23   PËR TË BËRË SUKSESË DUHET DITUR  

Me dy shembulla do tua sqaroj këtë: Doktori po qe se eka marur diplomën me ryshvet, apo pasi eka marur diplomën ikan kaluar shumë vjetë pa pratikuar. ka mundë si që ti mbyte shume njerëz,

Një djalë 12-16 ka qenë çirak tek një robaqepsi dhe deri ka arritur në moshën gjashtdhjetë vjeçarë ka braktisun profesinë e tij, atëhere ky njeri sa mund të ketë ekspertizi në profesinë e robaqepsit      

    Këtu e kuptuat se, një punë që të kryesh mirë duhet të bëhesh eksperti i asaj dege.

    Tani mendoni për çështjen serioze që ështe për secilin ta dije vehten se kush është, nga ka ardhur këtu, përçka ka ardh e më në fund ku dotë shkoje.

    Një njeri, të krijoje edhe disa fakultete, po qe se nuk ka mundur ta zgjedhe problemin e vdekjes që ua ka ngulur përpara, ai ka mbetur i padijëshem. A nuk ka nevojë  njeriu të thotë vehtes? mua as nëna as iati nuk më ka krijuara. Ato vetëmse janë nga një shkakë, e duke vazhduar të thotë vehtes mu sigurishtë më ka krijuar Ai All-llahu që ka krijuar 200 miliarde galektike me nga 200 miliarde yje, ato duke sillur e rrotulluar nuk bëjn aksident.

Por mjerishtë sot sa vetë janë ata që mendojn të zghedhin këtë problem. Shumica e njerëzëve janë ngjitur në materjen e dukshme dhe e forcojn mendimin e tyre duke parë se shumica e njerëzëve po mendojn si vetë ata dhe po vazhdojn jetën duke mos menduar as dënimin e jetës së keqe të xhehennemit. As janë duke menduar se nuk është e mundur të mbese pa shpërblim ai që i nënshtrohet detyrimeve të Krijuesit të Madhërishem. Po jetonin duke mos ditur se këtu kan ardhur për të provuar.     

24   DJEMT PA PUNË FËMIJA SHTATEDHJETË VJEÇARE

Po tingllon muzika e po bëhet diçka: Njëri kishte dalur në rrugë e po këndon kangë, disa tjerë duke entuazmuar po duart trokisin e po qajnë.

 Ka qenë e mundur këto njerëz të bëhen fetarë, por nuk kan mundur t’i afërohen fesë .

Po të kishim mundur më parë këtyre ti afrohem  që tua çojm fenë, ato nuk do të  ishin në këtë mënyrë, por dotë lexonin libra, do të pyetshin pyetje, nga habija ndoshta kishin humbur vehten, ndoshta duke qarë edhe dotë adhuronin.
Këto shpirtata me emcione, këto njerëzit e ndjeshëm që në mbrendësinë e tyre ndoshta ekishin pasur dëshirën për të bërë fetarë, mjerishtë këtyreve ne nuk i dolum zot, sepse ksisoj njerëz ka në çdo vend në çdo kohë, këtyre po të kishim dalë zotë ne, ka qenë e mundur të gjejnë rrugën e të bëhen fetarë.

Sa gabim që për komunizmin kan sakrifiquar çdo gjë. Këtyre po të kishim treguar të vërtetat e fesë islame, shumë më tepër kishin bë isakrifiques. Por mjerishtë nuk i dolum zot.

Mendoni në stadium kur luajnë fotboll, këto njerëz që nuk kan mundur të zotrojn idenë e duhur, për të luajn futbol grihen pas agimit, në mëngjesë derdhën në rrugë, bëhen bishtë e sa pritin për të hyjnë në stadium. Këto për tjetër send jo por për futbollin bëjn këto. Debatojn, bërtasin e kërcejnë, duke entuazmuar bërtasin, harrojn se në çfare koh janë, derisa në atë rrugë janë gati të  japin edhe shpirtin.

