Metëvërtetë Ai që ka krijuar kujtesën e njeriut, atë Ai e dinë më mirë.
Meqë është kështu kujtesa për çfare është krijuar?

Ai All-llahu që  do të dërgoje Profet e libër, Njeriut i aka dhënë një  tru e kujtesë që ta kuptoje këtë dynjanë.

Ky drejpeshim që, njeri me tjetrin kan lidhje, ekzistojn në secilin send. Atmosferi me mushkujt e bardha, lukthi me ushqimet, mjegullat me tokën, drita me syrin, zërat me veshin, Erërat me hundën, dhe shijet me gjuhën kanë lidhje.

Njësoj edhe koka e njeriut ka lidhje me Profetin dhe me Kur’anin.

Çdo kafshë kokën eka  por koka e tyre shumë ka dallim nga të tanët, për këtë arsye All-llahu kafshëve  nuk ika dërguar as libër as Profet.

Pra nga këtyre tregimeve e kuptuat se, detyra më e rëndësishme e njeriut është të mësoje dhe ta kuptoje fenë.

Po që se pyetni, a vetëm Kur’anin hadithet dhe çështjet e fesë t’i mësojm a?
     Jo jo do t’i mësojm edhe kush ika krijuar materjen e fizikun? Atomët e kemisë, gjallesat e biologjisë, sipërfaqen e tokës të degës së geografisë? Pra këto po që në emrin e Krijuesit nuk do ti lexojm, atëhere ma tregoni në emrin e kujt do ti lexojm?

Dija është një fonkcioni i Allahut, Nuk mund ta mendosh kundërtën e saj.
Siç çdo luleja që ushqehet me diellin dhe lulet që hapet me ngjyra të të ndryshme, secili luleja ngjyrët nga dielli eka marur.
 
Siç ngjyrët tek dielli qart nuk duken, por tek lulet qart duken. Siç donjë lule është me ferrë. Njësoj edhe nga dituria e pafundme të All-llahut robëve të tij iaka dhënë  një pjesë të vogël që të dijnë diçka, robëve uaka dhënë që t’i provoje njerëzit, atë a në vend të keq dota përdorojn apo në vend të mirë.

Dija përmbi ne qëndron në formën e gjermëve, ato gjermët nganjëherë bëhen lule e bimë, nganjëherë ferrë.               
       
     
Eshtë njëthënie që thuajn: “Pa kokë”por as njëri nuk është pa kokë, por padyshim janë pa kokë ato që nuk e përpunojn kokën e tyre, ata dotë mbesin edhe pa kryetarë. Poeti:
    
    Fute thikën hijes sime,
    Dotë shikosh gjak të nxehtë.
    A pak jan njerëz si bime,
    Shume njerëz janë mende lehtë.
     
Bota e pa krye është i atyreve që nuk e përpunojn kokën.

Po qe se njeriu aftësinë e tij nuk e përdoron në dëshirën e Atij që atë iaka dhënë atij, sa është bukësgkelës ai që nuk ja din vlerën dhe duke pinë alkol përpiqet vegël më e vyshem ta humbe dhe të bëhet budalla. Ky vepër aq është një krim i madh që nuk është e mundur të mbese pa dënim.

13   NJERIU NDIKON TEK NJERI

Krijimi i njeriut është i përsosur; All-llahu robve të Tij iaka dhënë aftësinë e pakufishem. Por një pakicë e vogël është që i poshtron njerëzit shumicën e tyre i zbret nga pozita i përsosshmerisë, bile ajo pakica edhe aftësinë e tyre pe kufizon apo pe çvlerson. Shumë njeri që konsiderohet me pozitë të lartë, Ato nuk jan lartsuar ndryshe vetëm duke përkëdhiluar njerëzimin e njerëzëve jan lartësuar. Pastaj duke ç.vlersuar ato ia humbin vlerën e njerëzve. Si Lenjini, Maoja e Hitleri janë disa krijesa, për të lartsuar vetë kan lëvizur mbi gjakun, kufomët, barutin dhe mbi njerëzit të shtypur, mjerisht shume njeri këtyre kan mund të thuaje njeri i madh.

Kur hedhim sy historisë shumë kryetarë të shteteve, në vend  që ta kënaqin popullin, ato i shohim se mundohet tia humbin moralin e njerëzve,duke shpallosur vendet e tyre të turepshem e shpikojn llojllojë amoralitet, nën masken kulturës atyre ua kanë sjellur reziillukun, poshtërsirën, sexin e turpërimin. Bile veprave tyre të turpshem uakan ngjitur e mrin “kulturë e modë.”është për tu habitur se disa pa menduar se ajo amoraliteti çfare i sjell atyre duar trokisin dhe i lavdrojn ato.
Shkurtimisht, shkatrimi po qe se bëhet e përgjithëshme, populli më leht e pranon. Në këtë rast njeriun në vend që të sundoje mendja, atë e sundojnë veset epshore dhe intereset materjale. Por, kur secili e humb rrugën, ithuajn çmendur atij që i nënshtrohet urdhërave të mendjes. Po qe se populli aq shkon nëpër rruga pa krye, atëhere si populli i asaj vendit edhe kryetari i tyre duhet të jenë të tëllë.

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 >>>