Pyetjes së dytë i përgjigjemi:

Në qoftë se ndarja bëhet për të mbrojtur hakun e të drejtëve atëherë spikat drejtësia dhe vëllazë¬rimi, grupimi tjetër është ku grumbullohen urrejtjet e tanishme që vijnë si rrjedhim i veseve të nefsit. Në këtë ndarje, grumbullohen dhe mbështeten ve¬tëm njerëz të korruptuar dhe ambiciozë. Sepse: Po ta përkrahi shejtani një njeri me urrejtje, ai duke përkrahur dreqit atij i këndon dua. Anën tjetër po qe se e përkrah një njeri si melek, atë do ta përbuzë dhe do ti thotë djallë

Përgjigjja e pyetjes së tretë:

Në emër të drejtësisë dhe së vërtetës, ndeshja e mendimeve është reale ato kur bashkohet në themel. Këto pikëpamje duhet të mbizotërojë realiteti. Përkundrazi, po të përkrahim vesin e nefsit, që është si faraoni dhe të dalim para dritës së drejtësisë, atëherë mendimet tona nuk lëshojnë dritën e drejtësisë, por lëshojnë vrer dashakeqësie. Po të mendojmë në mënyrë të prerë dhe të vlerësojmë vetëm idetë tona, atëherë këto ide askush nuk do t’i përkrahë. Sot në botë kërkojnë drejtësi në forma jo të arsyeshme, prandaj ndodhin fraksione, ndarje dhe debate, që s’mbyllen kurrë. Këtë vlerësim e dëshmon bota e tanishme.

Përmbledhje:

10_24022010231950.jpg

Në qoftë se nuk ecet me këto parime të larta të Kur’anit Famëlartë, atëherë ka gjithmonë grindje, përçarje dhe njëanshmëri

Po të mos mbështetësh tek këto parime të larta:

10_24022010231956.jpg

atëherë nuk reflekton drejtësi, por një veprim të ulët. Duhet të marrim mësim nga një ndodhi:

Njëherë e një kohë, Imam Aliu (r.a.), do të ekzekutonte një të pafe, që ishte dënuar me vdekje. Që ta prese kur i vuri shpatën në qafë të pafeut, ky i fundit e pështyu në fytyrë imam Aliun. Imam Aliu e la dhe nuk e mbyti.

I pafeu i tha:

— Pse s’më mbyte?

Imam Aliu iu përgjigj:

— Unë për hirin e All-llahut desha të të mbys, por ti më pështyve dhe më zemërove, kështu që po të të mbys, në këtë moment merr pjesë edhe zemë¬rimi im në këtë mbytjen tënde. Duke të presë ty, mua më prishet çiltërsia ndaj All-llahu, prandaj nuk të mbysa.

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>>