DY FJALË PËR ZOTËRI MUSLIH VERBANIN

tadalafil generico teva

cialis generico prezzo in farmacia redirect

alcohol mirtazapine

alcohol and mirtazapine
Personi i famshëm zotëri Muslih Vërban.
Mes personave të shquar të trojeve në Ballkan.

I ka përmbledhur të gjithë cilësitë e mira,
Me punë ka mundur t’i zotëroje sendet e vyera.

Moral, sakrificë, nder, respekt e autoritet.
Nuk ia shtoj, por tërësisht janë të vërtetë.

Ky person në dobinë e muslimanëve vrapon,
Gjithnjë vetëm për popullin e tij kontribuon.

Ka mundur t’i ngadhënjejë zemrat e atdhetarëve,
Se nuk është egoist, por mban dertet e të tjerëve.

Kur ka nevojë, bëhet komandant i ushtrisë,
Vjen rasti s’dallohet nga punëtori i bujqësisë.

Ka studiuar që të shpëtojë nga injoranca,
Që ta refuzojë modën që ka ardhur nga Franca.

Ka mundur të marrë shkencën e vërtetë të Islamit,
Që ka buruar nga shkenca e pashoq e Kur’anit.

Sepse Ai është libër udhëzues i trupit tonë,
Në ligjet e njerëzve këto cilësi fare nuk janë.

Zotëria i plotëson mangësitë e moralit të popullit,
I refuzon të gjitha traditat e huaja të skrupullit.

Sepse pikësynimet e zotëri Muslihut janë të larta,
Ai nuk merret me çfaredo sende por me të arta.

Për këtë e urojmë se ka hipur në majën njerëzore,
Se njeriut nuk ika hije të mbetet në kore.

Zotëri Muslihu, mënjanë si komandanti ushtrisë
Në tjetrën anë ka fituar karrigen e myftinisë.

Së pari, duke u kujdesur, adhurimet i zbaton,
Pastaj, del para popullit të vërtetat i radhon.

Zotëri! All-llahu të shtoftë diturinë e aftësinë.
Familjes qetësinë, rehatinë, fatin e mbarësinë

Fëmijëve aftësinë që ta bëjnë ardhmërinë dritë.
Të përparojnë duke lëvizur në rrugën e Ruajtësit

O vëlla! InshaAllah All-llahu të ndihmon.
Atje, All-llahu ka me të kënaq gjithmonë.

Vëllai i tij Abdulkadir HAKTANËR