-“ Sa e sa argumente ka në qiej e në tokë, të cilët i shohin, por ata nuk i vështrojnë fare.” (Jusuf: 105.)

-“(A jo besimtari eka gjendjen më të mirë) Apo ai që kohën e natës e kalon në adhurim, duke bërë sexhde, duke qëndruar në këmbë, i ruhet (dënimit të) botës tjetër dhe shpreson në mëshirën e Zotit të vet? Thuaj: “ A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë?” Po vetë të zotët të mendjes marin mësim.” ( Zumer: 9.)

18

METODA GJEOLOGJIK

Prof. Dr. Danald Robert Cor
(Profesor i Gjeo-kimisë)

Ka doktoruar në universitetin e Colombia’së, në njëjtë universitet ka punuar si pedagog i hulumtimit, pastaj në universitetin Cholten ubë profesor i Assecie’së. Ka specijalizu me rrugën natyrore që të hulumtoje epokët gjeologjikë.

Pa dyshim është se nuk mund të diskutoj a ekziston All-llahu apo jo pa mbetur nën ndikim. Ndërsa para se të sqaroj disa argumente shkencore nuk pati nevojë të themë atë fjalë. Sepse tillë një besim kundërshton me shpirtin tim, për këtë do të filloj të sqaroj argumente shkencore

Po që kërkoni të ju sqaroj shkaqet e besimit tim. Në profesinë tim të gjeologjisë janë shumë shkaqe që, fortë na detyrojnë ti besojm All-llahut. Bile për besimin tek All-llahu para se të hedhim sytë librëve qillore, do të hedhim sy për Ta çfare thotë profesia ynë shkencore, pastaj do të shohim se edhe para nesh librët qëllore kanë argumentuar se është një All-llah.

Unë jam njëri që me shpirtin tim besoj se ka All-llah, besim im të
shpirtit është duke sunduar edhe mendjes sime. Dikush mund të thotë se meqë ashtu besimi ytë ka lidhje personalisht me vehten tënde. Shumica mund të më thuajnë e jotja nuk është argument por imagjinatë. Në këtë rastë atyre u thëmë, tjetër çfare shkakun mund të paraqiteni mes Krijuesin dhe krijesat e mrekullueshem.

Kurse Studimi im shkencore nuk ka lidhje me besimin tim në All-llahun, me ekzistencen e Tij dhe me mbështetjen tim tek Ai. Sepse unë besimin e ndiej në thellësinë e zemrës sime. Dhe zërat që vijnë nga zemra ime ma forcojnë besimin. Dhe Atë e pranova si një detyrë parasore. Unë pas taj kam filluar të studjoj Gjeo-keminë, unë duke vazhduar studimin shkolla mua më detyronte të besoj në Krijuesin e universit. Kur ta doni me mendje të pastër nuk do të mundeni të gjeni send që ju pangon besimin.

Shkurtimisht të ju tregoj dy pëkët që bashkohen me gjeo-keminë dhe teologjinë.

1- Në pikën që patjetër universi ka një kohë fillimit që ështe krijuar.
2- Në këtë univers po sundon një rregull dhe harmoni.
Gjeologjia duke hetuar gurët ka mund të konstatoje se universi ka kohën e fillimit dhe duke përdoruar shumë llojë metoda afërsisht dihet koha e krijimit të universit. Ndërsa edhe këtë nuk duhet të harojm se këto numrët vitet nuk janë ligjë por teori e imagjinatë. Përshembull thuajnë se unëversi është krijuar para 5.000.000.000 vitesh. Edhe ky na tregon se universi nuk është i pafillimt. Po të ishte i pafillimt atëhere në të nuk ka mund të ekzistonte radjasjon. Meqë pasandej u kriju , atëhere duhet të besohet forcës që eka krijuar atë. Mendimi i disave nuk mbështetet as një argumentit që thuajn universi nganjëherë zgjerohet nganjëherë mblidhet. Për këtë unë si shkenctarë argumentojë tezin qe shkrunë në Ungjëll:
“Dhe në fillim Allahu qiellët dhe fytyrën e tokës krijoj.”

