O njeri! Ai që ka vizatuar shenjat e gishtërinjëve të tua, në të njëjtën kohë di shumë mirë se a i ke zgjatur duart tuaja drejt hallallit apo drejt haramit. Në qoftë se ecim sipas këtij mendimi, do të kuptojmë ndryshimin që ekziston në mes dorës së njeriut dhe putrës së luanit, apo thundrës së mushkës. Njëri lufton për të drejtën, ndërsa tjetri nuk ka dijeni se çfarë është e drejta. Ky është edhe një nga ndryshimet në mes njerëzve dhe kafshëve.

Në një vend shohim një statujë. Në supet e saj qëndrojnë zogjtë. Kjo statujë për zogjtë nuk është veçse një copë guri. Përkundrazi ne mundohemi të kuptojmë artin me të cilin punon skulptori. Njeriu që kupton veprën e skulptorit duhet të kuptojë edhe “Skalitësin” që e ka bërë njeriun. Ashtu si një statujë nuk është rastësi por është bërë nga një skulptor, pra ka një krijues, ashtu edhe kjo botë është krijuar nga një Mjeshtër dhe është vepër e Tij.

Syri

Skulptori kur do të bëjë një skulpturë, mundohet që t’ia bëjë sytë njëlloj. Sytë e njeriut janë të njëjtë. Në qoftë se ne do t’ia nxjerrim sytë një të vdekuri dhe t’ia peshonim do të kenin peshë të njëjtë. Në qoftë se marrim parasysh edhe ngjashmërinë e ngjyrës, atëherë njeriut nuk do t’i mbetej gjë tjetër veçse të çohej në këmbë dhe të thërriste: ‘Unë jam një vepër arti dhe gjetja e “Artistit” është një detyrë që i përket njeriut’.

Kur e analizojmë beben e syrit, shohim një art dhe besojmë në ekzistencën e një “Artisti”. Prandaj dhënia e shkencave natyrore ose e biologjisë si lëndë mësimi nëpër shkolla, është një lloj ibadeti (adhurimi).

Nxënësit nuk do t’i hyjnë në punë vlerësimi maksimal i mësimit, por e rëndësishme për të është fitimi i kënaqësisë së Allahut. Rritja dhe edukimi i fëmijëve të ditur dhe besimtarë, do të ndikojë më vonë në brezat e ardhshëm. Le të mendojmë pak beben e syrit. Syri ynë mat me hamendje largësitë. Në qoftë se ai pyetet se, “Sa larg është ndaj nesh ky vend?”, atëherë syri duke shikuar drejtë, jep një përgjigje të përafërt, p.sh. 350 m. Ajo që ndodh është kjo: Në kohën që syri drejton shikimin e tij drejt pemës, shikimi i të dy syve bashkohet tek pema. Ky shikim i kalohet trurit dhe ai jep largësinë nëpërmjet telave të zërit. Telat e zërit e japin përgjigjen nëpërmjet gojës = 350 m.

Duke shfrytëzuar shikimin e syrit janë bërë tendenca. Telemetrat që përdoren në tanket amerikane M47 dhe M48 shërbejnë për të matur distancën. Qitësi që ndodhet tek telemetri merr shenjë. Pastaj fillon të ulë çelësin. Kur çelësi ulet zhduken shenjat që quhen “sitero”. Kësaj i thuhet edhe “fluturimi i siterove”. Ato i ndajmë në dy grupe. Këto ndodhen në sytë e telemetrit, (njëri në të djathtë e tjetri në të majtë). Kur vëzhgojmë sistemin e punës së syrit të njeriut, shohim një telemetër të zhvilluar. Çmimi i një telemetri është shumë i shtrenjtë. Në qoftë se telemetri bëhet nga syri i njeriut atëherë pse syri i njeriut të vdekur nuk kushton asgjë. Këtu qëndron edhe arti i pavdekshëm i Atij që krijoi syrin e njeriut. Të bëjë nga substancat më të lira ato më të shtrenjtat. Edhe truri elektronik (kompjuteri) nuk është gjë tjetër veçse një përngjasim i trurit të njeriut. Duke ndjekur pjesët e trurit të gjallesave u krijua një shkencë më vete.

