22

SHKENCET BESIMIN TIM ME TEPER PE FORCOJN

Prof. Dr. Albert Macomp winsthis
( Biolog, specijaliti i moleqyleve)

Ka doktoruar në universitetin Texas dhe ështe bë profesori i biologjisë në universitetin Paylar. Autori një periudhë ka qenë edhe drejtori i akademisë shkencore në Flourida është specijalisti i degës genetik

Vallë a është normal besimi tek All-llahu dhe në fuqinë eAll-llahutatë të të barazohet me besimin e atyre që nuk kanë studjuar?

Aka mudsi ti spakohet besimi i atyre që bëjnë hulumtime shkencore?

Që ky është një pyetje që ka mbetur pa përgjigje që, nganjëherë studentet që studjojn nëpër dega të ndryshme kur përballohen me fetarët përballohen me kritaka.

Unë duke studjuar në universitet pata zgjedhur degën e filozofisë shkencore. Desha të vazhdoj studimin aty, por njëri prej motrëve të babait tim shumë u mundu me mua dhe më detyroj ta braktisi atë degë. Sepse me mendimin e tij ajo dega mua ma zhduk besimin. Si shumë njerëzve tjerë që uaka zhdukë. Më thoshte se shkenca me fenë kundërshton dhe në zemrën e njëriut feja me shkencën nuk bashkohen.

Ndërsa unën me gjëithë se shume vitet e mi kam kaluar nëpër studime dhe nëpër hulumtime të degëve të ndryshme të shkencëve, prap as njëherë nuk jam përballuar me donjë kundërshtim që më tedyron të mohoj Ahll-llahun. Këtë fjalë serioze që do të ju them me gjithë zemër ekam. Shkencët e studimi jo të ma tronditin besimin, por ato më tepër më kan forcuar dhe besimin që ekam tash kam marur nga shkenca, mua shkenca m aka forcu dhe shumë më i fort ma ka bë, se sa parandej që kam pasur.

Padyshim dije e shkenca njeriut ia ndihmon që ta hape sytë për ta shohe fuqinë e All-llahut. Njeriu me studime dhe me përpjekjen e tij kur e zbulon diçka atij besimi i shtohet. Sot shkenca eka zhdukë shumë mititë dhe ligjet e grave plaka që kanë paraqitur si donjë kusht i fesë. Në vendet e tyre shkenca ka paraqitur prova dhe eksperemente. Siç prandej mjeksia nuk ka qenë i zhvillumë dhe me metoda thjeshta jan munduar ti mjekohen Kurse sot mjeksia me shkencët pozitive smurit duke vënë dijagnozun e duhur njerëzit pi mjekon. Njësoj edhe studimi e shkenca njeriun nga besimet anormale e shëndron dhe e sjell të gjeje Krijuesin e tij të vërtetë. Shkenctari i vërtetë duke besuar All-llahut duhët të mos lakohet rrugëve anormale, duke parë krijesat e mrekullueshem ato nuk duhet ti jape rastisisë dhe natyrës që nuk ka as men, as sheha as dëgjon.

Njeriu kur e sheh donjë vepër të donjë mjeshtrit nuk mund të vlerësoje artin deri sa të mos njohe krijuesin e tij. Njësoj edhe duke parë dhe duke hulumtuar krijesat e mrekullueshme e shohim dhe mund të vlerësojm Madhërinë e Allahut që ato ka mund ti krijoje prej hiçi. Unë shumë vjetë kam punuar në temën tim që ti hulumtojë organët e gjërave të gjalla. Dhe e pashë se nga krijesët e All-llahut të tjerët as njëherë nuk mund të marin vlerë sa gjërat e gjalla.

Kur eceni në donjë udhë të ngushtë, në skanjë të udhës dotë shihni një bari të jonxhësë. A është e mundur bukurinë e saj të arrije donjë artë i krijuar nga ana e njerëzëve? Që e petë se ajo jonxhë është një fabrikë e vogël dhe i gjallë. Ditë netë pa u ndalur punojn mjeshtrit në atëfabrikë. Në mbrendësinë e tij vazhdimishtë bëhen mijëra reakasione fizik dhe kimik. Në dukje llojllojë verime bëhen nën urdhërin e protoplazmes. Protoplazma quhet materje themelorë bashkimeve të tërë gjalleseve të gjalla.

Tani ma tregoni nga erdhi ky maqineri që njerëzit duke habitur i çmend ? All-llahu atë nuk ka lënë vetëm ma kaqë, të krijoje dhe ta braktise, por edhe gjallërinë ai ia ka marë në garanci dhe eka marur në mbrojtje, vazhdimishtë interesohet me cilisitë e tij veçore, për të vazhduar fisi i tij veçore. Në atë formë eka krijuar atë që, ku e shohem asisoj pa i ngatruar kemi mundësi ti njohim se është një bimë që quhet jonzhë,
Degën e biologjisë më tepër e pushton riprodhimi i gjallesave . Kjo është një gjë që shumë qart e tregon Fuqinë dhe Njësinë e All-llahut. Qeliza e një bimës së madhe aqë është e vogël që për ta parë mijëra herë duhet ta rritesh . Por është për të habitur se cilisi cilisi veçore të asaj bime, damarët, lëvozhgët, degët, nyjet, rënjët dhe fletët, me pikëpamjen e shkencës këto krijohen nën kujdesën e enxhenjereve që janë mbrenda gelizës së vogël. Tani këtyre enxhiniereve të vogël u thojmë kromozom. Këto enxhierët që janë shumë të vogla nganjëherë e ndrojnë bimët që krijojnë.

