Fjala e 23-të

....................etj.

d) Shtëpitë botuese të huaja në lidhje me Bediuzzamanin:

• A great Movement in Turkey, Maryam Jamilah, 1976 Lahore, Pakistan.

• Al’Imam Bediuzzaman Said Nursi, Jamal Al-Ahmar, 1984, Algjeri.

• Aspect of Religious Identity: The Nurju Movement in Turkey today, Dr. Ali Mermer, 1985, Univ. Durham, Angli.

• Bediuzzamani Said Nursi, Prof. Anna Masala, Universita Degli Studia di Roma, 1978, Romë, Itali.

• Bediuzzaman Said Nursi, Shakhsiyyat Tahrik Sarvat Savlet, Idare-i Maarif-i Islami, Karachi, Pakistan.

• Fikru’l-Edebi ve ve’d-dini, inde’sh-Shejh Said Nursi, Dr. Damir Rajab Muhammed, Kajro, Univ. Ajn’ush-Shems, Egjipt.

• Geschischte Des Islams in Deuchland, M. S. Abdullah, Verlag Strya, 1981, Cologne.

• Hadith, 1986, Musul, Irak.

• Hamid Algar, Said Nursi and the Risale-i Nur Islamic Perspectives Studies, The Islamic Foundation Leicester, 1979, fq. 313-333.

• Identitat, Hrgs. Christoph Elsas, Verlag Rissen, 1983, Berlin, Rep. Fed. Gjermane.

• Ihsan Kasem Es-Salihi, Bediuzzaman Said Nursi, Nazratun Ammetun An Hajatihi ve Asarihi, Stamboll, 1987.

• Khadijah Al-Nibravvi, Dawr Kulluat Rasail El Nur fi Jagzat al-Ummah, Kahire al-Madani, 1993.

• Mine’l fikri ve’l kalb, Prof. Dr. Said Ramazan El’buti, 1974, Damask, Siri.

• Muhsin Abdulhamid, Muttekelimu’l-Asri’l Hadith, Kajro, 1995.

• Orhan Muhammed Ali, Said Nursi, Raxhulu’l-Kader fi Hajatul’-Umme, Nesil, Stamboll, 1995.

• Said Nursi, Sarwat Savlet, International Islamic Publichers, Karachi, Pakistan.

• Ustaz Bediuzzaman Said Nursi, Van jafree bin van Sulaiman, 1983, Kedah, Malajzi.

e) Librat:

1. “Bediuzzamani në 100 pyetje”, Hekimoğlu Ismail, Timaş, Stamboll.

2. “Përçarjet e ahirzamanit”, İttihat, Stamboll.

3. “Shkaqet dhe zgjidhjet e anarkisë”, Mustafa Sungur, Yeni Asya, Stamboll, 1984.

4. “Shkaqet dhe zgjidhjet e anarkisë, terrorit dhe përçarjes”, İttihat, Stamboll.

5. “Gjyqi i Ankarasë dhe mbrojtja e avokat Bekir Berk”, Çeltüt, Stamboll, 1958.

6. “Muxheddidi i shekullit”, İttihat, Stamboll.

7. “Ringjallja në Barla”, Yavuz Bahadıroğlu, Yeni Asya, Stamboll, 1997.

8. “Kush është Bediuzzamani”, Selahaddin Yaşar, Gençlik, Stamboll, 1994.

9. “Ngjarja e Bediuzzaman Said Nursiut; Feja dhe ndryshimi social në Turqinë moderne”, Şerif Mardin, İletişim, Stamboll, 1990.

10. “Bediuzzaman Said Nursiu dhe lëvizja e besimit në Anadoll”, Zekeriya Kitapçı, Kuzucular Ofset, Konia, 1998.

11. “Bediuzzaman Said Nursi dhe filozofia e shtetit”, Safa Mürsel, Yeni Asya, Stamboll, 1980.

12. “Bediuzzaman Said Nursi dhe Nurxhulleku”, Dr. İhsan Işık, Ünlem, Stamboll, 1990.

13. “Bediuzzaman Said Nursi dhe Nurxhulleku”, Dr. Semih Rexhep, Sözler, Stamboll.

14. “Bediuzzaman Said Nursi dhe Risale-i Nur”, M. A. Hamit, Yeni Asya, Stamboll.