Veshi

Duke marrë shembull veprat, xhamitë e ndërtuara nga arkitekt Sinani, u ndërtuan xhami të reja. Ne kur flasim për to themi “veprat e arkitekt Sinanit”. Nga ana tjetër vepër e kujt janë gjallesat që merren shembull? Kush e krijoi veshin tonë? Mjetet që nxjerrin zë si gramafoni, magnetofoni, radioja kanë treguar një zhvillim të madh dhe me shkencëtarin Edison e me mundin e mjaft inxhinierëve teknicienë, pjesë të ndryshme muzikore kanë arritur deri në shtëpitë tona. Megjithë këtë zhvillim asnjë prej mjeteve të zërit nuk ka arritur nivelin e zërit që është tek gjallesat. Veshi ynë është një mjet tepër i zhvilluar dhe veçoritë e tij nuk i ka asnjë mjet tjetër bashkëkohorë. Le të analizojmë edhe aftësinë e veshit në dëgjimin e zërave të ulët. Disa njerëz me ndihmën e mikroskopit mendojnë se mjetet elektronike dëmtojnë veshin. Ndërsa e vërteta është krejt ndryshe. Siç dihet zëri hyn në vesh nëpërmjet diafragmës së hapur, duke u dridhur, pastaj përsëri duke u dridhur hyn në daullen e veshit. Këto dridhje të daulles së veshit në pjesën e brendshme të tij, krijojnë një përzierje. Prej atij sinjali me anë të  fijeve nervore shkon në tru. Për këtë arsye forca e zërit që ndikon tek veshi matet me distancën e zërit. Këtu na vjen në mendje një pyetje:

Meqenëse veshi ynë është në gjendje të dëgjojë edhe zërat më të ulët, si ka mundësi që nuk dëgjon zhurmat e shumta që dalin nga mjedisi që na rrethon nga mëngjezi deri në mbrëmje? Veshi dëgjon shumë mirë edhe zërat e lartë. Në bazë të saj një zë pengon një tjetër. Kjo veçori e veshit bën të mundur që veshi të dëgjojë edhe disa zëra të cilët dalin nga një vend në të njëjtën kohë. Kjo në të vërtetë është një dhuratë e vyer e Allahut (xh.sh.). Përdorimi i kësaj veçorie nga ana e veshit, në çfarëdo lloj mënyre është një karakteristikë tjetër e tij. Ata të cilët merren me shkencën e zërit, e dinë shumë mirë këtë gjë. Në këtë çështje njerëzit e shkencës arritën të vërtetojnë se veshi dëgjon në mënyrë të ndarë (veçuar) zërat e hollë nga zërat e trashë. Këtë karakteristikë të sistemit të dëgjimit mund ta vëmë re në një bisedë me muzikantë. Ju edhe në qoftë se jeni brenda një grupi njerëzish mund të dëgjoni mirë zërat që dëshironi ose ndonjë instrument. Edhe inxhinierët që kanë bërë eksperimente mbi zërin, duke provuar çfarëdo lloj sistemi, kanë marrë cilësinë e një dirigjenti orkestre. Tani le të flasim rreth veçorisë sterofonike të veshit. Kjo është një nga veçoritë më të rëndësishme të tij dhe tregon nga cila anë vjen zëri.

Për shembull e zëmë se një person na thirri. Në qoftë se personi që na ka thirrur ndodhet në anën e djathtë, atëherë më parë do të përgjigjet veshi i djathtë. Në këtë mënyrë kuptojmë se thirrësi ndodhet në anën tonë të djathtë. Për të ditur se nga ka ardhur zëri duhet të dimë se nga cili vesh ka hyrë. Koha e kalimit të zërit nga njëri vesh tek tjetri, përbën një të miliardat e sekondit. Këtë punë sistemi nervor e kryen në mënyrë perfekte. Të gjitha këto tregojnë që veshi është një vepër arti e pavdekshme.

Mjetet që formohen nga imitimi i gjallesave

Pasi u mësua funksioni i veshit, u prodhuan mikrofonët. U analizuan zogjtë dhe më vonë u ndërtuan avionët. Masa e distancës të krahëve të zogjve nuk është e njëjtë me atë të avionit. Kraharori i avionit është i rëndë, ndërsa krahët janë të lehtë. Në qoftë se masa e distancës së krahëve tek avioni do të ishte e njëjtë me të zogjve atëherë asnjë avion nuk do të rrëzohej. Dhe avionëve që i fikën motorët do të uleshin në tokë si zogjtë. Meqë krahët i kanë të mëdhenj ekziston rreziku i thyerjes së tyre. Dhe avionët që u këputen krahët, bien poshtë si një gur. Për këtë arsye u zvogëlua masa e krahëve dhe u shtu forca e motorit. Me prishjen e motorit ndodhën fatkeqësitë. Siç ka avioni materiale ndërtimi, ashtu edhe zogjtë kanë materialet e tyre ndërtimore. Aty ku ndodhet ndërtesa, ndodhet edhe materiali i ndërtimit. Në disa vende mund të shohim ndërtesa të reja. Na bien në sy gurë, rërë, çimento dhe hekur. Të vjen të dalësh para tyre dhe t’u thuash: “O mjete ndërtimi, çohuni, mblidhuni dhe bëhuni shtëpi”. Njerëzit që mund të na dëgjojnë do të qeshnin me ne ose do të na quanin budallenj. Po, në të vërtetë materialet e ndërtimit kanë nevojë për një inxhinier që të bëhen shtëpi. Në një ndërtesë tullat e vendosura si qeliza, dritaret si sytë, dyert si goja, themelet si kockat, nuk janë të bëra vetvetiu. Dhe nuk mund të bëhen vetvetiu. Veza nuk ndryshon nga një material ndërtimi. Ajo që quhet vezë ka nevojë për një material ndërtimi, ose për një mjeshtër me emrin pulë, për një mjeshtër që nuk ka të ngjashëm dhe ndjekës në artin e tij. Në shekullin tonë prodhohen zogj plastikë, por ato nuk janë të gjallë dhe janë vetëm lojëra. Përkundrazi zogu që del nga pula është gjallë, ha, pi dhe rritet. Në qoftë se bëhet pulë, prodhon vezë. Ta bësh të bëjë vezë atë që nuk e di se çfarë është ajo, ta bësh pulën si një fabrikë vezësh është vetëm vepër e Inxhinierit të natyrës.