Këtë mendim vërtetojnë edhe ligjet termodinamik edhe astronomija edhe hulumtimet e gjeologjisë.

Universi është krijuar më një rregull syperiore në të sundon një harmoni pa shoç, këtë edhe shkeca e gjeologjisë e vërteton.

Rregulli dhe harmonia e universit shumë është e rëndësishme për ata që mirret me shkencët pozitiv, Kjo është një argumenti fortë për ekzistencen e All-llahut. Kjo pa dyshim përputhet edhe me librët Hyjnore, për këtë Sainte Paul’i kështu thotë: “Në universin në çdo send që ka krijuar All-llahu shkëlqen fuqia e All-llahut të Madhëruar.”

Në këtë univers të mos ishte ky harmoni, nuk ishte qenë edhe mrekullitë e Profeteve. Sepse mrekullia eka kuptimin një gjë përmbi ligjet natyrore. Vlera e mrekullive, munt të dale në shesh atëhere kur pranohen ligjet e caktuar të natyrës. Dhe del në sheshë kuptimi i fjalëve të Gjeolut famshëm që thotë: Kuptimi filozofik të adhurimit dhe lutjes së tij del në shesh kur i beson ligjeve që All-llahu ika vendosur në këtë univers. Sepse të ishte vazhduar çrregullimi i universit, apo në këtë universin të ishte një ligj që përmirësimi i tij nuk është e mundur, atëhere nuk kishte mbetur vlera e adhurimit dhe e lutjes ndaj Tij.

Duke dhënë fund kësaj teme themi se profesia im të gjeo-kimisë mua më detyron duke hetuar gjerësishtë ti shikoj krijesat e All-llahut. Duhet të mendojm kohët e kaluar të miliona viteve të universit. Duhet ti shikojmë universin duke parë të gjithë shëndrimet që bëhen në të. Tani kur şikojmë nga ky pikësynimi e kuptojm Madhërinë e Allahut e kuptojm dhe jashtëzakonishtë e vlerësojm, Por për ateistet është katastrofë edhe trishtim edhe të shikojn në njëjtën pikë, megjithë atë pak më vonë edhe ata do të detyrohen të pranojn Madhërinë e All-llahut. Por pendimi pas kohe fare nuk vlenë.

Bile unë dhe populli Amerikan marim kënaqsi kur dëgjojm Ilahija, Poezi dhe shprehjet fetare këto jan përmbledhje nga rregulli dhe harmonia që mban universi. Kuptimi i poezive dhe e Ilahijeve tërësisht përputhet me kuptimöet e zbulimeve të shkenctarëve që shikojn krijesat me seriozitet dhe pa paragjukim. Njëri prej tyre është tillë:

“ O i madh Zot duke habitur sodisim sendet që kan dalur nga duart e Tu. Kur i shikojm yjet, kur dëgjojm zërët e vetitimeve, në çdo anë të universit pe shohim Forcën Tënd . Në këtë rastë Ty të lutemi, Ty pot ë thiremi, shpirti im thotë: O All-llahu i Madh. Sa Je i madh sa Je i lart, këto të vevrteta janë të habitshem.”

19

KRIJUESI ME I MADH

Prof. Dr.Claude M. Hatavai
(Enxhenjeri i lart elektronik)

Ka magjistru në universitetin Colorado, pasi që eka kry studimin në laboratuarin e kompanisë të e elektrikës ka punuar si këshilltarë. Pastaj në qytetin Lancellwied ubë antarë i institutit të auroportit , ka qenë edhe eksperti për ti kontrolluar maqineritë e fizikës dhe të elektronikit.

Unë para se filloj tëju tregoj, pak më gjerë do të ju tregoj shkaqet që më kan detyruar ti besoj All-llahut. Kur kam qenë në gjendjen më të vështirë tek unë ka zënë vend këto sende që kam provuar.

Ai që nuk heton një çështjen nuk mund ta kuptoje dhe të bindet, si ai që vitet ika kaluar mbi ta duke hetuar dhe provuar dhe përjetuar.