Molequli AND formohet nga materje të ndryshme kimike. AND ja është një molequl që nëpër gjalesat All-llahu e vendosë vulën e tij dhe AND ja është një materje jetsore që në secilin gjallesë me atë e vendosë vulun e atij gjallese që të trashagoje veçntit të gnetikit të fisit të tyre të gjallesave. Njerëzit për të zbuluar donjë send shumë shekulla që punojnë me tjerët duke bashkuar krah për krahu nuk kan mund të shpikojnë materjen themelore të donjë krijese.

Në këtë rastë po qe se duajm ta forcojm besimşn ndaj All-llahu, duhet të hulumtojm gna themeli të vërtetët. Në këtë mënyrë mund ta kapim realitetin dhe të vërtetën e duhur.

23

QEDRA E UNIVERSIT ESHTE NEN NDIMIN E NJE FOCE

Prof. Dr. Irrel Chister Rex
( Profesori i fizikës dhe e matematikës)

Ka magjistru në universitetin e Washingtonit, në Universitetin lindore të California’së ka qenë ndihëmsi i profesorit. Në universitetin George Birind ka qenë Profesor dhe pedagogu i fizikës. Është antarë në institutin e fizikës.

Populli këtë fjalë e folin si fjalë e urtë: Shkencët janë si donjë plaki me provë që me provët e tij ta jep përgjşgjen e çdo pyetje. Ndërsa realiteti nuk është ashtu. Sepse në të vërtetë shkencët vazhdimish ndrohen. Domethënë shkenctarët që vrapojn pas hulumtimeve të reja ngjanë si një djalit ri që në kokën e tij jan grumbulluar pyetjet që nuk mund të gjeje përgjigjen e tyre. Përpiqen secilin send të marin më një porogram të ri. Të virtetat që ika mësu ai nuk e bindin atë.

Në realitet shkencët duhet të pasojnë rrugën e vërtetë që të gjejnë përgjigjen pyetjes së kësaj teme. Kurse realiteti nuk është ashtu. Shkencët pozitive ngjasojnë një thuprës së rushit. Vazhdimisht përpiqet të lartsohet, por rritet duke ngjitet donjë drurit duke lakuar andaj e këndej. Nga ky shembulli po kuptojm se shkectari kur fillon mund të shkoje andaj e këndej, por më në fund duhet të gjeje të vërteten.

Unë jam shkencëtarë i matematikës kam kaluar shumë koh duke humlumtuar, matematikën konsideroj një degë shkence që e zdritë rrugët e tjera shkancëve. Por mos sinqeriteti dhe paragjukimi njeriun nuk e lejojn të besoje All-llahut.

Megjithëse hetimet e shkencëve që bëjnë me metodët e ndryshme janë kufizuar, por janë përfudimi i hetimeve që mund të na sjellin shumë dobi. Shkenctari kur përpiqet që të zgjidhe sekretin e universit, Pra ajo a u bë rastësishtë, a e krijoj donjë Fuqi prap ka nevojë për shkenc e dije. Unë jam i bindur se këto fenomena kur hetohen me sjellje e drejtësi dhe pa paragjukim, pa mbetur nën ndikime të imponive të shkenctarëve të mohues, patjetër do të bindet se është një Krijues që në këtë univers gjukon dhe drejton. Pra ky universi është nën gjukimin e një sistemi qendrorë. Ai Fuqi është i All-llahut që çdo gjë Ai i drejton.

Në këtë universë shume sende duke ngjasojn tregojn për Njërin. Ato me argumente të panumërta ne na tregojnë se patjetër këtë univers nga fillimi Një All-llah eka krijuar dhe padyshim është se nga minimalja e deri në maksimalen Ai i drejton.

Shkenctarët e biologjisë ne na tregojn se bashkimi i krijesavr të gjalla me detyrët e tyre ka përputhje dhe ngjasime. Përshembull organët e tyre detyrët më e përshtatshme dhe me përsosshmeri e kryjon detyrën. Për këtë si shembull mund të japim gogëluqet e kuqe që e formojnë meterjen themelore të gjakut, kapasiteti i tyre është krijuar më një formë më të përshtatshem për të krijuar dertyrën e tyre. Këtë përshtatëshmerinë me harmoni mund ta shohim edhe nëpër tjera organa të gjalesave. Po që hyjmë në botën e insekteve, në univers që ta shohim harmoninë e habitshem çdo sendi i mrekullueshem ne njerëzit që janë në univers ne po na çmand, si shembull është e mjaftueshe kur e marim bletën, jo vetëm ajo por çdo send të universit që numri i llojëve të tyre janë përmbi njëmilion. Qëlizët e çdo gjalleses ashto më një geometrik jan krijuar dhe me ligjet e enxhinierisë përshtaten me qëllimet e tyre që çmendet kur ta shohe shkenctari i degës së tyre. Si thashë edhe më parë për ta parë harmoninë që sundon në universin, jo vetëm në bletën, mijëra, qindra mijë mund tua parashtrojm para syshë. Tëgjithë këto dhe tjera krijesa të pa numërta ne pona tregojnë se këto i drejton vetëm një All-llahu Fuqiplotës. Pra a ka mundësi këto krijimet syperiore tia jipësh donjë gjëje tjetër? Pastaj vethtes si ka mundësi të thuajm jemi shkencëtarë dhe të thuajm se jemi shkollarë.

Unë si njëri që kontriboj me gjërat e shkencës pranoj se të gjëthë përpjekjet e mi shkenctare përputhen dhe burojnë nga dituritë fetare që ikam mësu deri tani. Nëpër librët qëllore që shkrunë për krijimin e universit dhe atë e gjukon dhe e drejton një All-llah, këto të gjitha pa mangësi i pranoj. Nganjëherë shkenctarët që e zotrojn rezultate të gabueshem që kundërshton me librët qëllore ato jan gabimet e tanë e jo librëve të shenjëtë.

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>>