Mbetëm vonë nuk mundum të arrijm këto që janë në këtë gjendje, po të kishim arritur në kohën e duhur, ndoshta edhe ata bashk me ne kishin përjetuar islamin. Ndoshta megjithë vehten të gjithë çka kanë, e kishin dhënë islamit dhe isin bë besimtarët të devotshem.

Pra ka pasë mundësi edhe i dehuri të bëhet muslimani mirë! Por këto njerëz vrapojn për një qëllim artificiale. Në vend se të bërtasin të thuajn: O Zot! Ato bërtasin kot. Disa që bërtasin pas dashnorëve tyre, e harojn vehten nuk ndiejnë lodhje, e harojn gjumin.

Po të kishim arritur më herët tek ato që bëjnë vetë vrasje, ka qenë e mundur të bëhen musliman i mirë. Po të kishim treguar atyre islamin në kohën e duhur atyre, nëpër shpirtra të tyre kishte lulzuar një botë tjetr dhe kishin mund të fitojn rrugën e lumturisë.

Ah ato gangstera! Vagobande! Dhe teroriste! Këto tërësishtë janë trima të famshëm, por ishin bë njerëz të ndryshe të mos kishin humbur fenë islame!

Fëtrati (krijimi i njeriut) nuk rrenë, këto po tishin bë fetarë, kishin lëvizur më të madhe. Ata  që patën mundësi të bëhen antarët e bukur të fes, ubën njerëz anormal, kurse tëk ato, po të kishim punuar sa duhët, ndoshta ishin bë njerëz normal.

Fund, në fenë islame shume njeri ka mbetu vetëm në kore, Ato nuk mundëm t’i ngrejm në atë vend që kishin drejtë.

Jo vetëm shpirti i besimtarit  por secili njeri ka nevojë të besoje në All-llahun.

Këtë fjalën tim pazarët e vërtetojn…Fshati e qyteti e vërteton…Të gjitha,të gjitha vendet që jetojn njerëzit, pra edhe disa vendet të Europës. Ne na shtynë të qajm, sepse edhe  ato jan njeri si ne, por po vrapojn të bëhen një cep dru i xhehennemit

Mjerishtë feja islame edhe tek shume muslimanët mbeti vetëm në kore, në dukje, në teori e jo në pratikë. Sepse as individet, as komunitetet musliman kësaj çështjes jetsore sa duhet nuk munden ti dalin zot.

Që të punojn sa duhet me seriozitet, sot as dijetarët as familja besimtarëve nuk po mundin ta kuptojn nivelën që ka rë njerëzimi . Shih rrugët plotë me të ritë. Këto jo vetëm ditën edhe natën deri në vonë po qëndrojnë nëpër rruga, qeshin bërtasin flasin fjalë të pahijshem. Së pari me cingare ua rëshqasin këmbët e tyre, ngadal ngadal tërhiqen në alkool, bixhoz e narkotik dhe vazhdon më tej…

Po që se prindrit fëmive tyre seriozisht nuk i dalin zot, javët e mujët e këtyre fëmive kështu kalojn dhe më në fund mbesin edhe pa studim edhe pa donjë profesi . Megjithë atë këto të ritë kanë nevojë për para. Katastrofa është këtu. Këto të ritë që nuk po mundin të fitojn paratë me rrugë normal, fillojnë të futen nëpër rruga anormale,
Me këtë gjendje kulltura çfenuar që ka mbetur jasht besimit në Krijuesin e universit, njerëzëve duke dhënë lirinë e pakufishem, që të bëjn çka të doje shpirti i tyre, Kjo vazhdon e shkon deri e kap donjë smundje, apo policia apo vdekja. Nga këtyre të ritë, sa vetë që e kuptojn gabimin që koha e tyre ka kaluar në vende boshe. Këto ngaqë nuk kan ditur vlerën e kohës, e jan bë njerëz pa vlerë.

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 >>>