e ka përjetuar besimin e tij dhe më në fund,  ka vdekur me besim të plotë.
 
Sepse mos harroni kurrë se, për një shqiptar që ne e konsiderojmë të famshëm, po qe se është mohues apo ka ndonjë dyshim në fenë islame, edhe sikur të gjithë shqiptarët e botës të duartrokisnin për të gjatë tërë jetës së tyre, prapë ai nuk do të mund të shpëtojë nga zjarri i ashpër i xhehenemit. Pra, ne si muslimanë shqiptarë jemi të detyruar t’i duam jo vetëm shqiptarët, por të gjithë muslimanët. Por duhet ta dimë edhe këtë se  është gabim që të themi: ‘Edhe me qenë i keq, i joni është’. Të keqin nuk duhet ta duam e ta përkrahim, por ai duhet të na dhimbset. Ne edhe ndaj katolikëve, edhe ndaj të krishterëve, bile edhe ndaj ateistëve që nuk mundohen ta argumentojnë mohimin, paraqitemi në mënyrë pozitive. Feja jonë na urdhëron që ndaj tyre të sillemi me mëshirë. Ne na dhimbsen edhe ata që nuk e kanë pranuar fenë e vërtetë, sepse edhe ata i ka krijuar Allahu dhe edhe ata janë njerëz si ne. Për ne, armiqtë më të mëdhenj janë ata që duan të argumentojnë mohimin. Ne debatin më të madh e kemi me ta.    
 
Abdylkadir Haktanër
 
MEHMET AKIF  ERSOJ
 
                  
 
                                     
Të nderuar vëllezër dhe motra shqiptare!
 
Në këtë libër do të njiheni vetëm me një pjesë të vogël nga jeta e  personalitetit të shquar  Mehmet Akif Ersojit, i cili është me orgjinë shqiptare. Ky personalitet mundi t’i ngadhënjejë jo vetëm zemrat e 5-6 milionë shqiptarëve, por edhe zemrat e 74 milionëve të popullit turk. Kur Turqia është liruar nga armiqtë, një numër i madh personash kanë hyrë në garë për të shkruar Himnin e çlirimit të popullit, por vetëm Mehmet Akifi ka mundur ta shkruajë himnin e çlirimit të Turqisë.

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 >>>