Pra një popull që ka rë në këtë nivelë, ne na përkujton jetën e Profeteve, evlijave dhe dijetarëve islam. Ato në vend që të zëjnë një pozitë e gradë, janë munduar që njerëzëve tia tregojn rrugën e përsosmerisë dhe ti pengojnë nga rrugët e vështira dhe ti nxisin të bëjn punë të mirë.

Njerëzit të devotshem me cilisitë më të bukur, kanë aritur rrethë Profeteve, evlijave dhe përrethë dijetarëve të fesë Islam. Ato shijen e rehastinë kan kërkuar në rrethin hallall, këto njerëz të mirë sendet që jnë ndaluar nga All-llahu, pra haramin kan konsideruar zjarr. Cilisi të bukura jo tjetërkënd por në feni islame mund ti gjejm. Kur shikojm nga dritares së fesë islame, muslimanët mund ti vlerësojme kur ekuilibrojm me kundërtën e tyre. Pra të pakujdesshmit, muslimanët e shtyjn të lidhen më  fort për fenë islame.

Ja në historinë njerëzore muslimanët të gjithë sendet e dobishem e mirësitë kan mund të mbledin përmbi vehte. Jan kapur mirësive me libra me këshilla e me vetëdije, si vallët e detit kanë arritur nëpër çdo anë të botës.
    
Por shumë kryetarë mizorë me demogogjira, reklam e me intrtigje të ndryshme, nga populli ka mbledhur dortrokitje. Pastaj ka vazhduar mizorinë deri në fundin e jetës. Me intrigje të ndryshme  ka mbrojtur dhe ka mund të mbroje pozitën e tij. Dhe shumë Profet, evlija dhe dijetari Islam janë përballuar me vështirësira të shume llojëshme. Tani e kuptuat se kjo dünjaja është vendi provimit, nuk është vendi i kënaqësisë.

Nga njeriu kur largohet ndërgjigja, zemra,  toleranca, mëshira e respekti, pas atij i takon, vetëm qarje me lotë, ankesë, e gjëmimë.

14   ÇMEDURIA E MENÇURVE
        
     Dogmatizëm, racionalizm, natyralizëm e tjerë…Ja pra ata që nuk kan mundur të kuptojn të vërtetën thuajnë: “Dija është nga lindja” Kurse All-llahu nga një ujë i thjeshtë gjellesat i krijon, me trurin që njeriut Ai i aka dhënë, njeriu ka përgatitur qytetrimin e njëzetit shekull. Prap ato vazhdojn: “Dija është prodhimi i mendjes” me këtë fjalë ato jetën e tyre kan futur në errisira të zëndaneve.

    Kurse mendja e njeriut ne qoftë se nuk don të dije çfare vlerë ka? Dija në qoftë se dynjanë nuk bënë xhennet për çka ekziston?

Kemi ardhur më një koh që vijët jan afuruar njëri pran tjetrit, Kan filluar të bashkohen krishteri me muslimanin, ateisti me fetarin, dijetari me injorantin . Me këto ngatrime ka filluar edhe këmbimi i dityrës  e traditeve që tek muslimani ke mundësi ta shohësh traditet e krishtereve

    Tani hekurin e nxahtë kur e afëron me atë të ftohtin, njëri prej tyre nxehtin, kurse tjetri ftohtin e humbë. Njësoj edhe këto njerëzit të mirë që jetojn me ato që kan devijuar, ai imire duke mesuar moralin e të këqijeve filon të mos hidhërohet për vepra të këqija, pra njëri me të tjetrin duke këmbuer tradita e moral, mes tyre më nuk mbetet fort dallim. Pra mbrenda një ene çka ka, ajo e tregon vehten edhe në sipërfaqen e jashtme.

Nga ky arsye: Hegel, Feurebach, Nietsche, J.Paul Sartre, Heidegger, Freud dhe Derkheim’i, pra njerëzit të famshëm të filozofëve ateist me diturine tyre të gjerë janë munduar të shpallin mohimin dhe ateizmin, me peshoret e tyre të logjikes jan munduar të shpjegojnë dhe të argumentojn mohumin. Disa besimtarë që nuk kan mundur të marin ushqimin e duhur shpirtrore kan mbetur nën ndikimin e imponimeve të këtyre.

Ndërsa ata që nuk e përpunojn kokën që ta kuptojnë fenë islame, athere perveç fesë secilis send mund të shërbrjn. Njeriut që koka nuk i punon normal, ai duke u mbështetur parimeve të disa fillozofëve fillon të kundërshtoje All-llahut me mendjen që atij ia ka dhënë All-llahu jo tjetër kush    
   
    Siç dija pa mend nuk mund të ekzistoje edhe mendja pa dije fare nuk vlenë.

    Këtë të vërtetë që ka mun ta kape Europa, me përkthime me prova e me dije, në teknologjinë u bënën të part e botës.

    Me pasurinë u lartësuan në gradën më të lartë, nga këto  lindën dhe u bënën shtetet e mëdha.  Por këto nuk e kuptuan kuptimin e fjalës që “All-llahu është më i madh” për këtë duke ngrënë njëri tjetrin u vogëlunë.

    Ky vepër ubë shkak që besimtarët nuk u bënën super forc, Megjithë atë, myslimanët që ta marin pak frymë më rehat, forcët syperiore u shpërndanë.

    Të mos harojm se madhria e shteteve të Evropës është nga vogëlsira e shteteve të muslimanëve.

    Sepse ata që me teknikë e me dije u bënën forca syperiorë, nuk patën dijeni nga “morali njerëzorë.” Qytetrimi pa moral ato e shtyni të hajn vetveten, më tytje nuk mund të shkojn.

    Ne kur e shohim se ateistet janë më me gajret se teistet. Atëhere mund të mendojm se besimtari ne qoftë se nuk përjeton fenë komplet, ai edhe materjalishtë bien mbrapa.

    Diellin e besimit Islam kush e sheh në pasqyre, ai  nuk e njeh, në të ka mund ta shohe do një rrezën e diellit. Shumica e njerëzëve po jetnin me paragjukim që ia besojn asaj që dinë, atëhere më mirë mund ta kuptojm shkakun që kemi rë në këtë gjendje.

    Me diduritë fetare universi, me gradët e mendjes kuptohet e vërteta, në këtë rast shkëlqen universi. Nga që jan paksuar dijetarët e fesë Islam, besimtarët mangët e kuptojn fenë, në këtë rast mendjes së çmendurve shumica do të bëhen kurban.

15   DIJEN DUHET TA BËSH FETARË

Kur dikush e përmend “dijen” ajo të përkujton njeriun.
Përveç njeriut, të tjera krijesa  nuk mund të zotrojn dijen. Ndërsa (edhe dreqi edhe melaqet dijnë, por ne atyreve vetëmse u besojm, nuk dijm se ato çfare dijn) pra dija e tyre është jasht temës sonë.

    Tek njeriu shqisa që e zotron dijen ështe truri. Siç për syrin drita, për hundën era, për veshin zëri, për gjuhën shije edhe për trurin ështe dija.

    Kurse ne i dijm ato që janë krijuar, ndërsa nuk është e mundur të dijm ato që nuk jan krijuar. Meqë është ashtu, trurin që eka krijuar All-llahu ka krijuar edhe sendet që truri mund ti mësoje ato. Në këtë rastë. Dija është malli i muslimanit, po qe se pyteni meqë dija është malli i muslimanit atëhere, përçfare muslimanët kanë rë në këtë gjendjen e vështirë.

1-Edhe më parë kemi treguar se historia dëshmon se besimtarët kur kan përjetuar fenë kan përparuar, kur e kan braktisur atë kan mbetur mbrapa.

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 >>>