KUR’ANI FAMËLARTË

lexapro vs weed

lexapro and weed

where can i buy naltrexone online

naltrexone where to buy

zovirax

zovirax open

remeron

remeron vr-consulting.dk

nexium

nexium cerrosvilla.co.uk

can a general practitioner prescribe abortion pill arlington tx

can a general practitioner prescribe abortion pill arlington tx link

zoloft and weed reddit

zoloft and weed side effects read here

melatonin and pregnancy category

melatonin pregnancy redirect

buy naltrexone online usa

buy naltrexone online usa ecblog.azurewebsites.net

naltrexone hydrochloride

naltrexone

pregabalin 150

pregabaline

prednisolon

prednisolon 25 mg 1world2go.com

paroxetine 20

paroxetine

naltrexone naloxone ptsd

naltrexone vs naloxone usmle

buscopan torrino

buscopan

pregabaline

pregabaline

sertraline and alcohol consumption

sertraline side effects

imipramin yan etkileri

imipramin wiki
Kur’ani ua tregon rrugën e të gjithë njerëzve,
Jo vetëm besimtarëve por edhe të tjerëve.

Kur’ani na përmirëson dynjanë dhe ahiretin,
Me parimet e Tij mund të fitojmë xhennetin.

Ai i nxjerr në dritë njerëzit që janë në errësirë,
Vetëm me Këtë njerëzit jetojnë të qetë e të lirë,

Kur’ani famëlartë ua drejton udhën e rrugaçëve,
Vetëm ky Libër ua ndalon vjedhjen kusarëve.

Me këtë Libër arrihet drejt horizonteve të larta,
Ky i ndan njerëzit e këqij nga ata të artë.

Ky është Libri që njerëzit i detyron të mendojnë,
Kur’ani është Libri që nuk lejon Atë ta sundojnë.

Ky është Libri që e shndritë tokën edhe qiellin,
Vetëm Ky është që mohuesve ua fik diellin.

Gjykimi i këtij Libri nuk soset asnjëherë,
Drita e këtij Libri nuk mbaron kurrnjëherë.

Nga ky Libër njerëzit kanë marrë moral të mirë,
Kush largohet nga Ky, jetën e ka të vështirë.

Nga ky Libër për njerëzimin rrjedh lumturi,
Prej këtij Libri marrin ushqimin plak apo i ri.

Ky Libër na ka prodhuar kulturën e vërtetë,
Kush Këtë ligj pranon, ai mund të jetoje i qetë.

Në këtë Libër thuhet: përqafohuni mes vete,
Në këtë mënyrë mund të largohemi nga dertet.

Ky është Libri që mes njerëzve mërinë e ndalon,
Ky Libër ne na urdhëron paqen dhe na pajton,

Ky Libër na urdhëron ta adhurojmë Krijuesin,
Me këtë njerëzit arrijnë lumturinë që presin.

Ky libër i pajton armiqtë dhe i bën ata miq,
Idetë e tjera për njeriun vetëm se janë fikë.

Megjithëse sot kundërshtarët u shumëzuan,
Duke u pajtuar me veset e këqija u shndërruan.

Por do të vijë dita dhe ata do të mbarojnë.
Ditën që do ta japin llogarinë të mos harrojnë.