15. “Bediuzzaman Said Nursi”, Hekimoğlu İsmail, Denge, Stamboll, 1998.

16. “Bediuzzaman Said Nursi”, Vecihi Nur, Sim.

17. “Bediuzzaman Said Nursi”, Yavuz Bahadıroğlu, Yeni Asya, Stamboll, 1989.

18. “Jeta e Bediuzzaman Said Nursiut”, I,II,III, Abdülkadir Badëllë, Timaş, Stamboll, 1990.

19. “Universiteti Bediuzzaman”, Nexhmeddin Şahiner, Timaş, Stamboll, 1998.

20. “Bediuzzamani dhe nacionalizmi”, Zekeriya Yıldız, Timaş, Stamboll, 1995.

21. “Bediuzzamani dhe politika”, Bekir Berk, Timaş, Stambolli 1993.

22. “Bediuzzaman dhe mendimet e orientit”, Adem Ölmez, Sabahaddin Yaşar, M. Emin Üner, Yaşar İnceyol, Yeni Asya, Stamboll, 1998.

23. “Bediuzzamani dhe misticizmi”, Mehmet Kırkıncı, EKEV, Erzurum, 1998.

24. “Bediuzzaman”, İslam Yaşar, Yeni Asya, Stamboll 1993.

25. “Problemet tona sociale sipas Bediuzzamanit”, Mustafa Kırıkçı, Emre, Stamboll, 1995.

26. “Gratë që janë takuar me Bediuzzamanin”, Nuriye Çelegen, Yeni Asya, Stamboll, 1987.

27. “Mendimet e Bediuzzamanit për ekonominë”, Aziz Kutlar, Tebliğ, Stamboll, 1986.

28. “Letrat e Bediuzzamanit në burg”, Nexhmeddin Şahiner, Yeni Asya, Stamboll 1992.

29. “Vëllazërimi Turko-Kurd i vërtetuar nga Bediuzzamani”, M. Latif Salihoğlu, Gençlik.

30. “Si e njoha Bediuzzamanin”, Mehmed Kırkıncı, Zafer, Stamboll, 1993.

31. “Islami dhe hilafeti nën dritën e pikëpamjeve të Bediuzzamanit”, İsmail Mutlu, Mutlu, Stamboll 1993.

32. “Islami dhe nacionalizmi nën dritën e pikëpamjeve të Bediuzzamanit”, İsmail Mutlu, Stamnoll 1994.

33. “Besimi tek kaderi nën dritën e pikëpamjeve të Bediuzzamanit”, İsmail Mutlu, Stamboll, 1995.

34. “Shenjat e kijametit nën dritën e pikëpamjeve të Bediuzzamanit”, İsmail Mutlu, Stamboll, 1993.

35. “Vdekja, xhenazja dhe varri nën dritën e pikëpamjeve të Bediuzzamanit”, İsmail Mutlu, Stamboll, 1995.

36. “Ringjallja pas vdekjes nën dritën e pikëpamjeve të Bediuzzamanit”, İsmail Mutlu, Stamboll, 1996.

37. “Partia dhe politika nën dritën e pikëpamjeve të Bediuzzamanit”, İsmail Mutlu, Stamboll, 1994.

38. “Jeta e Bediuzzamanit”, Abdurrahman Nursi, Nubihar, Stamboll, 1993.

39. “Mesazhi i Bediuzzamanit”, Burhan Bozgeyik, Risale, Stamboll 1995.

40. “Shkrimet prej vullkani të Bediuzzamanit” O. Resulan, Nubihar, 1997.

41. “Ngjarja e varrit të Bediuzzamanit, me dokumente”, Nexhmeddin Şahiner, Timaş, Stamboll, 1996.

42. “Unë jam një republikan fetar”, Ibrahim Ethem Deveci, Yeni Asya, Stamboll, 1994.

43. “Bediuzzamani me anët që nuk i dihen”, Nexhmeddin Şahiner, Yeni Asya, Stamboll 1994.

44. “A jemi fajtorë ne? Mbrojtja e së drejtës”, Sabahaddin Aksakal, Yeni Asya, Stamboll 1973.

45. “Bediuzzamani në fushën e xhihadit”, Mehmed Kırkıncı, Zafer, Stamboll, 1993.

