FRUTAT ARGUMENTET E BESIMIT

PARATHËNIE

Libri, (Frutat) Argumentet e naltrexonealcoholismmedication.com naltrexone pill Besimit, është shkruar në burgun e qytetit të Denizlisë.

Shtrohet pyetja që, autori i famshëm Bediuzzaman Said Nursi, për çfarë arsyeje është burgosur dhe dë-nuar. Rreth kësaj teme së shpejti do të mund të merrni shpjegime të hollësishme në librin: “JETA DHE VEPRA E BEDIUZZAMAN SAID NURSIUT, sipas tij dhe stu-diusve të mëdhenj të botës”. Por këtu shkurtimisht po japim një sqarim të vogël.

Nga historia dimë se shumë dijetarë të shquar të fesë islame, janë burgosur, torturuar e ekzekutuar, nga re¬gjime të ndryshme diktatoriale.

Kush lexon veprat e Said Nursiut, do të bindet se i gjithë qëllimi i tij, përmblidhet në shpëtimin e besimit nga plagët e fituara nga filozofia materialiste. Ai kurrë në jetën e tij nuk është përzier në punë të pahijshme, apo diçka tjetër që e meriton dënimin.

Intrigat e jashtme së bashku me ato të mbrendshme të armiqve të fshehtë të fesë islame, kurrë nuk e kanë ndalur sulmin ndaj nxënësve të Risale-i Nurit dhe më-suesit të tyre, Said Nursi.

Këto vepra pasi janë shqyrtuar shumë herë nga ekspertët, autori dhe nxënësit e tij, kanë fituar gjithmonë pafajës

Numrët kliko dhe vazhdo: