Rruga e parë që ke rruga e rrugaçëve dhe e të devijuarve. Ajo nuk na jep tjetër, por veç hidhërim e pikëllim në thellësinë e ndërgjegjes sonë.

Ndërsa vetëdija ne na tregon të vërtetën. Por ne duke iu mbështetur veseve të këqija veprojmë kundra vetëdijes. Mendojmë se kur të mos dëgjojmë vërejtjet fesë shpëtojmë, (se ai thotë bëhu gati se do të vdesësh) Ja, ose ta heshtim mendjen, ose të bëjmë sikur thotë ai, ndryshe nuk mund të qëndrojmë.

Ne na mjekon rruga e drejtë e Krijuesit tonë, dëshirat e veseve të këqia e heshtin ndjenjat tona. Kurse edhe dëshirat e veseve epshore duan ngushullim. Pra si ngushullohen ato? Vetëm me pakujdesinë! Por, edhe pakujdesia don përpjekje. Përpjekja e të shfrenuarit është argëtimi e të bëjë qejf, sepse veset e liga janë si magjia e magjistarit.

Ato përpiqen që të mos ndjejnë shqetësim dhe dhimbje. Përpiqen që të mashtrojnë ndërgjegjen që të na vendosin shpirtin në gjumë. Përndryshe nuk durohen klithmat e brendshme që dalin nga njeriu.

Domethënë: Dëshirat e këqija, dëfrimet e çfrenuara që sjellin mëkate, janë plot vështirësi e shtrëngim që ta japin një ilaç rremë dhe të pirin.

O mik i dashur! Në rrugën e dytë të shndritshme a e pe se si fituam një gjendje jetësore dhe miniera plot me shije sikur të gjithë botërat t’i jipnin shije.

Me to e kuptuam se rruga e Kur’anit famëlartë ka dallim prej rrugës së devijimit. Sipas gradës së besimit ai shpirtit ia garanton një shije. Trupi shijohet bashkë me ndërgjegjen e shpirtin.

Ndërgjegja dhe zemra e besimtarit përnjëherë fillon të shijohet si në firdeusin e xhennetit. Kur mendon mirësitë që i ke besuar ke shpërthyer dhe nga ai rrjedhin shijet.

Në këtë rast sa herë që vërehet shpirti dhe kur trazohet ndërgjegja, dhe kur fillon të lëvizë shpirti atëherë atij i shtohen shijet. Ndërgjegjes dhe shpirtit i hapen portat e xhennetit firdeus aty ku shpirtrat tona fluturojnë.

O vëlla që me ty bashkë udhëtuam deri këtu! Tani para se me të thënë: “Mirë u pafshim!” eja të bëjmë dua dhe të lutemi mbrapa mund të ndahemi.

Ajet:

5_24022010160110.jpg

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42