerëzit llojllojë gjelbëri bartin nga arët e tyre, kur sodisim fidanllukun e mollës, kur kalojm nëpër pjegla të rrushit shohim plot kalaveshët e rrushit, në stënën e pranverës kur sodisim pyellët ngjyrosur me bojën e verdh, pyesim vetveten “Nga kanë ardh të gjithë këto.”

Hz. Isau një ditë nxënësëve të tij kështu thotë:

“Po që nuk bie një kokër grurë në tokë dhe po që ai kokë nuk hyn në dheun e vdekur prej tij apsolutisht nuk pritet prodhim.”

Me të vërtetë Profeti Isa thelisësht ika kuptuat kuptimin e fjalëve që ka folur dhe pasandej me fjalët e thjeshtë ka sqaruar të vërtetet që duken e zakonshme, por janë të çuditshem, kokrae grurit po që nuk përballohet me vdekjen po që nuk e sakrifiqon vehten nuk mund të ngjallet. ( njësoj edhe njerëz për të ikin në xhennet apo në xhehennem, ka nevojë të vdesin e pastaj dotë ringjallen besimtarët do të shkojnë të marin shpërblimin në xhennet të tjerët shkojnë të përballohen me dënimin e rreptë.)

Por edhe gruri nuk mund të ngjallet lehtë, ka nevojë për ujë, që të bëhet jeshil duhet të thithe elementet që i duhen asaj. Bimët ato elemente qëkan marur prej toke dhe ato elemente pa punuar me fotosenteze i ndrojnë dhe i bëjnë ushqim. Bile ato nuk ken ato elemente kimik që ato kanë nevojë për ta. Vetëm ato nuk mjaftojn kan nevojë edhe për energjinë e diellit, në këtë rast ajo mund të rritet dhe të japa prodhimin e duhur.

Për jetën uji është një nevoja e madhe. Barson’i kështu thotë për këtë: Uji është si gjaku i gjallesave. Për jetën dhe aritjen e gjallesave duhet reaksione, apo drejtpërsdrejti ka nevojë për ujë, apo pasandej e formon atë. Uji është një materjwe që i shkrirë shumë materjet dhe me shkrirjen ia garanton bimëve nevojët që kan për mbrendësirën e tytre. Në çdo anë të bëmëve mund të hasni ujit vlera e ujit për gjallesat është një materje jetsore, që ajo nevoja dotë vazhdoje deri sa vazhdojnë gjallesat.

Të gjithë elementet përbëhen nga elementet kimik. Për të rritur një bimë ai elementet kryesore i mbledh prej toke dhe prej qielli. Atëhere ma tregoni tokës nga i erdhi ajo? Toka si i mbrojti elementet që i duhen bimeve.

Një tokë që nuk përmbanë elementet që i duhet bimëve, ajo është pa prodhim, ajo dheu nuk mund të bëhet si një gjep që të arrijn ato bimët. Sepse ajo është vobekt nga përbërjet e punimeve reakcione. Por kur kthemi të hetojm cepët e tokës prodhuese ato janë burimi i gjallesave. Përmbi to jetojn kafshët e bimët e panumërta. Në donjë fushë në një gram dhé gjendet miliona elemente të gjallesave.

Tani këto reakcione kur dhe si jan formuar? Drita, uji, ajri dhe elemente kimik për bimët nuk janë gjëra mjaftueshem, pran këtyre duhet të ekzistoje një fuqë veçore që ti rregulloj farëra që ta realizoje reakcionet kur e gjenë dhéun e pëlqyeshem. Me bashkimin e dy qelizave që ka filluar ajo farëra atë kur e shikojm me mikroskop, e shohim se mbrenda secilin qelizë ekziston shume elemente dhe përbëhen shume reakcione. Kur ndahet ky qelizë e humb jetën dhe vjen një tjetër bimë. Edhe ajo që vjen pas saj pa faredallimi i parit i ngjanë . Edimi se nga gruri nuk bëhet tjetër send. Kurse edhe nga rrap’i nuk u bë donjë tjetër dru. Megjithë se bimët ngjasojn njëri me tjetrin prap secili mbanë cilisitë veçore. Po qe se ka nevojë të flasim të vërteten secili bimë mbanë një harmoni dhe bukurinë pa shoq. Brenda tyre mbajnë maqineri të habitshem. Pra ma tregoni këto krijasa të minimale që mbanin bukuritë pa shoq kujt dota atribojm a rastisisë budallë apo Allhut Fuqiplotë.

Bimët bëjnë fotosenteze. Domethënë elementet ushqimore që janë në dhé, ato me karbondiokcitin kur e thithin ajrin dhe ujin, këtyre kur e shtojnë edhe energjinë që marinm nga dielli e bëjnë brum dhe paraqesin si ushqim. Bimët që ekan edhe një qilësi veçante ndërmjet shumë llojëve të tyre farëfat, degët, filizet dhe lulet ngjasojnë njëri tjetrit. Ndaj ndikimeve të jashtme secili njësoj mbrohet. Kur lind dielli të gjithë bimët kthehen nga drita. Ato kur nuk mund të marin dritë apo oksigjen, vdesin.

Nëkëtë rastë, kush është ai që ndikon cilisive të tyre dhe ia garanton lulëzimin e tyre dhe pa ngatruar mbanë fisin e tyre, përveç Allahut kush ka mundësi ti pasoje vazhdimin e jeteses së tyre.

