KËSHILLË

glimepirid cena

glimepirid hexal 4 mg http://markenavnhvor.website/glimepirid-m%C3%A6rke-navn.asp glimepirid niere
Lutju All-llahut që është shumë Bujar,
Mos u përul atyreve që janë tradhtarë.

Mos i lyp koprracit që është pa mëshirë,
Që i mbështetet postit dhe është pa fytyrë.

Parashtroji kërkesat Atij që është Pasanik,
Që s’i mohon premtimet dhe është besnik.

Fuqiploti ty të ka krijuar si një mrekulli,
Ta ka dhënë një moshë afër një shekulli.

Je shumë i përsosur si fryt i gjithësisë,
Plot me shqisa, simbol i përsosmërisë.

All-llahu ty të kumtoi arsyen e krijimit,
Shkuarjen në ahiret përmes rigjallërimit.

Lutju vëlla Zotit e Atë mos e harro kurrë,
Qëndro në fjalën që ke dhënë si burrë.

Këtu mësoju fenë edhe pasardhësve të tu,
Se lumturia e të dy jetëve fitohet këtu.

Lutju për të dy jetët që të të japë të mira,
Që të mbrojë familjen nga vështirësirat.

Adhuro Zotin se është shkak shpëtimi,
Lutu që duke adhuruar të të vijë mbarimi.

Që të jetosh me hirin e të Gjithëdijshmit,
Ajo është lumturia e madhe e njerëzimit.

Lutju duke besuar se fjalët po t’i dëgjon,
Dhe të gjitha lëvizjet e tua Ai t’i shikon.