PRESHEVA

acheter nifedipine 20

nifedipine onguent click here nifedipine

can you drink on sertraline 50mg

sertraline tablets 50mg

polyethylene

polyethylene

prevacid

prevacid vr-consulting.dk

aromasin

aromasin

nolvadex

nolvadex

melatonin and pregnancy test

melatonin pregnancy test

cialis discount coupons

cialis coupons and discounts xn--sorpendlerklub-sqb.dk

duloxetine buy online

buy duloxetine

citalopram and alcohol cravings

citalopram alcohol interaction

buy naltrexone ireland

naltrexone online buy msahin.net

mixing weed and adderall

mixing lexapro and weed deploymentshare.com

benadryl and pregnancy category

benadryl pregnancy congestion

mixing ibuprofen and weed

mixing weed and adderall online

mixing ibuprofen and weed

mixing melatonin and weed

augmentin torrino

augmentin

naltrexone reviews for opiate addiction

naltrexone reviews

jardiance

jardiance

cefuroxim sandoz 500 mg

cefuroxim zinnat cefuroxim 960 cefuroxim 960
O Preshevë me famë e plot harmoni,
Ke mbrojtur sedrën me plot trimëri.

Ke rritur shumë persona të ndershëm,
Njëri prej tyre Hafiz Alija i famshëm.

Edhe Ahmed Efendiu, myftiu i vjetër.
Nuk është vetëm ai, por ka edhe tjetër.

Hafiz Nexhatin me çallmë e me xhybe,
Dhe zonjën e famshme, Hafize Habibe.

Fisi i Hafiz Lutfisë plot me hafizllarë,
Ejup Efendija dhe të tjerë shkollarë.

Trim e hero Abdullah Krashnica burrë,
Sakrificën e tij populli s’e harron kurrë.

Edhe komandanti trim, zotëri Skender,
Rrezikun e zhduki, e shndërroi në verë.

Qyteti i bukur me kopshte e me vreshta,
Është një vend i mirë pa fare gënjeshtra.

Mjerisht studentët i helmoi materializmi,
Ai nuk ka fare dallimi nga ateizmi.

Armiqtë ata i bënë kundërshtarë të fesë,
Jo vetëm pa respekt, por edhe pa besë.

Tradhtarët i shtyjnë të mendojnë për sot.
Të mohojnë Krijuesin e të përpiqen kot.

Vëllezërit e mi, rini, drita e ardhmërisë,
Drita e syve dhe shpresa e shqiptarisë.

Studioni fenë që të mos bëheni mohues,
Për të gjetur të drejtën gjeni ca udhëzues.

Problemet tuaja zgjidhini me mentalitet,
Të mos mbeteni injorantë, kryeni fakultet.

Bëhuni humanitarë, por pa fare interes,
Në jetën e ahiretit dorëthatë të mos mbesë.

Meqë për veprimet do të japësh llogari,
Përpiqu për ditën e lumtur në ardhmëri.

Abdulkadri Preshevarë