ÇFARË NA GARANTON BESIMI

Besimi në fenë islame është forcë e madhe,
Mosbesimi të ul deri në të fundmen shkallë.

Besimi të garanton një pasuri sa e gjithë bota,
Të mos harxhojmë kohën me fjalë të kota.

Me besim mund të përballosh çdo vështirësi,
Ai të detyron ta bësh çdo gjë me përgjegjësi.

Feja ta garanton qetësinë e të dy jetëve,
Mosbesimi të fut mes shume lloj të shkretëve.

Besimtari vdekjen duke qeshur e përballon,
Për mohuesit është zhdukje, në vesh i tingëllon.

Besimtari beson se vdekja është çlirim,
Kurse mohuesi atë e konsideron si mbarim.

Besimi zemrën e besimtarit e shndrit,
E shndërron në atë gradë që s’e ka prit.

Ne duhet t’i bindemi fort Krijuesit tonë,
Duke mos ua vënë veshin të tjerëve çka thonë.

Se na duhet besimi në dritë dhe në terr,
Edhe në kohën e dimrit edhe kur bëhet verë.

Të mos harrojmë vëlla se Ai na ka krijuar,
Për çfarë kemi nevojë na ka parashtruar.

Ai na ka krijuar si përmbledhje e gjithësisë,
Si komandant i qenieve, simbol i mjeshtërisë.

Besimtarëve u premton jetën e përjetshme,
Të jetojmë siç na takon, si krijesë e ndershme.