PRESHEVA

cefuroxim sandoz 500 mg

cefuroxim zinnat cefuroxim 960 cefuroxim 960
O Preshevë me famë e plot harmoni,
Ke mbrojtur sedrën me plot trimëri.

Ke rritur shumë persona të ndershëm,
Njëri prej tyre Hafiz Alija i famshëm.

Edhe Ahmed Efendiu, myftiu i vjetër.
Nuk është vetëm ai, por ka edhe tjetër.

Hafiz Nexhatin me çallmë e me xhybe,
Dhe zonjën e famshme, Hafize Habibe.

Fisi i Hafiz Lutfisë plot me hafizllarë,
Ejup Efendija dhe të tjerë shkollarë.

Trim e hero Abdullah Krashnica burrë,
Sakrificën e tij populli s’e harron kurrë.

Edhe komandanti trim, zotëri Skender,
Rrezikun e zhduki, e shndërroi në verë.

Qyteti i bukur me kopshte e me vreshta,
Është një vend i mirë pa fare gënjeshtra.

Mjerisht studentët i helmoi materializmi,
Ai nuk ka fare dallimi nga ateizmi.

Armiqtë ata i bënë kundërshtarë të fesë,
Jo vetëm pa respekt, por edhe pa besë.

Tradhtarët i shtyjnë të mendojnë për sot.
Të mohojnë Krijuesin e të përpiqen kot.

Vëllezërit e mi, rini, drita e ardhmërisë,
Drita e syve dhe shpresa e shqiptarisë.

Studioni fenë që të mos bëheni mohues,
Për të gjetur të drejtën gjeni ca udhëzues.

Problemet tuaja zgjidhini me mentalitet,
Të mos mbeteni injorantë, kryeni fakultet.

Bëhuni humanitarë, por pa fare interes,
Në jetën e ahiretit dorëthatë të mos mbesë.

Meqë për veprimet do të japësh llogari,
Përpiqu për ditën e lumtur në ardhmëri.

Abdulkadri Preshevarë