Ne kemi frikë se mos thyhet një zog pule loje, po nga ana tjetër hamë me lehtësi pulën. Përse vallë nuk “zemërohet” me ne Ai që e ka krijuar atë, që pas atij mundi që bëri për ta rritur, e presin dhe e hanë? Por përkundrazi Ai na e bëri hallall (të lejuar) ngrënien e tyre. Kjo do të thotë që Ai i Cili e ka krijuar pulën, e ka krijuar shumë lehtë dhe e ka bërë një mall të lirë.

S’ka dyshim që çdo send dëshmon për Krijuesin e vet. Prandaj edhe ne le të dëshmojmë se:

“S’ka Zot tjetër përveç Allahut dhe se

Muhammedi është rob dhe i Dërguari i Tij.”

viagra online

where to buy abortion pill abortion pill prescription where to buy abortion pills online
where can i get the abortion pill online buy abortion pills online abortion pill
cheater click why do men have affairs
viagra 100 mg canada pricing buy viagra in amsterdam online
go viagra with delayed ejaculation buy viagra without prescription in usa
infidelity in marriage read here find an affair
click redirect open
go online affair click here
why do husbands have affairs how many people cheat open
men who have affairs online women that cheat
married men having affairs website go
cheats unfaithful wives my wife cheated
why do wife cheat on husband catching a cheater link
women that cheat married cheat go
signs of a cheater how many women cheat on their husbands how to catch a cheat
website what makes people cheat open
read here read I cheated on my husband
women who cheat when your husband cheats reasons wives cheat on their husbands
medical abortion pill risks how to use the abortion pill cost of the abortion pill
abortion clinc how do you do abortion what is an abortion clinic
how to cheat on wife most women cheat my husband cheated
how can people cheat wife cheaters women who like to cheat
early hiv symptoms in women link transmission of hiv
would my husband cheat hartlandavenueschool.com just found out my husband cheated on me
women cheat parentpower.com women who like to cheat
how to know your wife cheated link want to cheat on my wife
spanking adult babies stories site adult baby girl stories
how often do women cheat on their husbands men having affairs husband watches wife cheat
stories of little sex myjustliving.com sex stories of preteen girls
free malayalam hot sex stories astrobix.com tween girls tribb sex stories
anal sex stories turbofish.com tamil sex stories readable
online affair dogancoruh.com women who cheated
canadian pharmacy coupon code blog.blinddude.com discount pharmacy cards
prescription drugs discount cards beautysavings.net coupon rx
discount coupons for prescription medications blog.optimalmortgageservices.com walgreens coupon code prints
discount prescription card open pharmacy discount code
why men cheat married men that cheat women who cheated
viagra 2016 coupon prescription drugs coupon internet drug coupons
free discount prescription card discount prescriptions coupons coupons viagra
prescription savings cards printable viagra coupon coupon for prescriptions
pfizer viagra coupon allied.edu prescriptions coupons
coupon for viagra go free prescription cards
prescription discount coupon link viagra coupons 2016
can i take hydroxyzine with zyrtec can i take hydroxyzine with zyrtec can i take hydroxyzine with zyrtec
can i take zocor with prinivil site can i take zocor with prinivil
free abortions ronnebybloggen.se reasons for abortion
facts against abortion abortion clinics in atlanta ga where to get abortion pill
cialis coupons online site cialis coupons online
what is the generic name for bystolic generic for bystolic when will bystolic go generic
progesterone and irritability progesterone and irritability progesterone and irritability
bystolic generic alternative bystolic coupon voucher generic name for bystolic
chemical abortion 1world2go.com the morning after pill
tudorza patient assistance open coupons for bystolic
does bystolic have a generic bystolic discount card bystolic generic alternative
sumatriptan 100 mg http://sumatriptannow.com/100-mg sumatriptan 100 mg
generic for bystolic bystolic manufacturer coupon
diabetes type 2 can diabetic ed be reversed
new prescription coupons sporturfintl.com free printable cialis coupons
prescription savings cards codesamples.in canada drug pharmacy coupon
new prescription coupon cialis.com coupon cialis coupon free
