IDEALISTI

Ideja e idejalistit të lartë është besimi,
Për njeriun besimi është derë shpëtimi.

Vetëm feja i ndalon zërat e përgjakur,
Idetë e tjera atë s’mund ta garantojnë kurrë.

. Besimtari është mbrojtësi i mirë i atdheut,
Ai kurrë atdhen nuk mund të braktisë shkau

Për ta mbrojtur atdheun feja të jep forcë
Ateisti as jep shpirtin për Tiranë apo Korçë?

Njeriu kurrë nuk punon pa ndonjë shpërblim,
Atë apo këtu dota mare apo pas mbarim.

Ideja e tij atë e lartëson nëpër majë e kulm,
Atë nuk e shqetëson asnjë ndëshkim apo sulm.

Për njeriun besimi është forcë që s’mbaron,
Se ai, me gjykimin që do të përballet, s’harron.

Në këtë kohë të mbrosh këtë ide s’është e lehtë.
Ai e vazhdon rrugën edhe të mbesë vetë,

Se ai në pikësynimin e tij kurrë nuk dyshon.
Ditë e natë e vazhdon rrugën, nuk pushon.

Ai ndaj Krijuesit e ndien veten mirënjohës,
Të gjitha punët i bën me logjikë e jo me vese.

O vëlla, në rrugë të drejtë qëndro si burrë,
Mos harro se lumturia që të pret s’mbaron kurrë.