46. “Në ditët tona një musliman i asri saadet-it (shekullit të lumtur)”, Xhemal Kutay, Yeni Asya, Stamboll 1980.

47. “Ç’është Dar’ul Harb”, Mehmed Kırkıncı, Cihan, Stamboll, 1986.

48. “Feja dhe politika”, Barla, Ankara.

49. “Modeli i Bediuzzamanit në arsim”, Halit Ertuğrul, Yeni Asya, Stamboll, 1994.

50. “Bediuzzamani i vërtetë dhe doktrinat”, Seyfi Güzel Dere, Toker, Stamboll, 1993.

51. “Regjimi i vërtetë i lirisë, islami dhe demokracia”, Ali Kemal Nüsret, İttihat, Stamboll, 1993.

52. “Për mbrojtjen e së vërtetës”, Sabahaddin Aksakal, Yeni Asya, Stamboll 1973.

53. “Si u shkrua libri Ringjallja”, Nexhmeddin Shahiner, Zafer, Stamboll, 1973.

54. “Bediuzzamani në kujtime”, Nexhmeddin Shahiner, Vural, Stamboll, 1997.

55. “Bediuzzamani në fushën e thirrjes në besim”, Mehmed Kırkıncı, Cihan, Stamboll, 1992.

56. “Zgjidhje të Bediuzzamanit në lidhje me problemet kryesore të botës islame”, Yeni Asya, Prof. Dr. Ibrahim Canan, Stamboll, 1993.

57. “Fjalime nga Simpoziumi Ndërkombëtar”, Yeni Asya, Stamboll, 1992.

58. “Bediuzzaman Said Nursiu dhe vepra e tij sipas të mëdhenjve të islamit”, İhsan Kasım Salihi, Işık, İzmir, 1993.

59. “Islami, perëndimi, dhe Risale-i Nur”, Meryem Weld, Yeni Asya, Stamboll, 1986.

60. “Rryma e islamizimit”, Tarık Zafer Tunaya, Stamboll, 1962.

61. “Bashkimi islam”, İttihat.

62. “Ç’është kaderi”, Mehmed Kırkıncı, Zafer, Stamboll, 1993.

63. “Kush është republikan, Bediuzzamani apo Mustafa Kemali?”, Burhan Bozgeyik, Timaş, Stamboll, 1998.

64. “Ku jemi në laicizëm?”, Safa Mürsel, Yeni Asya, Stamboll.

65. “Sakrifikuesit e dashurisë”, Yeni Asya, Stamboll, 1998.

66. “Një muaj mes nurxhive”, Yılmaz Çetiner, Varlık, Stamboll, 1964.

67. “Nurxhitë”, İslam Yaşar, Yeni Asya, Stamboll, 1994.

68. “Shenjat nga Nuri”, Zafer, Stamboll, 1993.

69. “Nga fshati Nurs në botë”, Velihan Bahadır, Veli, Stamboll, 1994.

70. “Rruga Nurs, I,II”, Nexhmeddin Şahiner, Anahtar.

71. “Albumi me fotografi i Bediuzzamanit”, Nexhmeddin Şahiner, Timaş, Stamboll, 1996.

72. “Risale-i Nur po përgjigjet” (dy vëllime), İttihat, Stamboll.

73. “Pika nga Risale-i Nur”, Anahtar.

74. “Shkrimtari i Risale-i Nurit, Said Nursiu”, Eşref Edip, Sözler, Stamboll, 1990.

75. “Ç’thotë Risale-i Nur për tarikatin?”, İttihat.

76. “Risale-i Nur dhe udhëzuesi i politikës nga Said Nursi”, Ahmet Koç, Hira.

77. “Risale-i Nur dhe tarikati”, Şaban Döğen, Yeni Asya, Stamboll, 1996.

78. “Tre detyra në Risale-i Nur: Besimi, Jeta dhe Sheriati”, İttihat.

79. “Ajetet dhe hadithet që kalojnë në Risale-i Nur”, Bahaeddin Sağlam, Tur.

80. “Gruaja dhe martesa në Risale-i Nur”, Nun.

81. “Mrekullia e Kur’anit në Risale-i Nur”, Dr. Muhammed Refi-i Kileci, İz, Stamboll, 1998.

82. “Misticizmi në Risale-i Nur”, M. Şefik Korkusuz, Menzil.

