NGA PËRMBLEDHJA RISALE-I NUR

AFORIZMAT

PËRPILLUAR NGA VEPRAT
          
RISALE-I NUR

Aforizmat i përngjajnë bërthamës. Ashtu si te një bërthamë e vogël është përmbledhur një dru gjigant, ashtu edhe te aforizmat janë përmbledhur shumë kuptime që lulëzojnë tek njeriu.

Përgatiti
Abdylkadir Haktanër

Juve nuk duhet t’ju mërzisë ndonjë përsëritje që është bërë në këtë libër. Sepse  ashtu  si  përsëritja e ngrënieve, pirjes së ujit dhe të punëve rrjedhë nga nevoja, njësoj edhe fjalët serioze, janë si vërejtje që ato duhet të përsërisen.

PARATHËNIE

Aforizmat i kam përpiluar nga librat e dijetarit të shekullit Bediüzzaman Said Nursiut. Sepse sot këto libra jan përkthyer mbi pesëdhjetë gjuhë t bots.
Vëllezër dhe motra! Po jetojmë në një kohë në të cilën njerëzit janë okupuar me shumë sende të nevojshme dhe të panevojshme. Për këtë arsye këtë libër e bëmë me  aforizma. Sepse aforizmat janë përmbledhja e shumë fjalëve të kuptueshme.

Pra, meqë problemi më i madh i njerëzimit është mosbesimi, atëherë unë, deri në frymën e fundit, dëshiroj të përpiqem që atdhetarëve të mi t’iu ndihmoj duke argumentuar se patjetër është një Zot – All-llah xh.sh. dhe se ekziston një jetë tjetër, në të cilën njeriu ose do të shpërblehet për veprat e tij të mira, ose do të dënohet me një torturë të dhimbshme, ngaqë ka kundërshtuar Krijuesin e tij.

E vërteta është se secili njeri përbëhet nga dy lloj cilësish: cilësitë materiale dhe ato shpirtërore. Kur i hedhim materialistet, bindemi se asnjëri prej tyre nuk është i kënaqur. Sepse vdekja, që të përpin, i qëndron përpara secilit njeri si ndonjë kuçedër.

Mohuesit besojnë se vdekja është zhdukje, humbje, fund dhe ndarje nga të gjithë dashamirët. Ndërkaq, jeta e besimtarit ka shumë dallim, sepse ai beson se ekziston All-llahu dhe  Ai All-llahu, që njeriun e do shumë, ia jep fenë që t’ia bëj jetën xhennet të dy botët.
Megjithatë, ashtu sikurse nuk mund t’ia tregosh tjetërkujt shijen e frytit që ke ngrënë, po ashtu, edhe kënaqësinë që ty ta ka dhënë besimi, nuk mundesh t’ia tregosh ateistit.

Fitoret dhe lumturitë e mëdha me të cilat do të përballet muslimani janë tre:
-E para: Shpëton nga tortura e dhimbshme e xhehennemit për një periudhë të pafundme.

-E dyta: Fiton lumturinë në një kohë të pafundme, gjatë së cilës ai nuk do të përballet me asnjë send që e shqetëson atë.


-E treta: Lumturia më e madhe për besimtarin është rasti kur dotë shohe vetë All-llahun, meqë  në moshën e tij të përkohshme ai ka mundur ta fitoje kënaqësinë e All-llahut të Madhëruar që Ai nga hiçi eka krijuar atë.

Tani për të kuptojm çfare është jeta e përjetshme do të ju tregoj mënjë shembull: Drita në një sekund përshkon 300,000 km. Sikur Shprastësira e kosmosit që mbatet me vitet e dritës dhe  kozmosi ështëi thellë zdisa miliarde vitë të drites,  këtë shprastësirë ta mbushim plotë me kokërat e grurit. Pastaj prej këtij gruri një shpend në një vitë të hante vetëm  një kokër gru . Vjen koha që ato grurët sosen, Por jeta e përjetshme nuk soset kurr e asnjëherë

Numrët kliko dhe vazhdo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 >>>