ÇFARË NA GARANTON BESIMI

abortion pill

buy cheap abortion pill

cipro

cipro onderdewatertoren.nl

biaxin

biaxin

colcrys

colcrys

how much does an abortion cost in memphis tn

how much does an abortion cost in memphis tn fortsonent.org

is my period coming or am i pregnant quiz

am i pregnant quiz

over the counter abortion pill walgreens

abortion pill over the counter blog.magazynuj.pl

amlodipin 5 mg

blodtryksmedicin amlodipin patemery.azurewebsites.net

naltrexone where to buy

low dose naltrexone buy inetapakistan.azurewebsites.net

mixing lexapro and weed

mixing melatonin and weed

naltrexone and naloxone difference

naloxone and naltrexone metalwings.com

prednisolon og alkohol

prednisolon bivirkninger link

acquistare cialis 5 mg online

tadalafil generico prezzo bilie.org

sertraline alcohol nhs

sertraline and alcohol

cialis cena

cialis 20mg cena click here

amitriptyline weight gain

amitriptyline medscape
Besimi në fenë islame është forcë e madhe,
Mosbesimi të ul deri në të fundmen shkallë.

Besimi të garanton një pasuri sa e gjithë bota,
Të mos harxhojmë kohën me fjalë të kota.

Me besim mund të përballosh çdo vështirësi,
Ai të detyron ta bësh çdo gjë me përgjegjësi.

Feja ta garanton qetësinë e të dy jetëve,
Mosbesimi të fut mes shume lloj të shkretëve.

Besimtari vdekjen duke qeshur e përballon,
Për mohuesit është zhdukje, në vesh i tingëllon.

Besimtari beson se vdekja është çlirim,
Kurse mohuesi atë e konsideron si mbarim.

Besimi zemrën e besimtarit e shndrit,
E shndërron në atë gradë që s’e ka prit.

Ne duhet t’i bindemi fort Krijuesit tonë,
Duke mos ua vënë veshin të tjerëve çka thonë.

Se na duhet besimi në dritë dhe në terr,
Edhe në kohën e dimrit edhe kur bëhet verë.

Të mos harrojmë vëlla se Ai na ka krijuar,
Për çfarë kemi nevojë na ka parashtruar.

Ai na ka krijuar si përmbledhje e gjithësisë,
Si komandant i qenieve, simbol i mjeshtërisë.

Besimtarëve u premton jetën e përjetshme,
Të jetojmë siç na takon, si krijesë e ndershme.