83. “Një këshillë nga Risale-i Nur për paqen sociale”, Dr. Ali Mermer, Yeni Asya, Stamboll, 1997.

84. “Dua nga Risale-i Nur”, Dr. Abdulaziz Hatip, Gençlik, Stamboll, 1997.

85. “Vërtetime nga Fik’hu në Risale-i Nur”, Ahmed Ersöz, Yeni Asya, Stamboll, 1992.

86. “Principet e ekonomisë në Risale-i Nur”, M. Abidin Kartal, Yeni Asya, Stamboll, 1995.

87. “Analiza të diturisë dhe besimit nga Risale-i Nur”, Xhemal Doğan, Alem, Stamboll, 1993.

88. “Thënie origjinale nga Risale-i Nur”, Dr. Şadi Eren, Yeni Asya, Stamboll, 1996.

89. “Burimet e shenjta të Risalei Nurit”, Abdulkadir Badëllë, Envar, Stamboll, 1992.

90. “Ç’është shpirti”, Mehmed Kırkıncı, Zafer, Stamboll, 1993.

91. “Said Nuri”, Eşref Edip, Sebilürreşad, Stamboll, 1958.

92. “Said Nursi”, İslam Yaşar, Yeni Asya, Stamboll, 1993.

93. “Said Nursi”, Osman Yüksel Serdengeçti, Kamer, Stamboll, 1992.

94. “Said Nursiu dhe problemi Kurd”, Malmisanij, Doz, Stamboll, 1991.

95. “Muxhahidët me çallmë”, Kadir Mısıroğlu, Sebil, Stamboll, !972.

96. “Kriza e sekularizmit dhe Bediuzzamani”, Bünyamin Duran, Timaş, Stamboll, 1997.

97. “Politika dhe shërbimi i besimit”, İttihat.

98. “Lindja e islamizmit në Turqi me anët politike”, Sadık Albayrak, Risale, Stamboll, 1989.

99. “Bediuzzaman Said Nursiu nën dritën e historisë së mendimit politik”, Safa Mürsel, Yeni Asya, Stamboll, 1989.

100. “Të pafajshmit e fesë në periudhën e fundit”, Nexhip Fazël Kısakürek, Büyük Doğu, Stamboll, 1977.

101. “Akademia Islame e periudhës së fundit”, Sadık Albayrak, Şamil, Stamboll, 1972.

102. “Dëshmitarët e fundit” (4 vëllime), Nexhmeddin Şahiner, Yeni Asya, Stamboll, 1993.

103. “Bediuzzaman Said Nursiu me pyetje” (2 vëllime), Mutlu, Stamboll, 1995.

104. “Fjalën e ka Bediuzzamani”, Şaban Döğen, Gençlik, Stamboll, 1996.

105. “Bediuzzamani nga gjuha e dëshmitarëve”, Nexhmeddin Şahiner, Timaş, 1998.

106. “Tarikatet”, Ahmet Güner, Milliyet, Stamboll, 1986.

107. “Bediuzzaman Said Nursiu dhe Risale-i Nur nga pikëpamja e Tefsirit, Kelamit dhe Fik’hut”, Muhsin Abdülhamit, Yeni Asya, Stamboll, 1993.

108. “Ç’është lëvizja Nur me syrin e inteligjencës turke dhe të botës”, Nexhmeddin Şahiner, Yeni Asya, Stamboll, 1990.

109. “Problemet e fesë në Turqi”, Sadık Albayrak, Medrese, Stamboll, 1980.

110. “Rrymat e prapambetura në Turqi dhe faqja e parë e lëvizjes Nur”, Çetin Özek, Varlık, Stamboll, 1964.

111. “Mendimi i islamizimit në Turqi”, İsmail Kara, Risale, 1987.

112. “Çështja e lëvizjes Nur në Turqi”, Avokat Bekir Berk,Yeni Asya, Stamboll, 1975.

113. “Partitë politike në Turqi”, Tarık Zafer Tunaya, Arba, Stamboll, 1997.

114. “Simpoziumi i III-të Ndërkombëtar i Risale-i Nurit”, Yeni Asya, 1996.

115.    “Mos e humbni shpresën”. Mehmet Dikmen, shtëpia botuese Xhihan, Stamboll.

