Teoritë moderne që tregojnë për krijimin e universit është i pa aftë të tregoje të vertetat komplet. Këto teoritë shkenctarët kur i paraqesin ndryshe nga librëte shenjëta qëllore, ajo është një ngatresë dhe hyrje nëpër errësira. Unë personalishtë pa dyshim besoj se Ekzi,ston Një All-llah dhe po e pranoj se në këtë universë gjukimi i Tij po sundon.

24

E VERTETA E FESE

Prof. Dr. Malcolm Daneken Wintis
(Profesori i Medicinës të sëmundëjeve të mbrendëshme)

Në universitetin Huitti për degën e bioligjisë është lartsuar në gradën Bakalorya dhe në universitetin North Wastern ka doktoruar dhe u bë profesor.

Është e mundur problemi i fesë të futet me një kallëp që do tu tregojm pak më posht. Unëversi aka një All-llah?

All-llahu a interesohet me çdo njeri? Unë këtë pyetje pranoj se është shumë e rëndësishme.

Megjithëse për ekzistencen e All-llahut ne shumë argumente na vërtetojnë dhe shume mendimet filozofik na vërtetojn, por prap për të argumentuar ekzistencen e All-llahut mbështetet në dy pika. Tek njëri shkohet me argumente fizike të shkencareve, tjetri pikëmbështetje vjen nga hetimet e kohrëve historike.

1- Ekzistencën e Kur’anit kur përpiqemi të argumentojm dikush mund të thotë se këto kuptime janë një enigmë, prap kur hetojmë qielli dhe rruzulli toksorë; me forma të ndryshme ne na tregojnë janë të mrkullueshem, me kapacitet të lartë dhe i shërbejnë njeriut… Të kujtosh se të gjithë këto jan krijuar rastësishtë apo vetvetiu, pra ky është një budalli që nuk mund të gjesh donjë mendim bosh si ky mendim. Meqë ashtu atëhere patjetër universin ka krijuar dhe e ghykon një logjik. Pas këtyre krijesave duhet të ekzistoje një Zot një Krijues. Meqi njeriu është një pasuri shumë më lart se krijesat që jan në rrethin e tij. Atëhere patjetër ekziston një All-llah dhe njeriu duhët të interesohet me Krijuesin e tij.

2- Donjërit kur ia argumuntojm All-llahun me hetimet historike para nesh na dalin librët shenjt të All-llahut. Ato në shekulla të ndryshme kan dalur në shesh. Disa te padıtura kan rrezu hije libreve te shenjtë me “shkrime dhe rëfime” të dryshme ato jan një turm libra këto kan ngatruar njerëz të vendeve ndryshme. Bile edhe sot 66 janë nga këtyre librëve akoma janë. Këto janë shkruar nga njerëz që njëri tjetrin nuk eka parë dhe në një periudhë të gjatë afër katërmbdhjetë shekujve, por janë sillur rreth një boshti të një temës. Historia ne na habitë duke treguar këto libra. Sepse nuk është e lehtë atol ibra të shkruhen nga ana e shkrimtarëve që nuk e njohin njëri tjetrin prap të përputhen. Kjo e argumenton rrealitetin e librit Hyjnorë. Pra libri i shejtë Hyjnorë na lajmëron se është një All-llah që nga asgjëja eka krijuar këtë univers.

Tek njeriu shumë ndikon rrethi që jeton me ta dhe librët qi ika lexuar. Po qe se populli nuk beson edhe ai detyrohet të mos besoje, po që beson edhe ai bëhet besimtarë.

Njeriu në jetën e tij ditore po që e pratikon besimin përfundimi i del drejt, përkndra jo.

Sot që po sundon shkenca shume shkenctarët po mohojnë nga që All-llahun nuk po mundin të argometojnë me barazi. Por duhet të dijm se ai është një Fuqi shpirtrore që Madhëria e Tij s’tregohet për këtë njerëzit janë ndarë në shumë grupa. Një pjesë pa dyshim duke pranuar ekzistencen e Allahut, një pjesë e mohon, një pjesë tjetër nuk don të mendoje Atë.

Një degë e shkencës pozitiv që ështe mjeksia, skenctari i kësaj dege njeriun e hulumton dhe e mëson. Prej këtyre donjëri që nga fëmirë ka marur pak edukim fetare duke hetuar njeriun mund ti besoje All-llahut. Sëmundjet e njerëzve që jan fizike mund ti mjekoje mjeku, por shërimi i sëmundjeve shpirtrore nuk është e lehtë.

Në këtë kuptim Hz. Isau kështu thotë: “Fëminë arrije në rrugën që edon ai, që të mos braktise më atë rrugë.”

Mjeksia eka vërtetuar këtë. Sepse shumë është e vështirë të shëndrosh besimin dhe pëkësynimin e njerëzve që ekan kapur një rrugë dhe vazhdojn në të, ndërsa rruga e tyre edhe me qenë e shtrebt. Secili vazhdon në rrugën që eka marur edukimin. Bile donjëri bëhet kurban i mendimit që ka marur në fëmiri. Pra fëmija me çfare besimi ështe edukuar me çatë e vazhdon jetën

Besimi i njeriut mund të ishte jo e vërtetë ajo i cili ështe marur nga familje apo nga edukimi arsimore. Por ai atë besim e pranon si e vërtetë. Pra njeriu mbetet nën ndikimen e disa sendeve mbanë një besim drejtë apo jo, por shumica e njerëzve pas shumë kohe apo kur mbetet nën ndikimin e donjë vështirësirës shpëton nga ndikimit të shqisave dhe thotë: “Ky universi a ka një Zot?” Në këtë gjendje nuk është e lehtë pyetjes së tij ti përgjigjesh normal. Megjithë atë që ta rehatoje shpirtin njeriut i takon të mendoje real, pa anuar veseve duke shpëtuar nga ndikimi shtypjeve të tragjeve të jetës duhet të pranoje të vërtetën. Sepse ky pyetje për ne është një pyetje jetsore.

Unë personalishtë besoj se shpirti i njeriut po që nuk ka jetuar mes popullit besitarë nuk është e mundur kësaj pyetje ti jape përgjigjen e drejtë. Por njeriu duke menduar duhet të realizoje vehten dhe të thotë: Ky universi patjetër ka një Krijues. Në këtë rastë All-llahu i arinë në ndihmin e këtij dhe ia forcon besimin dhe shpirtin ia qetëson. Dikush këtë njeri mund ta konsideroje fanatik, por kjo është nevoja parasore e njeriut që atij ia garanton qetësinë e te dy jeteve, megjithë se ky nuk mund të vërtetohet me ligjet fizike, por patjetër ekziston një Krijues i këtij universit të paskanjëshem.

Nëpër shprehjet e librëve Hyjnorë në këtë mënyrë tregohet: “Ai është fuqi që i pranon lutjet dhe njeriut i ndihmon që ti besoje gjërave shpirtrore.” Doktori famshëm i Kanadës Sir William Hausler’i besimin në këtë mënyrë shpjegon: “Besimi është një forcë që të shtynë të përparosh, por me barazi dhe me peshore atë nuk mundeni ta vërtetoni.” (1)

(1)Kur’ani besimin në këtë mënyre e shpjegon: Besimtarë janë vetëm ata që i besuan All-llahut, të Dërguarit të Tij, e mandej nuk dyshuan dhe për hirë të All-llahut luftuan me pasurinë dhe me jetën e tyre. Të tillë janë ata të vërtetit.”(Huxhuratë: 15)

25

GJENDJA E ÇUDIDSHME TE TOKES

Prof. Dr. Will Sartsin Draper
( Enxhinier i fizjologjisë së tokës)

Ka doktoruar në universitetin Ilova, në universitetin California ka qenë profesorë dhe pedolog në fakultetin e pyllës. Në Amerikë ka qenë antarë i institutit të pedologjisë, është një shkenctarë i bashkimit të tokës dhe të lëvizjes së ujit.

Njerzit që qëndrojnë nëpër qyteta të mëdha kur ekan ditët e pushimit hipin në në maqinët e tyre e shkojnë në pyll për të bërë piknikë e duke kaluar nëpër fushë habiten duke soditur bakteritë e prodhimet nëpër fushë.

Shumica e njerëzëve edijm se ajo prodhimi ka ardhur nga toka, por shum pak janë ata që e hulumtojnë tokën. Njësoj edhe bujkut që miren me bujksi shumë mirë edijnë llojët e tokës dhe vlerën e tyre të prodhimit. Por shumica e tyre nuk kan studjuar dhe hulumtuar cilisitë dhe materjen e tokës, Ata jo të hulumtojnë, por fushën e duajnë se atë ekan shkak për të mbetur gjallë.

Në të vërtetë tokë është një fushë që të çuditë. Cilisitë e tokës e nxerë në shesh ai që studjon dhe heton atë dhe na tregon ne. Për këtë unë dua të shënoj cilisitë e habitshem që kam studjuar që mbanë toka .

Gurët e mëdha kur ftohen dhe me rrugën e erozioneve pjesët që mund të shkrihen në ujë derdhën. Përshembull me gërrjerjen e parë derdhen elementet kalciumi, magnezjumi dh potacjumi e tjerë…Në këtë punim me gjithë se pjesa e azotit rritet. Sepse shumica e bimëve rriten me elemente që përbëhen prej azoti , pjesa e fosforit shumë nuk bien poshtë. Janë edhe tjera burime të elementeve njëri ëhtë vetitima (1) Popujt vetitimën konsiderojnë si shkak rrëzimit e mbytjes, ata nuk mund të dijnë anët e dobishme të tij. Ndërsa kur del vetitima kur shprazet ryma e tij, bëhet shkak që në kozmos shumzuhet azoti dhe ky azoti me anën e shiut dhe borës bien në dhe . Këtë bimët me anën e rrënjëve e marin. Me këtë rrugë dheu e garanton azot të mjaftueshme. Për një vjetë afërsishtë 4200 metres katërorë i bien 8 kg azot. Kjo barazpeshohet me 210 kg. sodjum nitrat që kjo është e mjaftueshme për bimët.

Mendimi im është në këtë drejtim: Koha e jeta duke përparuar arritëm në këtë pikë që të ndahet shkeca dhe filozofija. Atëhere këto përparime në çfare fuqi dota mbështesin këtë univers që në të po sundon rregulli dhe harmonia e pa fundme. Unë mendoj se ky pyetje me dy rrugë mund të gjeje përgjigjen.

a- Këtë rregullin e universitetit apo do ta japim rastisisë dhe dotë thuajm se, prej hiçi u kriju dhe ka dalur në shesh. Por ky nuk po pajton me logjiken as me provët që me kujdesë qesin në shesh shkenctarët e bashkëkohorë.

b- Apo ku sistem e hamoni është njërit që dinë shumë dhe mbanë fuqinë e apsolutshem. Ky mendim pajton edhe me ligjet e logjikes. Dyke filluar nga ky pikëpamje mund të themi se pona çmend ky mar dhënie që bëhet mes dheut dhe bimëve. Këtë nuk mund të bëjë tjetërkush vetëm Krijuesit I Gjithëdijëshm dhe IGjithëmëshirëshëm.

Unë jam i bindur se, kur pranoj këtë mendim se krijimi i universit mbanë një qëllim. Pas këtyre ligjeve të zakonshem dhe fenomeneve eshtë një Arkitekti i çuditshem që të gjithë këto sende dalin nga urdhëri i Tij. Ndërsa edhe mbi këto fjalë ateistet janë lirë mund të na kritikojnë dhe këto mendime mund të mos pranojnë.. Por edhe ne mendimet e tanë mundohemi ta mbështesim nëpër argumente që nuk është e mundur të bëhet krijesa pa Krijuesë . Tani ne ekzistencën e universit kur e mbështesim në argumente tëf orta dhe të pa mohueshem, atëhere teoritë e tyre do të dobësohen dhe do të zhduken.

Ky ështe pa dyshşim se, siç qiellët stërmadh që jan prmbi ne, në dukje edhe rruzulli toksorë që është nën, pra në secilin send duket qart se është një plan e porogram dhe krijuar më një qëllim të caktuar. Pastaj këtë plan e qëllim që ka vendosur në shesh Njëri, të përpiqesh ta mohosh Atë, ashtu kundërshton me ligjet e logjekes që, është njësoj është sikur të përpiqesh ta mohosh bujkun që ka lavruar arën dhe ka mbjedhur grurin që verës kallët e grurit kan marur formën e verdh dhe jan lakuar te posht. Bujkun ndash shihe ndash mose shih nuk ka dallim. Gruri në arë tregon për bujkun

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>>