PËRFUNDIM

Në lidhje me gijbetin (përgojimin)

Tema e Demaskimit

10_24022010232847.jpg

Përse Kur’ani famëlartë, në një ajet me gjashtë domethënie, me largëpamësinë e Tij, e kritikon përgojimin? Këtë përgjigje mund ta gjejmë të qartë në “Fjalën e Njëzetepestë”, në pikën e pestë. Aty tregohen qartë dëmet që sjell përgojimi. Kur’ani duke sqaruar se ç’është përgojimi, nuk ka lënë ha¬pësirë për tregime të tjera mbi të. Ja pas këtij tregimi, s’ke se çfarë të tregohet më mirë.

Ajeti me gjashtë gradë, përgojimin e kritikon, e turpëron dhe e dënon rreptë.

10_24022010232850.jpg

Ky ajet i tërheqë vërejtje atyre që marrin nëpër gojë vëllezërit myslimanë dhe vë në dukje një sasi të këqijash që sjell përgojimi.

A e dini se ku e ka kuptimin germa e parë e kë¬tij ajeti? Kjo germë duke pyetur, rrjedh si uji nëpër të gjitha fjalët e ajetit. Në secilën fjalë kuptimi është alegorik.

Në fjalën e parë, kjo germë pyet dhe përgjigjet:

A nuk e kuptoni (se sa të këqija janë këto ndo¬dhi)?

Në fjalën e dytë, ajeti thotë:

10_24022010232854.jpg

Qendra e dashamirësisë dhe urrejtjes është zemra. A është prishur kjo qendër e juaj që doni të veproni me një logjikë edhe më të keqe?

Në fjalën e tretë, ajeti thotë:

10_24022010232857.jpg

Shpirti i bashkësive është jeta shoqërore dhe qytetërimi. Çfarë ju shtyn që ta sabotoni duke u pajtuar me thashetheme?    

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>>