116.    “Drita që ndriçon rrugën tonë”. Zübeyir Gündüzalp, Yeni Asya, Stamboll, 1990.

117.    “Raport mbi gjendjen e atdheut”. Shtëpia botuese Varlık, Stamboll, 1965.

118.    “Tregimi i një ngjarjeje të harruar. Saidi Kurdi”, shtëpia botuese Fırat, Stamboll, 1991.

119.    “Fitorja është e jona”, Av. Bekir Berk Yeni Asya, Stamboll, 1973.

120.    “Rroftë xhehennemi për zulumqarët”. S. Köşk-Z.Uluer, Anahtar.

121.    “Zëri i kohës”, İslam Yaşar, Yeni Asya, Stamboll, 1993.

122.    “Mbretërimi në burg”, Yavuz Bahadıroğlu, Yeni Asya, Stamboll.

123.“Ajetet Kur’anor dhe Brohoritjet”, Rushen Çakër, Metis, Stambol, 1990.l

124. “Komitet e fshehta ngatërruese përballë Bediüzzamanit dhe cilësitë e sufjanizmit (dexhxhallizmit”, shtëpia botuese Ittihad, Stamboll.

125. “Jeta e Bediüzzamanr Said Nursiut, ideja dhe veprat e tij”, Burhan Bozgejik, shtëpia botuese Risale, Stamboll, 1995.

126. “Çështjet sociale sipas Bediuzzamanit”, Mustafa Çıkrıkçı, shtëpia botuese Türdav, Stamboll.

127. “Fytyra e brendshme e Nurxhillekut nën dritën e fesë”, Faruk Güventürk, shëpia botuese Akat, Stamboll.

128. Kemalizmi dhe prapambetja nën dritën e fesë”, Fuat Kadıoğlu Güventürk, shtëpia botuese Ulusal, Ankara, 1967.

129. “Po vijnë felinjtë”, Burhan Bozgeyik, shtëpia botuesa Çile.

130. “Rruga e kirazllë mesxhidit”, Yavuz Bahadıroğlu, Yeni Asya.

131. “Fjalët të vogla në vjershë”, Arif Arlan, shtëpia botuese Mutlu.

132. “Rrëfimet e jetës së Bediuzzaman Said Nursiut”, M. Sadık Erdağı, shtëpia botuese Barla, Ankara.

133. “Drejtpeshimi në tolerancë”, Ittihad, Stamboll.

134. “Shprehje të bukura nga Risale-i Nur”, Shaban Döğen, Gençlik, Stamboll.

135. “Vlera e Risale-i Nurit dhe a është e mundur të thjeshtohet stili i tij”, Ittihad, Stamboll.

136. “Libër meditimi, dituri e librave të Said Nursiut” (përkthim), Dr. Abdulaziz Hatip, Gençlik, Stmboll.

137. “Principi i Said Nursiut dhe e Risale-i Nurit”, shtëpia botuese Ittihad, Stamboll.

Tezat:

1) Mehmet Refii Kileci, tezë doktorate, “Mrekullia e Kur`anit në veprat e Said Nursiut, Universiteti i Marmarasë.

2) Murat Engin, tezë doktorate, “Lëvizja e Risale-i Nurit nga pikëpamja sociologjike dhe rrymat bashkëkohore islame, Universiteti Harran.

3) Musa Kaçar, tezë doktorate, “Said Nursiu dhe shikimi i tij filozofik”, Universiteti Marmara.

4) Ali Mermer, tezë dokrotate, “Aspects of Religuous İdendity: The Nurcu Movement In Turkey Today, Universiteti Marmara.

5) Miktat Bektaş, tezë masteri, “Letërsia në historinë e arsimit”, Universiteti Kocatepe, Afjon.

6) Tezë masteri, “Sjellet, ndjenjat dhe mendimet fetare të nxënësve të Risale-i Nurit”, Universiteti 19 Mayıs.

7) Ahmet Ajtaç, tezë masteri, “Pikëpamja e Said Nursiut rreth Profetësisë”, Universiteti i Ankarasë.

8) Murat Ergin, tezë masteri, “Pikëpamja e Said Nursiut ndaj filozofisë”, Universiteti Harran.

9) Said Yetim, tezë masteri, “Mënyra e udhëzimit dhe e edukimit tek Bediuzzamani, Universiteti Harran.