nimodipine stroke nimodipine indication nimodipine tabletta
ethambutol hydrochloride open ethambutol mechanism of action
quetiapine bijsluiter redsoctober.com quetiapine bijsluiter
buscopan tropfen go buscopan
viagra kaufen read viagra ersatz
motilium arabe link motilium et grossesse
exelon link exelon pflaster
cartier cartia cartia
amlodipine arrow link amlodipine
canesten nagelset yunaweddings.com canesten gyn
how much is a abortion pill where can you get an abortion articles on abortion
abortion pill online online coupons free abortion clinics near me
cialis prescription coupon open cialis trial coupon
new prescription coupon cialis coupon 2015 free cialis coupon 2016
prescription coupons myvisajobs.com coupon for prescription
kamagra 100mg tracyawheeler.com kamagranow
abortion pill facts about abortion abortion facts and statistics
aspiration abortion abortion clinics in colorado springs how much is abortion
duspatal kopen duspatal vrij verkrijgbaar duspatalin buscopan
abortion advice article on abortion abortion experiences
lilly cialis coupons free printable cialis coupons coupons for prescriptions
cialis cialis generique cialis
amoxicillin-rnp amoxicillin al 1000 amoxicillin endikasyonlar
late term abortion pill aegdr.org abortion pill questions
cialis generique cialis effet cialis 20
non surgical abortion pill early abortion pill abortion pill pictures
amoxicillin-rnp agama-rc.com amoxicillin 500 mg
vermox alkohol vermox sirup vermox
2nd trimester abortion pill early abortion pill where to get an abortion pill
priligy thailand corladjunin.org.pe priligy resepti
viagra kamagra cialis website-knowledge.com viagra cena
cost for an abortion how does an abortion pill work costs of abortion pill
lamisil pomada lamisil para que sirve lamisil cream
coupon for prescriptions free cialis coupons discount prescription coupons
abortion pill law abcomke.sk cytotec abortion
amoxicillin al 1000 amoxicillin endikasyonlar amoxicillin 500 mg
vermox prodej vermox prodej vermox cena
how much is the abortion pill abortion pill video chemical abortion pill
discount prescriptions coupons cialis discount coupon cialis free sample coupons
prescription drugs coupons accuton.com cialis coupon codes
coupon for prescriptions coupons for prescriptions coupon cialis
vermox bez recepta vermox doziranje vermox tablete nuspojave
nootropil 800 mg nootropil 800 g nootropil danmark
feldene flas para que sirve feldene gel feldene d
cialis coupons free acnc.com prescription discount coupons
vermox house.raupes.net vermox prospect
when can you get an abortion pill average cost of abortion late term abortion pill clinics
cialis tablet cialis cialis 20
feldene d gruene-kehl.de feldene gel precio
cost for an abortion abraham.thesharpsystem.com average cost of an abortion pill
online cialis coupons adlerhohenems.com cialis prescription coupon
lamisil comprimidos lamisil crema precio lamisil spray
lamisil para que sirve warpedfish.co.uk lamisil spray
nootropil piracetam nootropil buy nootropil piracetam
amoxicillin al 1000 amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin dermani haqqinda
acetazolamide spc acetazolamide pka acetazolamide
abortion legal dilation and curettage abortion price for abortion
free printable cialis coupons prescription coupons free discount prescription card
coat hanger abortion out-null.com abortion in america
abortion laws myfinancialbook.com abortion clinics in austin tx
do i have an abortion early pregnancy termination abortion in first trimester
who can have an abortion problems with pregnancy abortion in first trimester
cialis online coupon cialis coupons printable coupons for cialis printable
uses of naltrexone mikemaloney.net naltrexone for sale
what is an ldn link naltrexone dosing for alcohol dependence
naltrexone for anxiety go low dose naltrexone cost
neltrexon blog.pelagicfm.com naltrexone half life
low dose naltrexone side effects floridafriendlyplants.com low dose naltrexone anxiety
how to get low dose naltrexone link naltrexone effects
naltrexone side effects depression click naltrexone how long does it last
revia medication site low dose naltrexone anxiety
methsuximide charamin.com naltrxone
naloxone alcohol treatment blog.jrmissworld.com naltrexone how long does it last

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12