LËVIZJA POZITIVE

lexapro and weed safe

lexapro and weed

lipitor

lipitor read here

zoloft

zoloft open

yasmin

yasmin japex.pl

furadantin

furadantin redirect

amitriptyline 10mg tablets

amitriptyline 10mg tablets

buy low dose naltrexone online

buy naltrexone

prednisolon

prednisolon femchoice.org

buy naltrexone 3mg

naltrexone for pain click here

prednisolon og alkohol

prednisolon kol online

articles about abortion

abortion by pill movidafm.net

progesterone naturelle

progesterone effet tymejczyk.com

naloxone naltrexone comparison

naloxone versus naltrexone opioid

abortion pill online uk to buy

buy abortion pill

cialis 20mg cena

cialis

viagra prodej praha

viagra

cost of abortion

link the abortion pill cost link

cost of abortion

link the abortion pill cost link

cost of abortion

link the abortion pill cost link
Kush përpiqet që ta udhëzojë njeriun,
me detyrim s’mund as plakun as të riun.

Në kohën tonë secili quhet i qytetëruar,
Atëherë bëhu pozitiv fare pa u ndërruar.

Kur mëson dikë, detyrimi s’kalon dot,
Parimet e vjetra të gjitha sot janë kot.

Pra, i këtillë do t’i paraqitesh llojit tonë,
Edhe pajtimi mes vete mos të mbesë vonë.

Kurrë mos u hidhëro me vëllezërit shqiptarë,
Sidomos me të afërmit që i ke fis e farë.

Me muslimanët shqiptarë përqafoju fort,
Për ta dashur vëllanë s’ka nevojë për short.

Muslimanët luten për ne pesë herë në ditë,
Ne me ta duhet të jemi vëllezër për shpirt.

Kur shërojmë dikë të mos t’i hapim plagë,
Që të jesh ndikues, politikës qëndroi larg.

Binde vëllain, se me të vërtetë e do atë,
Në këtë rast, fjalët e tua mund të kenë fat.

Dije se askënd nuk mund të udhëzosh me përçarje,
Nuk bëhet përmirësim duke bërë ndarje.

O vëlla, nuk janë ndikuese fjalët artificiale,
Fjalët e vërteta vlejnë dhe në jetën sociale.