Ky pyetje ne na çon më një pyetje shumë më e vështirë, më i ngatruar dhe më thellë. Ajo është ky: Bimët si fillunë nga erdhën. Ato kush na solli ne? Ne me talentinë tanë duke mbështetur ligjeve të pa lëkundshme e dijm se këto sendet që duken në univers vrtvetiun nuk kan krijuar. Është e padyshimt se edhe rastisishtë nuk kan mundur të dalin në shesh. Këtë nuk pona pranon mendja jonë. Meqë ashtu atëhere ka nevojë ti pranojm dhe ti besojm një Krijuesit Gjithëdijëshem dhe Gjithëfuqishem.

Përgjigjen e ksaj pyetjes apo dota marim nga shkenctarët që hetojnë me logjikë të shëndoshë dhe pa paragjukim, apo nga librat zbritur nga All-llahu. Tani edhe unë si shkancarë po pajtohem me librët Hujnore. Ësht e padyshimt se secili send ka mund të dale në sheshë me Fuqinë e pa shoq të All-llahut Madhërishem. Rrugën e secilit a ika e vizatuar dhe ai ia tregon.

Hetimet që kam bë unë dhe kan kontak me dhé, sa më tepër jam thelluar edhe mesimi ma ka shtu besimin dhe çudinë ndaj Fuqisë së Tij dhe duke lartsuar Atij i përkulem dhe bëj sexhde Atij All-llahut të madhëruar. (1)

(1)Në Kur’anin famlart kështu thotë: Ai që e filon krijimin (e njeriut) e pastaj e përsëritë atë ( e ringjallë pas vdekjes) dhe Ai që ju furnizon nga qielli e toka. A mos ka zot pas All-llahut? Thuaj: “Sillëni argumentet tuaj, nise jeni të sinqert!” (Nemël: 64)

27.

VET NJERIU ESHTE NJE ARGUMENT PER ALL-LLAHU

Prof. Dr. Robert Horton Kameron
(Eksperti i matematikës)

Ka doktoruar në universitetin Cornel, në institutin e universitetin Bristol ka hulumtuar si ekspert i pedagogisë. Ka qenë arsimtarë i akademist artistike dhe në universitetin Minnesota njëzet vjetë ka qenë profesori i matematikës. Në bashksinë e matematiçareve të Amerikës ka fituar gradën e lartë të degës së matematikës, është ekspert i krahasimeve të gjeometrikës,

Për ekzistencen e All-llahut argumenti më i madh është ai që më pyet për All-llahun.

A ekziston një Zot

Ky pyetje mua kujtesën dhe forcën e kujteses ma tregon. Unë nuk mund të mendoj pa e pranuar se Krijuesi im mua nga hiçi ma ka krijuar kujtesen. Unë nuk jam një vegël mekanik. Por koka dhe mendimet e mi mund të arrijnë përmbi vendin që mund të arrijnë veğllët mekanik dhe ato elektronik .Njerëzit që kan mund të krijojnë tru elektronike, ato mbështeten në principet e caktuar. Trurin elektronik me çfare e detyron njeri, ajo për atë vijë shkon ajo nuk mund të hyje në donjë rrugë tjetër. Kujtesa e njeriut shumë dallon nga veprët që bëjnë kompyteret. Mund të mendoje shume sende edhe mund të harroje.

Parimet e logjikes e kontrollojn argumentet. A është e drejt apo jo. Por kujtesa drejt përsdrejti bën debatën e argumenteve… Dhe e drejton atë. Mund të vije dita dhe e shpikojnë një kompyter që luan shah por kompyteri edhe kur e mund tjetrin nuk dinë mu gëzu edhe kur bien e mundur nuk dinë të nervozohet.

Pra po shihet se, mendimi i njeriut është shumë më lartë se mjetet apo veglëk mekanikai, ajo mund të krijoje shumë punë të mëdha. Tani unë kur kam mundësi të sqaroj me gojë, lëvizjet e njeriut nuk shoh drejtë të sqaroj me veglët mekanike, sepse unë mund të mendoj.

Njësoj ekzistences së All-llahut unë i besoj me shqisa dhe emicione që maka dhënë Ai. Me këtë fjalë athua pe dobësoj besimin tim? Me këtë apo dua të pranoj se besimi im nuk pajton me logjiken? Apo po du të lavdrohem që kam shpëtuar nga mosbesimi dhe jam duke i besuar.

Padyshim është se Ai që çdo send ika rregulluar, për Ta argument është jeta ynë me emucione. Jeta e njeriut nuık mund të qëndroje pa emucione. Mendoni të mos ishte dëshirë dhe emucione për bashkimin femra me mashkullin, a kishte pasur mundësi të shtohën njerëzit?

Uni i besoj All-llahut. Sepse mua Ai ma dhuruar zgjedhjen. Nga lindje lloji i njeriut mbanë zgjedhjet. Njeriu po qe se nuk e përdoron vullnetin në vendin e duhur Gabon, për ndryshe jo. Louis’i në librin e tij që quhet: “ Çështje e Krishtereve” kështu thotë: “Mendimet e tanë mund të jenë ndryshe megjithatë ne i dalim zot haçeve tanë dhe e mbrojmë drejtësinë.”

Besimi im tek All-llahu mbështetet në vullnetin tim të lirë. Vullneti buron nga punimet e përsosur të logjigjes dhe njeriun e detyron të mare vendime të caktuar. Ndërsa ekspertet e psikologjisë forcën e logjikes e ndajnë në pesë pjesë, pas logjikes pjesën më të madhe ia japin vullnetit. Unë kur dëshiroj diçka mendja im mer vendime, kurse vullneti i pratikon ato.

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>>