10) Nurullah Abalı, tezë masteri, “Hulumtime sociologjike të Said Nursiut rreth dialogut të muslimanëve dhe të krishterëve, Universiteti Marmara.

11) Abdi Çiftçi, tezë masteri, “Jeta e Said Nursiut, veprat e tij dhe ana mistike”, Universiteti Marmara.

12) Abdülkadir Harmancı, tezë masteri, “Problemet e shprehjeve klasike nga ana e Risale-i Nurit”, Universiteti Marmara.

13) Shener Sahin, tezë masteri, “Vendi i Risale-i Nurit në parimet e reja të gojtarisë”, Universiteti Uludağ.

14) İbrahim Mazman, tezë masteri, “Islamic tradition and modernity from confrontation to intellectual interaction”, Univesiteti ODTÜ.

15) Şakir Turan, tezë masteri, “Bediuzzaman Said Nursiu dhe turqit”, Universiteti Selçuk.

16) Sevim Erkan, tezë masteri, “Përballë ndryshimeve të grupeve fetare pozita dhe vendi i komunitetit të Fet’hullah Gylenit”. Universiteti 19 Mayıs.

17) Kadir Pazarlıklı, tezë masteri, “Ekuilibrimi i Risale-i Nurit ndaj karvanit të profetësisë dhe e filozofisë”, Universiteti Ankara.

18) M. Sıddık Dursun, tezë masteri, “Frymëzimi nga veprat e Risale-i Nurit”, Universiteti Ankara.

19) Nevzat Batta, tezë masteri, “Meditimi nga veprat e Risale-i Nurit”, Universiteti Ankara.

20) Celal Sayman, tezë masteri, “Hadithet në Risale-i Nur”, Universiteti Ankara.

21) Alaadin Gürbüz, tezë masteri, “Pikëpamja e Bediuzaman Said Nursiut ndaj synnetit”, Universiteti Ankara.

22) A. Uğur Akpolat, tezë masteri, “Si i shikon Bediuzzamani mistikët”, Universiteti Ankara.

23) Emine Çamlıca, tezë masteri, “Koment i veçantë i Bediuzamanit ndaj synnetit”, Universiteti Ankara.

24) Cahid Aksoy, tezë masteri, “Në mendimin e Said Nursisut kuptimi i Kur’anit dhe komentimi i tij”, Universiteti Ankara.

25) Ahmet Ateş, tezë masteri, “Me hulumtimet e Risale-i Nurit ndikimi i profetësisë ndaj qytetërimit”, Universiteti Ankara.

26) Mustafa Erdem, tezë masteri, “Si e shikon gojtarinë Bediuzaman Said Nursiu”, Universiteti Atatürk.

27) Arif Vural, tezë masteri, “Jurisprodenca fetare dhe dobitë sipas Risale-i Nurit”, Universiteti Uludağ.

28) S. Zihni Şen, tezë masteri, “Shoqëria sipas Bediuzzamanit”, Universiteti Uludağ.

Artikujt:

1) Prof. Sherif Mardin në revistën Angleze “Religios Organizations and Religious Experierxe”, Bediuzzaman Said Nursiu, “The shoping of vokation.

Në revistën Muxhtema, Dr. Muhammed Harb, “Hareketul Islamije fi Turkije”, 1981 Kuvajt.

2) Në revistën “Umme”, Prof. Muhsin Abdulhamidi, “Al’sahfat al-Islami fi Turkije”, prill 1981, Kuvajt.

3) Në revistën “Umme”, Prof. Muhsin Abdulhamidi, “Raid Al’sahfat al-Islami fi Turkije”, prill 1981, Kuvajt.

4) Në revistën “Umme”, Prof. Muhsin Abdulhamidi Raid A’l Sahvat al-Islam, maj 1982, Katar.

5) Në revistën Umme, Dr. Imaduddin Halil, Daavat ila Kesr’il-Havaxhiz, Gusht 1985 kuvajt.

6) Në revistën “Nur”, Dr. Ahmed Fevzi, “Bediuzzaman Said Nursi fi fikra’l-hamisi ue’l-ishrin, nëntor 1985, Kuvajt.

7) Në revistën “Asian Survej”, Prof. Paul Dumont, “Disciples of The Nurju Movement In Turkey”, 1986, Vol. 5, Angli...

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57