Neriu strehim shpëtim e rehatim mëshirë shpirtrisht duhet të kurkoje rek Ai që ka. Pra shpëtimi i njeriut realizohet vetëm duke besuar dhe duke mbështetet tek All-llahu i Madhëruar. Ndërsa Sointe Augustin’i këtë çështje kështu e sqaron: “Realiteti është në këtë drejtim: All-llahu për vehten e tij naka krijuar ne. Shpirti ynë nuk mund të rehatohet ndryshe vetem atëhere kur mbështetet tek Ai.”

Po qe se mua më pyetni përçka besoj se k a All-llah; më parë të tregoj diçka për ata që nuk besojn. Në këtë libër që po bashkëmarin pjesë shkrimtarët kanë dhënë mendimet e tyre çkancore. Çdo projekt patjetër është argument për arkitektin e tij që ka vizatuar atë. Tani pas kësaj, gjukimit të përgjithëshem të ju tregoj se enxhineria im është një shkaku më i madh që më detyron fort të besoj All-llahut. Kam kaluar shumë vitë duke vizatuar projekte e veglave dhe maqinerive elektronike. Para secilin projekt të Zotit sa ma tepër ndieja vehten nevojtarë që të pranoj Madhërinë e All-llahut. Pas specijalizmit tim duke habitur i soditsha krijesat në univers. Në këtë rastë në secilin individ të krijesave që jan krijuar me mjeshtri, ato duke parë me sy me mend e shiha Madhërinë e Gjithëdijëshmit.

Të mendosh diçka kundra saj nuk pajton me logjiken.po qëflasim drejtën ky metodi, im është një metod që edhe më parë që ti besojnë All-llahut ekan përdoruar atë metod. Por duke përparuar shkenca shumë më shumë po na argumenton këtë motodë.

Enxhinieri që ta vendose sistemin që i duhet, duhet të dije se çfare duhet të bëje . Unë shumë vitë kam punuar në një punë kam krijuar trura elektronike që barazitë e ngatruar të zgjidhe mëshpejt. Kësaji thajnë teorina e dy anshëm dhe që ti arrij qëllimit kam përdoruar qëndra bombolli gazi boshe dhe duke krijuar vegla mekanike dhe elektronike, vizitoja rretha të ngatruar. Hetimet shkencore të shoqatave të Lanceliwield’it akoma e perdorojn trurin që kam shpikuar unë. Unë që ta krijoj këtë vegël shum vjetë kam punu. Duke vizatuar projektin e tij u përballova me shumë probleme. Më në fund e zgjodha problemin. Ma tregoni përveç mendjes e talenti dhe sistem me çka mund të krijohet ky vegla . Tani këto vegla e mi ku i mora unë, a rastisishtë u bënën këto? Mendjen ku e mora une? Këto punimet e mi nuk janë të mijët, por jan i Atij që maka dhënë mendjen.

Ne që na kan rrethekuar këto gjëra të universit rregulluar me harmoni na çmendin, pra edhe këto projekte kan një fillim. Këto në dukje punojn veça veçë, por ato edhe meqenë të ndarë njëri prej tjetrit, në realitet ato dalin në shesh nga punimet e përbashkëta të atomëve. Pra për këtë veglën tim që ju tregova duhet plan e proekt, po si thueni a dotë bëhemi aq budalla që të prenojm se universi u bë pa plan e pa proekt a? Ne shkenctarët shumë qartë po shohim se, të gjithë atomët po bëjnë secilin punë punojnë njëri mbrenda tjetrit. Trupi im në dukje nuk ka vlerë që është sa një grimc, por është krijuar si laborator interesante, ai për ta mare këtë formë a nuk ka nevojë për një arkitektin si thuni?

Pa dyshim është se çdo krijesë me dy rrugë krijohet. Apo ato bëhen rastisishtë, apo po bëhen më një plan e projekt. Këto sende sa janë të ngatruar që bëhen njëri mbrenda tjetrit, të dalin në shesh rastisishtë aq bëhet e pa mundshme që stregohet. Tani ne në këtë okeanin e pa fundme të universit nuk kemi tjetër rrugë dalje përveçse të pranojm Mjeshtrin e tyre është i Gjithëdijëshem dhe Gjithëfuqishem.

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>>