BOTA

atarax

atarax esasolutions.sk

zestril

zestril

cialis

cialis vr-consulting.dk

sinemet

sinemet website

buy naltrexone no prescription

buy naltrexone

buy naltrexone from trusted pharmacy

naltrexone buy uk

ru 486 abortion pill buy online

abortion pill online motoblog.benndorf.de

medical abortion vs surgical abortion

surgical abortion vs medical avonotakaronetwork.co.nz

symbicort asthma uk

symbicort side effects mats.softgear.se

nyc abortion

abortion clinics houston tx

benadryl pregnancy second trimester

benadryl pregnancy safety

amlodipin 5 mg

amlodipin 5 mg read

buy the abortion pill online

where can i buy the abortion pill

generic cialis

cialis generic best price partickcurlingclub.co.uk

sertraline alcohol nhs

sertraline and alcohol

xanax weed strain

xanax weed strain

clomipramin 50mg

clomipramin wikipedia read
Bota është një harmoni e përgjithshme,
Për besimtarin diçka shumë e shndritshme.

Zoti e shndriti atë me lloj-lloj gjelbërimi,
Kodrat, malet e minierat për ne vend burimi.

Me begati përrallore e me fruta të shijshme,
Trëndafila, lule dhe erëra të këndshme.

Shpendë, bylbyla me zëra shumë të bukur,
Sillen përreth diellit asnjë send pa shkundur.

Gjithësinë e krijoi Zoti me artet madhështore,
Dhe mbi ato njeriun si një mrekulli përrallore.

Atë e krijoi si komandant i shumicave,
Posedues i vetëdijes dhe i shumë shqisave.

Duke e angazhuar atë me vepra të bukura,
Duhet që ai të mos veprojë krijimit kundra.

Për të dhënë provimin i ka dhënë vullnet,
Pajisur me mendje, ai do të zgjedhë vetë.

I obliguar me adhurim të përgjithshëm,
Sepse në këtë bujtinë është i kthyeshëm.

Këtu jemi anëtarë të një jete të pafundme,
Ku do të meritojmë torturë apo shpërblime.

Këtu ka mundësi ta fitojmë edhe parajsën,
Përse të përulemi, të biem nën kafshën?

O njeri, dije se universi ty po të shërben,
Po dole nga feja, ti as pesë para nuk vlen.